Bulletin of Forestry Science / Volume 11 / Issue 2 / Pages 95-114
previous article | next article

The updated methodological directives of data processing and maintainance of the hungarian long term forestry experimental network, and its most important results

Tamás Kollár & Attila Borovics

Correspondence

Correspondence: Kollár Tamás

Postal address: H-9600 Sárvár, Várkerület 30/A.

e-mail: kollar.tamas[at]uni-sopron.hu

Abstract

The Hungarian long-term forestry experiment network was established in 1962, with the lead of Rezső Solymos, The Forest Research Institute has been running the network continuously since that time and its data are under research. The basic objectives of the network are unaltered since the establishment. The primary aim was to create a suitable basis for silvicultural and forest yield research in Hungary. The experiment plots take place in forest stands of common beech (Fagus sylvatica), sessile oak (Quercus petraea), Turkey oak (Quercus cerris), pedunculated oak (Quercus robur), hornbeam (Carpinus betulus), common ash (Fraxinus excelsior), Scots pine (Pinus sylvestris), black pine (Pinus nigra) and Norway spruce (Picea abies). More than 3000 plots, about 11 000 survey reports (diameter, height, classification) are available, from which more than 6600 survey reports are digitally accessible. About 1200 plots are still monitored. The detailed methods of alignment, measurement and maintenance of the experimental plots and the most important publications of the long-term experiments are summarized. From these, the national forest yield tables and silvicultural treatment models are significant, but with the possession of new data, reformation is necessary.

Keywords: long-term forestry experiments, experiment directives, yield tables, silvicultural treatment models, yielddatabase, ecological studies

