Bulletin of Forestry Science / Volume 12 / Issue 1 / Pages 57-73
previous article | next article

Specifying logistics and energy consumption conversion factors related to the carbon footprint analysis of the wood industry processes

Zoltán Kocsis, Gábor Németh, Zoltán Börcsök, András Polgár, Éva Király, Zsófia Kóczán & Attila Borovics

Correspondence

Correspondence: Kocsis Zoltán

Postal address: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4.

e-mail: kocsis.zoltan[at]uni-sopron

Abstract

Climate change is one of the key issues of recent times. One of the main reasons is the increasing amount of greenhouse gases released into the atmosphere, mainly derived from industrial and logistics activities. Carbon dioxide is the most important and also one of the most common greenhouse gases. In order to reduce the effects of climate change, it is therefore necessary to know the places where carbon dioxide is generated, its quantity and its effects on the environment. The aim of the research is to specify the conversion factors for determining the carbon footprint of wood industry processes, and then to develop a uniformly applicable calculation methodology. During the literature research, the carbon dioxide emissions from road transport and the electricity and heat consumption of wood industry companies were examined, and then the conversion factors that characterize them were given in terms of carbon dioxide equivalent (CO2e). The presented methodology can be adapted for practice and contributes to the systematic and scientific determination of companies’ carbon dioxide emissions.

Keywords: Carbon dioxide, carbon dioxide equivalent, climate change, carbon footprint, logistics, electrical energy

 • Alan B. 2019: NASA’s Jet Propulsion Laboratory: The Atmosphere: Getting a Handle on Carbon Dioxide. NASA. Global Climate Change, 2019. október 9.
 • Barna Zs. & Gelei A. 2014: A szénlábnyom mérése – Fókuszban a közúti áruszállítás és raktározás. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 45. (2014), 7–8. 53–68. DOI: 10.14267/VEZTUD.2014.07.05
 • Cuthbertson R. 2011: The need for sustainable supply chain management. in: Cetinkaya, B. – Cuthbertson, R. – Ewer, G. – Klaas-Wissing, T. – Piotrowicz, W. – Tyssen: Sustainable Supply Chain Management. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag DOI: 10.1007/978-3-642-12023-7_1
 • Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA): Online: www.eea.europa.eu/hu (megtekintés: 2022.06.12.)
 • Európai Parlament 2019: Amit érdemes tudni a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásáról az EUban. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190313STO31218/ami erdemes-tudni-a-gepjarmuvekszen-dioxid-kibocsatasarol-az-eu-ban (megtekintés: 2022.06.15.)
 • IPCC 2014: A Kiotói Jegyzőkönyvből eredő 2013-as felülvizsgált kiegészítő módszerek és helyes gyakorlati útmutató, Hiraishi T., Krug T., Tanabe K., Srivastava N., Baasansuren J., Fukuda M. & Troxler T.G. (eds.) Megjelent: IPCC, Switzerland
 • Központi Statisztikai Hivatal (KSH): Évközi adatok, 2021 – Szállítás, közlekedés. Online: https://www.ksh.hu/ (megtekintés: 2022.06.17.)
 • Kuti R. 2019: A globális felmelegedés hatására kialakuló szélsőséges időjárási jelenségek megjelenési formái és következményei Magyarországon. In: Földi László & Hegedűs Hajnalka (eds.): Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat területén. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Lee K-H. 2011: Integrating Carbon Footprint into supply chain management: the case of Hyundai Motor Company (HMC) in the automobile industry. Journal of Cleaner Production 19: 1216–1223. DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.03.010
 • Mckinnon A.C. & Piecyk M. 2010: CO2-kibocsátás mérése és kezelése az európai vegyianyag-szállításban. CEFIC.
 • Mohamed A. et al. 2019: Driving factors of CO2 emissions and nexus with economic growth, development and human health in the Top Ten emitting countries. Resources, Conservation & Recycling 148: 157–169. Online: DOI: 10.1016/j.resconrec. 2019.03.048
 • Network for Transport Measures database: Online: https://www.transportmeasures.org/en/ (megtekintés: 2022. 06. 12.)
 • Németh G. 2014: Decentralizált dendromassza alapú kiserőművek, falufűtőművek elterjedését támogató kutatások” című projekt féléves záró szakmai beszámolója.
 • Schaltegger S. & Csutora M. 2012: Carbon Accounting for sustainability and management. Journal of Cleaner Production 36(11): 1–16. DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.06.024
 • Sós N. E. 2021: A szén-dioxid (CO2) környezetkárosító hatása és keletkezése az áruszállítási folyamatok során (The Environmental Impact of Carbon Dioxide (CO2) and its Formation during Freight Transport Processes). Műszaki Katonai Közlöny 31(2): 53–67. DOI: 10.32562/mkk.2021.2.5
 • Zimmer B. & Wegener G. 1996: Stoff- und Energieflüsse vom Forst zum Sägewerk. Holz als Roh- und Werkstoff 54(4): 217-233. DOI: 10.1007/s001070050171
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Kocsis, Z., Németh, G., Börcsök, Z., Polgár, A., Király, É., Kóczán, Zs. & Borovics, A. (2022): Specifying logistics and energy consumption conversion factors related to the carbon footprint analysis of the wood industry processes. Bulletin of Forestry Science, 12(1): 57-73. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2022.04

