Erdészettudományi Közlemények / 11. évfolyam / 2. szám / 95-114. oldal
előző | következő

A magyarországi hosszú lejáratú erdészeti tartamkísérleti hálózat fenntartásának korszerű irányelvei, adatfeldolgozási módszerei és legfontosabb eredményei

Kollár Tamás és Borovics Attila

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Kollár Tamás

Cím: H-9600 Sárvár, Várkerület 30/A.

e-mail cím: kollar.tamas[at]uni-sopron.hu

Kivonat

A magyarországi hosszú lejáratú erdészeti tartamkísérleti hálózatot 1962-ben alapították Solymos Rezső irányításával, azóta az Erdészeti Tudományos Intézet folyamatosan fenntartja a hálózatot és vizsgálja adatait. A hálózat fenntartásának alapvető céljai változatlanok annak megalapítása óta. Elsődleges célja, hogy megfelelő bázist nyújtson az erdőművelési és fatermési kutatásoknak Magyarországon. A kísérleti hálózat bükk (Fagus sylvatica), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), cser (Quercus cerris), kocsányos tölgy (Quercus robur), gyertyán (Carpinus betulus), magas kőris (Fraxinus excelsior), erdei fenyő (Pinus sylvestris), fekete fenyő (Pinus nigra) és lucfenyő (Picea abies) fafajokból álló erdőállományokban található. Több mint 3000 parcella, közel 11000 felvételi jegyzőkönyvének adataival rendelkezünk (átmérő, magasság, osztályozás), melyekből 6600 feletti jegyzőkönyv digitálisan hozzáférhető és felhasználható. Körülbelül 1200 parcella jelenleg is élő mintaterület. Összefoglaljuk a kísérleti parcellák kitűzésének, felvételének és fenntartásának részletes módszertanát, és a tartamkísérletek eredményei alapján eddig készült legfontosabb publikációkat. Ezek közül kiemelkedőek a fafajonként készült országos fatermési táblák és erdőnevelési modellek, amelyeket az újabb adatok birtokában szükséges megújítani.

Kulcsszavak: hosszú lejáratú erdészeti tartamkísérletek, kísérleti irányelvek, fatermési táblák, erdőnevelés modellek, fatermésiadatbázis, ökológiai kutatások