 • Béky A. & Somogyi Z. 1995: Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános-kocsánytalan tölgyesre. Erdészeti kutatások 85: 49–78.
 • Béky A. 1970: Gyertyánosaink fatermése. Erdészeti kutatások 65(2-3): 51–65.
 • Béky A. 1977: Új gyertyánfatermési tábla. Erdészeti kutatások 72(1): 33–47.
 • Béky A. 1981: Mag eredetű kocsánytalantölgyesek fatermése. Erdészeti kutatások 74: 309–320.
 • Béky A. 1983: Országos fatermési tábla gyertyánállományokra. Erdészeti kutatások 75: 199–207.
 • Béky A. 1993: Sarj kocsánytalan tölgyek fatermése. Erdészeti kutatások 82-83(2): 181–197.
 • Béky A., Bondor A., Gabnai E., Hajdú G., Halupa L., Kiss R., Mendlik G., Rédei K., Solymos R., Veperdi G. 1993: A hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérletek létesítésének, felvételének és fenntartásának továbbfejlesztett irányelvei. Erdészeti kutatások 82-83(2): 197–213.
 • Béky A., Hajdú G. & Kovács F. 1986: A cseres-tölgyesek nevelése. Erdészeti kutatások 78: 283–293.
 • Birck O., Kiss R, Márkus L., Solymos R., Tallós P. 1962: A hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérleti területek kitűzésének, felvételezésének és fenntartásának irányelvei. Erdészeti kutatások 58(1-3): 217–259.
 • Faragó S. 1970: A feketefenyvesek fatermése a nagyalföldön. Erdészeti kutatások 65(2-3): 25–39.
 • Hajdú G. 1974: Fatermési vizsgálatok csertölgy-állományokban. Erdészeti kutatások 69(1): 171–182.
 • Illés G. & Fonyó T. 2017: Új digitális termőhelytérkép-alkalmazás. Erdészeti Lapok 151(3): 75–78.
 • Jérőme R. 1963: Erdőnevelési, faterméstani bemutató és előadássorozat az Erdészeti Tudományos Intézetben. Az erdő 12(11): 503–508. full text
 • Kaán K. 1905: Erdőgyérítés. Erdészeti Lapok 44(8): 623–680. full text
 • Király, G., Brolly, G. & Kollár, T., 2019. A NAIK-ERTI hosszútávú kísérleteinek geomatikai szempontú javítása és értékelése a Soproni-hegységben. In: Facskó F., Király G. (eds): Soproni Egyerem Erdőmérnöki Kar VII. Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai, Sopron, Soproni Egyetem Kiadó, 18.
 • Kiss R. 1970: Kocsányos tölgyeseink fatermése. Az Erdő 19(2): 74–77. full text
 • Kiss R. 1972: Grafikus, normatív jellegű fatermési tábla kocsányos tölgyesekre. Erdészeti kutatások 67(1): 243–259.
 • Kiss R. 1973: Statisztikai fatermési tábla kocsányos tölgyesekre. Erdészeti kutatások 68(1): 175–194.
 • Kiss R., Somogyi Z. & Juhász G. 1986: Kocsányos tölgyfatermési tábla (1985). Erdészeti kutatások 78: 265–282.
 • Kollár T., Veperdi G. & Rédei K. 2018: A fatermési, erdőnevelési és hálózati tartamkísérletek múltja, jelene és jövője. Erdészeti Lapok 153(10): 306–310. full text
 • Kovács F. & Veperdi G. 1993: A feketefenyő fatermése és erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 82-83(2): 328–344.
 • Kovács F. & Veperdi G. 1993: A feketefenyő fatermése és erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 82-83(2): 328–344.
 • Kovács F. 1970: Helyi fatermési tábla a dunántúli feketefenyvesekre. Erdészeti kutatások 65(2-3): 41–44.
 • Kovács F. 1974: A kőris fatermése. Erdészeti kutatások 69(1): 217–222.
 • Kovács F. 1980: A kőrisállományok erdőnevelési modellje. Az Erdő 29(3): 129–133. full text
 • Kovács F. 1981: Új kőrisfatermési táblák. Erdészeti kutatások 74: 321–334.
 • Kovács F. 1983: A csertölgyállományok fatermése. Erdészeti kutatások 75: 179–188.
 • Kovács F. 1985: A feketefenyő fatermése. Erdészeti kutatások 76-77: 175–190.
 • Kovács F. 1986: A mag eredetű kőrisek fatermése. Erdészeti kutatások 78: 225–240.
 • Majer A. 1957: Az erdőnevelési kutatás fejlesztéséről. Az Erdő 6(11): 422–426. full text
 • Márkus L. 1965: A faterméstani és az állományszerkezeti vizsgálatok során alkalmazott feldolgozási és értékelési eljárások. Erdészeti kutatások 61(1-3): 7–28.
 • Mendlik G. & Birck O. 1968: Bükköseink fatermési vizsgálata. Erdészeti kutatások 64(1-3): 31–49.
 • Mendlik G. 1967: A zalai bükkösök fatermési vizsgálata. Az Erdő 14(2): 76–82. full text
 • Mendlik G. 1983: Bükk fatermési tábla (1983). Erdészeti kutatások 75: 189–198.
 • Mendlik G. 1986: A gyertyános-bükkösök erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 78: 295–305.
 • Solymos R. 1966: Állományszerkezeti és fatermési vizsgálatok Nyugat-dunántúli erdeifenyvesekben. Erdészeti kutatások 62(1-3): 47–66.
 • Solymos R. 1968: Új fatermési táblák a magyarországi lucfenyvesekre. Erdészeti kutatások 64(1-3): 7–30.
 • Solymos R. 1972: Az erdeifenyő-állományok fatermése Magyarországon. Erdészeti kutatások 67(1): 203–232.
 • Solymos R. 1973: A feketefenyő fatermése és állományszerkezeti viszonyai Magyarországon. Erdészeti kutatások 68(1): 155–174.
 • Solymos R. 1993: Új fatermési táblák erdeifenyőre. Erdészeti kutatások 82-83(2): 357–382.
 • Solymos R. 2000: Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Solymos R. 2013a: Hosszú lejáratú kísérletek az erdészettudományi kutatások területén I.. Erdészeti Lapok 148(2): 37–39. full text
 • Solymos R. 2013b: Hosszú lejáratú kísérletek az erdészettudományi kutatások területén II.. Erdészeti Lapok 148(3): 72–73. full text
 • Somogyi Z. 1985: A kocsányostölgy hosszú lejáratú kísérleti területek felvételeinek számítógépes adattárolása és adatfeldolgozása. Erdészeti kutatások 76-77: 213–219.
 • Somogyi Z. 1986: Mikroszámítógép alkalmazása a faterméstani vizsgálatokban. Erdészeti kutatások 78: 261–264.
 • Somogyi Z. 1987: Mikroszámítógép alkalmazása a terepi adatgyűjtésben. Az Erdő 36(6): 277–279. full text
 • Somogyi Z. 1989: A változatosság, mint a természet egyik legfontosabb jelensége: gondolatok a fatermési táblák és függvények alkalmazásához. Az erdő 38(5): 214–218. full text
 • Sopp L. 1970: Fatömegszámítási táblázatok. Mezőgazdasági kiadó, Budapest.
 • Sopp L., Adorján J., Béky A., Birck O., Dérföldi A., Fadgyas K., Faragó S., Fekete Z., Gabnai E., Halupa L., Király L., Kiss R., Kovács F., Márkus L., Mendlik G., Palotás F., Somogyi Z., Solymos R., Szodfridt I., Tuskó L. 2013: Fatömeg számítási táblázatok. Negyedik, változatlan kiadás. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság, Budapest.
 • Sopp L., Adorján J., Béky A., Birck O., Faragó S., Fogarasi D., Harkay L., Kiss R., Kovács F., Márkus L., Mendlik G., Palotás F., Solymos R., Szodfridt I., Tuskó L. 1974: Fatömegszámítási táblázatok fatermési táblákkal, második, átdolgozott, bővített kiadás. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Veperdi G. 1995: Állományfelvételi adatok feldolgozása, feldolgozó algoritmusok Excel 5.0 táblázatkezelő programra, kezelés útmutató. Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési osztály, Budapest.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Kollár, T. & Borovics, A. (2021): The updated methodological directives of data processing and maintainance of the hungarian long term forestry experimental network, and its most important results. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 95-114. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2021.006