  Volume 12, Issue 1
  Pages: 57-73

  DOI: 10.17164/EK.2022.04

  First published:
  8 February 2023

  Related content

  1

  More articles
  by this authors

  17

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Folcz, Á., Börcsök, Z., Dima, B. & Frank, N. (2013): Macrofungi (Basidiomycota) investigations in the Sopron Hills (Western Hungary) from forestry point of view. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 179-194.
 • Börcsök, Z., Adamik, P. & Pásztory, Z. (2019): Review of the possibilities of bark utilization. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 113-138.
 • Börcsök, Z. & Pásztory, Z. (2020): Changes in the heat conducting properties of wood materials as a result of thermal treatment. Bulletin of Forestry Science, 10(1): 17-27.
 • Börcsök, Z. & Pásztory, Z. (2020): Improving the properties of bark based insulation panels. Bulletin of Forestry Science, 10(1): 29-39.
 • Király, É. & Kottek, P. (2014): Estimation of the stocks and stock change of the Hungarian harvested wood product pool using the methodology of 2013 IPCC Supplementary Guidance. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 95-107.
 • Bidló, A., Szűcs, P., Horváth, A., Király, É., Németh, E. & Somogyi, Z. (2014): The effect of afforestations on the carbon stock of soil in Transdanubian Region (Hungary). Bulletin of Forestry Science, 4(2): 121-133.
 • Kottek, P. & Király, É. (2019): Climate change can be detected in the national forestry database. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 7-18.
 • Benke, A., Cseke, K. & Borovics, A. (2011): Population genetic inventory of transdanubian Leuce poplars applying RAPD and cpDNA markers. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 83-93.
 • Cseke, K., Bordács, S. & Borovics, A. (2011): Taxonomic and genetic study of a mixed oak stand. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 95-105.
 • Cseke, K., Benke, A. & Borovics, A. (2011): Identification of poplar genotypes based on DNA fingerprinting method. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 107-114.
 • Bordács, S., Nagy, L., Pintér, B., Bach, I., Borovics, A., Kottek, P., Szepesi, A., Fekete, Z., Wisnovszky, K. & Mátyás, Cs. (2013): State of Hungary’s forest genetic resources, 2010-2011. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 21-37.
 • Cseke, K., Jobb, Sz., Koltay, A. & Borovics, A. (2014): The genetic pattern of oak decline. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 135-147.
 • Mátyás, Cs. & Borovics, A. (2014): "Agrárklíma". Bulletin of Forestry Science, 4(2): 7-8.
 • Borovics, A., Illés, G., Juhász, J., Móricz, N., Rasztovits, E., Nimmerfroh-Pletscher, B., Unghváry, F., Pintér, T., Pödör, Z. & Jereb, L. (2018): The necessity and steps of establishing a forestry climate centre. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 5-8.
 • Cseke, K., Köbölkuti, Z. A., Benke, A., Rumi, A., Báder, M., Borovics, A. & Németh, R. (2020): Allelic variation in candidate genes associated with wood properties of cultivated poplars. Bulletin of Forestry Science, 10(1): 5-16.
 • Kollár, T. & Borovics, A. (2021): The updated methodological directives of data processing and maintainance of the hungarian long term forestry experimental network, and its most important results. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 95-114.
 • Benke, A., Köbölkuti, Z. A., Cseke, K., Borovics, A. & Tóth, E. Gy. (2022): Identification of SNP markers responsible for drought tolerance in sessile oak populations: results of basic research for sustainable oak management. Bulletin of Forestry Science, 12(2): 77-90.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.