 • Béky A. & Somogyi Z. 1995: Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános-kocsánytalan tölgyesre. Erdészeti kutatások 85: 49–78.
 • Béky A. 1970: Gyertyánosaink fatermése. Erdészeti kutatások 65(2-3): 51–65.
 • Béky A. 1977: Új gyertyánfatermési tábla. Erdészeti kutatások 72(1): 33–47.
 • Béky A. 1981: Mag eredetű kocsánytalantölgyesek fatermése. Erdészeti kutatások 74: 309–320.
 • Béky A. 1983: Országos fatermési tábla gyertyánállományokra. Erdészeti kutatások 75: 199–207.
 • Béky A. 1993: Sarj kocsánytalan tölgyek fatermése. Erdészeti kutatások 82-83(2): 181–197.
 • Béky A., Bondor A., Gabnai E., Hajdú G., Halupa L., Kiss R., Mendlik G., Rédei K., Solymos R., Veperdi G. 1993: A hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérletek létesítésének, felvételének és fenntartásának továbbfejlesztett irányelvei. Erdészeti kutatások 82-83(2): 197–213.
 • Béky A., Hajdú G. & Kovács F. 1986: A cseres-tölgyesek nevelése. Erdészeti kutatások 78: 283–293.
 • Birck O., Kiss R, Márkus L., Solymos R., Tallós P. 1962: A hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérleti területek kitűzésének, felvételezésének és fenntartásának irányelvei. Erdészeti kutatások 58(1-3): 217–259.
 • Faragó S. 1970: A feketefenyvesek fatermése a nagyalföldön. Erdészeti kutatások 65(2-3): 25–39.
 • Hajdú G. 1974: Fatermési vizsgálatok csertölgy-állományokban. Erdészeti kutatások 69(1): 171–182.
 • Illés G. & Fonyó T. 2017: Új digitális termőhelytérkép-alkalmazás. Erdészeti Lapok 151(3): 75–78.
 • Jérőme R. 1963: Erdőnevelési, faterméstani bemutató és előadássorozat az Erdészeti Tudományos Intézetben. Az erdő 12(11): 503–508. Teljes szöveg
 • Kaán K. 1905: Erdőgyérítés. Erdészeti Lapok 44(8): 623–680. Teljes szöveg
 • Király, G., Brolly, G. & Kollár, T., 2019. A NAIK-ERTI hosszútávú kísérleteinek geomatikai szempontú javítása és értékelése a Soproni-hegységben. In: Facskó F., Király G. (eds): Soproni Egyerem Erdőmérnöki Kar VII. Kari Tudományos Konferencia – a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai, Sopron, Soproni Egyetem Kiadó, 18.
 • Kiss R. 1970: Kocsányos tölgyeseink fatermése. Az Erdő 19(2): 74–77. Teljes szöveg
 • Kiss R. 1972: Grafikus, normatív jellegű fatermési tábla kocsányos tölgyesekre. Erdészeti kutatások 67(1): 243–259.
 • Kiss R. 1973: Statisztikai fatermési tábla kocsányos tölgyesekre. Erdészeti kutatások 68(1): 175–194.
 • Kiss R., Somogyi Z. & Juhász G. 1986: Kocsányos tölgyfatermési tábla (1985). Erdészeti kutatások 78: 265–282.
 • Kollár T., Veperdi G. & Rédei K. 2018: A fatermési, erdőnevelési és hálózati tartamkísérletek múltja, jelene és jövője. Erdészeti Lapok 153(10): 306–310. Teljes szöveg
 • Kovács F. & Veperdi G. 1993: A feketefenyő fatermése és erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 82-83(2): 328–344.
 • Kovács F. & Veperdi G. 1993: A feketefenyő fatermése és erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 82-83(2): 328–344.
 • Kovács F. 1970: Helyi fatermési tábla a dunántúli feketefenyvesekre. Erdészeti kutatások 65(2-3): 41–44.
 • Kovács F. 1974: A kőris fatermése. Erdészeti kutatások 69(1): 217–222.
 • Kovács F. 1980: A kőrisállományok erdőnevelési modellje. Az Erdő 29(3): 129–133. Teljes szöveg
 • Kovács F. 1981: Új kőrisfatermési táblák. Erdészeti kutatások 74: 321–334.
 • Kovács F. 1983: A csertölgyállományok fatermése. Erdészeti kutatások 75: 179–188.
 • Kovács F. 1985: A feketefenyő fatermése. Erdészeti kutatások 76-77: 175–190.
 • Kovács F. 1986: A mag eredetű kőrisek fatermése. Erdészeti kutatások 78: 225–240.
 • Majer A. 1957: Az erdőnevelési kutatás fejlesztéséről. Az Erdő 6(11): 422–426. Teljes szöveg
 • Márkus L. 1965: A faterméstani és az állományszerkezeti vizsgálatok során alkalmazott feldolgozási és értékelési eljárások. Erdészeti kutatások 61(1-3): 7–28.
 • Mendlik G. & Birck O. 1968: Bükköseink fatermési vizsgálata. Erdészeti kutatások 64(1-3): 31–49.
 • Mendlik G. 1967: A zalai bükkösök fatermési vizsgálata. Az Erdő 14(2): 76–82. Teljes szöveg
 • Mendlik G. 1983: Bükk fatermési tábla (1983). Erdészeti kutatások 75: 189–198.
 • Mendlik G. 1986: A gyertyános-bükkösök erdőnevelési modellje. Erdészeti kutatások 78: 295–305.
 • Solymos R. 1966: Állományszerkezeti és fatermési vizsgálatok Nyugat-dunántúli erdeifenyvesekben. Erdészeti kutatások 62(1-3): 47–66.
 • Solymos R. 1968: Új fatermési táblák a magyarországi lucfenyvesekre. Erdészeti kutatások 64(1-3): 7–30.
 • Solymos R. 1972: Az erdeifenyő-állományok fatermése Magyarországon. Erdészeti kutatások 67(1): 203–232.
 • Solymos R. 1973: A feketefenyő fatermése és állományszerkezeti viszonyai Magyarországon. Erdészeti kutatások 68(1): 155–174.
 • Solymos R. 1993: Új fatermési táblák erdeifenyőre. Erdészeti kutatások 82-83(2): 357–382.
 • Solymos R. 2000: Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Solymos R. 2013a: Hosszú lejáratú kísérletek az erdészettudományi kutatások területén I.. Erdészeti Lapok 148(2): 37–39. Teljes szöveg
 • Solymos R. 2013b: Hosszú lejáratú kísérletek az erdészettudományi kutatások területén II.. Erdészeti Lapok 148(3): 72–73. Teljes szöveg
 • Somogyi Z. 1985: A kocsányostölgy hosszú lejáratú kísérleti területek felvételeinek számítógépes adattárolása és adatfeldolgozása. Erdészeti kutatások 76-77: 213–219.
 • Somogyi Z. 1986: Mikroszámítógép alkalmazása a faterméstani vizsgálatokban. Erdészeti kutatások 78: 261–264.
 • Somogyi Z. 1987: Mikroszámítógép alkalmazása a terepi adatgyűjtésben. Az Erdő 36(6): 277–279. Teljes szöveg
 • Somogyi Z. 1989: A változatosság, mint a természet egyik legfontosabb jelensége: gondolatok a fatermési táblák és függvények alkalmazásához. Az erdő 38(5): 214–218. Teljes szöveg
 • Sopp L. 1970: Fatömegszámítási táblázatok. Mezőgazdasági kiadó, Budapest.
 • Sopp L., Adorján J., Béky A., Birck O., Dérföldi A., Fadgyas K., Faragó S., Fekete Z., Gabnai E., Halupa L., Király L., Kiss R., Kovács F., Márkus L., Mendlik G., Palotás F., Somogyi Z., Solymos R., Szodfridt I., Tuskó L. 2013: Fatömeg számítási táblázatok. Negyedik, változatlan kiadás. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság, Budapest.
 • Sopp L., Adorján J., Béky A., Birck O., Faragó S., Fogarasi D., Harkay L., Kiss R., Kovács F., Márkus L., Mendlik G., Palotás F., Solymos R., Szodfridt I., Tuskó L. 1974: Fatömegszámítási táblázatok fatermési táblákkal, második, átdolgozott, bővített kiadás. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Veperdi G. 1995: Állományfelvételi adatok feldolgozása, feldolgozó algoritmusok Excel 5.0 táblázatkezelő programra, kezelés útmutató. Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési osztály, Budapest.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Kollár T. és Borovics A. (2021): A magyarországi hosszú lejáratú erdészeti tartamkísérleti hálózat fenntartásának korszerű irányelvei, adatfeldolgozási módszerei és legfontosabb eredményei. Erdészettudományi Közlemények, 11(2): 95-114. DOI: 10.17164/EK.2021.006