  Volume 11, Issue 2
  Pages: 95-114

  DOI: 10.17164/EK.2021.006

  First published:
  20 October 2021

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  12

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Kollár, T. (2013): Determining gap size with the aid of hemispherical photography. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 71-78.
 • Illés, G., Kollár, T., Veperdi, G. & Führer, E. (2014): Forests’ yield and height growth dependence on site conditions in County Zala Hungary. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 77-89.
 • Benke, A., Cseke, K. & Borovics, A. (2011): Population genetic inventory of transdanubian Leuce poplars applying RAPD and cpDNA markers. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 83-93.
 • Cseke, K., Bordács, S. & Borovics, A. (2011): Taxonomic and genetic study of a mixed oak stand. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 95-105.
 • Cseke, K., Benke, A. & Borovics, A. (2011): Identification of poplar genotypes based on DNA fingerprinting method. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 107-114.
 • Bordács, S., Nagy, L., Pintér, B., Bach, I., Borovics, A., Kottek, P., Szepesi, A., Fekete, Z., Wisnovszky, K. & Mátyás, Cs. (2013): State of Hungary’s forest genetic resources, 2010-2011. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 21-37.
 • Cseke, K., Jobb, Sz., Koltay, A. & Borovics, A. (2014): The genetic pattern of oak decline. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 135-147.
 • Mátyás, Cs. & Borovics, A. (2014): "Agrárklíma". Bulletin of Forestry Science, 4(2): 7-8.
 • Borovics, A., Illés, G., Juhász, J., Móricz, N., Rasztovits, E., Nimmerfroh-Pletscher, B., Unghváry, F., Pintér, T., Pödör, Z. & Jereb, L. (2018): The necessity and steps of establishing a forestry climate centre. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 5-8.
 • Cseke, K., Köbölkuti, Z. A., Benke, A., Rumi, A., Báder, M., Borovics, A. & Németh, R. (2020): Allelic variation in candidate genes associated with wood properties of cultivated poplars. Bulletin of Forestry Science, 10(1): 5-16.
 • Kocsis, Z., Németh, G., Börcsök, Z., Polgár, A., Király, É., Kóczán, Zs. & Borovics, A. (2022): Specifying logistics and energy consumption conversion factors related to the carbon footprint analysis of the wood industry processes. Bulletin of Forestry Science, 12(1): 57-73.
 • Benke, A., Köbölkuti, Z. A., Cseke, K., Borovics, A. & Tóth, E. Gy. (2022): Identification of SNP markers responsible for drought tolerance in sessile oak populations: results of basic research for sustainable oak management. Bulletin of Forestry Science, 12(2): 77-90.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.