  11. évfolyam 2. szám,
  95-114. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2021.006

  Közlésre elfogadva:
  2021. október 20.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  12

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Kollár T. (2013): Lékek fényviszonyainak vizsgálata hemiszférikus fényképek segítségével. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 71-78.
 • Illés G., Kollár T., Veperdi G. és Führer E. (2014): A zalai faállományok magassági növekedésének és fatermésének kapcsolata a termőhelyi tényezőkkel. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 77-89.
 • Benke A., Cseke K. és Borovics A. (2011): Dunántúli Leuce nyár populációk genetikai vizsgálata RAPD és cpDNS markerekkel. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 83-93.
 • Cseke K., Bordács S. és Borovics A. (2011): Egy elegyes tölgyes taxonómiai és genetikai szerkezetének elemzése. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 95-105.
 • Cseke K., Benke A. és Borovics A. (2011): Nyár genotípusok azonosítása DNS ujjlenyomatuk alapján. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 107-114.
 • Bordács S., Nagy L., Pintér B., Bach I., Borovics A., Kottek P., Szepesi A., Fekete Z., Wisnovszky K. és Mátyás Cs. (2013): Az erdészeti genetikai erőforrások állapota és szerepe a XXI. század elején Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 21-37.
 • Cseke K., Jobb Sz., Koltay A. és Borovics A. (2014): A tölgypusztulás genetikai szerkezetre gyakorolt hatása. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 135-147.
 • Mátyás Cs. és Borovics A. (2014): „Agrárklíma”. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 7-8.
 • Borovics A., Illés G., Juhász J., Móricz N., Rasztovits E., Nimmerfroh-Pletscher B., Unghváry F., Pintér T., Pödör Z. és Jereb L. (2018): Erdészeti klímaközpont kialakításának szükségessége és lépései. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 5-8.
 • Cseke K., Köbölkuti Z. A., Benke A., Rumi A., Báder M., Borovics A. és Németh R. (2020): Nemesnyár klónok faanyagtani jellemzőkhöz köthető génjeinek genetikai változatossága. Erdészettudományi Közlemények, 10(1): 5-16.
 • Kocsis Z., Németh G., Börcsök Z., Polgár A., Király É., Kóczán Zs. és Borovics A. (2022): A faipari folyamatok szénlábnyom-elemzéséhez kapcsolódó logisztikai és energiafelhasználási konverziós faktorok megadása. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 57-73.
 • Benke A., Köbölkuti Z. A., Cseke K., Borovics A. és Tóth E. Gy. (2022): Szárazságtűrésben szerepet játszó SNP-k azonosítása kocsánytalan tölgy populációkban: alapkutatási eredmények a fenntartható tölgygazdálkodásért. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 77-90.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.