Bulletin of Forestry Science / Volume 8 / Issue 2 / Pages 37-50
previous article | next article

Monitoring of the hydrological balance in forest stands of Kiskunság

Bence Bolla, Márton Tamás Németh & Zsolt Gácsi

Correspondence

Correspondence: Bolla Bence

Postal address: H-1027 Budapest, Frankel Leó u. 1.

e-mail: bolla.bence[at]erti.naik.hu

Abstract

The aim of this paper to show how hydrological measurements in forests and grasslands can contribute to the treatment of different areas. The study was carried out in three different forest stands and their surrounding grasslands of the area of the Kiskunság Sandridge, between 2012 and 2015. Different methods were applied during the study of the water balance. The water balance shows that the values of the water uptake of the grasslands are lower than that of the surrounding foreststands. The hydrological measurements and results can be useful for the sylviculture in different sand forest types under the changing climate conditions.

Keywords: Kiskunság, forests, precipitation, soil moisture, interception, water balance

 • Führer E. 2010: A fák növekedése és a klíma. „KLÍMA-21” Füzetek 61: 98–107.
 • Gácsi Zs. 2000: A talajvízszint észlelés, mint hagyományos, s a vízforgalmi modellezés, mint új módszer Alföldi erdeink vízháztartásának vizsgálatában. Doktori (Ph.D) értekezés, NyME Sopron, 69–93.
 • Gribovszki Z., Kalicz P. & Szilágyi J. 2009: Napi periódusú ingadozás a hidrológiai jellemzőkben. Hidrológiai közlöny 89(2): 23–37.
 • Hagyó A., Rajkai K. & Nagy Z. 2006: Effect of forest and grassland vegetation on soil hydrology in Mátra Mountains (Hungary). Biologia 61(Suppl. 19): S261–S265. DOI: 10.2478/s11756-006-0169-7
 • Járó Z. 1980: Intercepció a gödöllői kultúr erdei ökoszisztémában. Erdészeti kutatások 73(1): 7–17.
 • Loheide S. P., Butler J. J. & Gorelick S. M. 2005: Estimation of groundwater consumption by phreatophytes using diurnal water table fluctuations: A saturated-unsaturated flow assessment. Water Resources Research 41(7): W07030. DOI: 10.1029/2005WR003942
 • Major P. 1974: Síkvidéki erdők hatásának vizsgálata a talajvízpárolgás és tényleges beszivárgás folyamataira. Hidrológia Közlöny 54(6): 281−288.
 • Major P. & Neppel F. 1988: A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedések. Vízügyi Közlemények 70(4): 605–626.
 • Major P. 1994: Talajvízszint-süllyedések a Duna-Tisza közén. In: Pálfai Imre (ed): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái, A Nagyalföld alapítvány kötetei 3, Nagy-alföld Alapítvány, Békéscsaba, 17–24.
 • Major P. 2002: Síkvidéki erdők hatása a vízháztartásra, Hidrológiai Közlöny 82(6):319-323.
 • Moltschanow A. A. 1957: Die hydrologsche Rolle des Kiefernwaldes auf Sandboden. Deutscher Bauernverlag Berlin, 157–158.
 • Móricz N. 2011: Egy erdő és parlagterület vízforgalmának összehasonlító vizsgálata. Doktori (Ph.D) értekezés, NyME Sopron, 35–79.
 • Pálfai I. 1995: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények 77(2): 144−161.
 • Pálfai I. 2010: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási sajátosságai. Hidrológia Közlöny 90(1): 40−44.
 • Sitkey J. 1999: Erdő és talajvíz kapcsolatára, valamint az erdőnek a kis vízgyűjtők hozamára vonatkozó kutatások ismertetése. In: Gácsi Zs. (ed): Erdő-Víz, szemelvények erdészeti kutatási és gyakorlati munkákból. Kecskemét, 22–34.
 • Szász G. & Tőkei L. 1997: Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Szodfridt I. 1974: A talajvíz és a vegetáció kapcsolata Duna–Tisza-köze homokterületén. Abstracta Botanica (2): 39−42.
 • Szodfridt I. 1990: Hozzászólás: Major Pál és Neppel Ferenc: A Duna–Tisza közi talajvízszint-süllyedése című cikkéhez. Vízügyi Közlemények 72(3): 287−291.
 • Szodfridt I. 1993: Az erdő és a talajvizek kapcsolata Duna-Tisza közi hátságon. Hidrológia Közlöny 73(1): 44−45.
 • White W. N. 1932: A method of estimating ground-water suppliesbased on discharge by plants and evaporation from soil: Results of investigations in Escalante Valley, Utah. U.S.Geological Survey Water-Supply Paper 659-A: 1–106.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Bolla, B., Németh, T. M. & Gácsi, Zs. (2018): Monitoring of the hydrological balance in forest stands of Kiskunság. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 37-50. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2018.020

  Volume 8, Issue 2
  Pages: 37-50

  DOI: 10.17164/EK.2018.020

  First published:
  15 October 2018

  Related content

  14

  More articles
  by this authors

  1

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Szmolka, P. & Frank, N. (2022): Occurrences of free water in the soil under different forest stands on the slopes of the Lake Sfânta Ana crater. Bulletin of Forestry Science, 12(1): 43-55.
 • Németh, T. M., Szabó, O. & Móricz, N. (2021): Comparative drought sensitivity analysis of young sessile oak and turkey oak trees in Somogy county (Hungary). Bulletin of Forestry Science, 11(1): 27-40.
 • Erdélyi, A., Hartdégen, J., Malatinszky, Á., Lestyán, Cs. J. & Vadász, Cs. (2021): Impacts of different silvicultural practices on the spread of Tree of Heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in calcareous sand forests. Bulletin of Forestry Science, 11(1): 41-53.
 • Koltay, A., Fürjes-Mikó, Á., Tenorio-Baigorria, I., Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2020): Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 97-108.
 • Bolla, B. & Szabó, A. (2020): Early results of the NARIC-FRI hydrological and meteorological monitoring system. Bulletin of Forestry Science, 10(1): 41-54.
 • Szabó, A., Gribovszki, Z., Bolla, B., Balog, K., Csáfordi, P. & Tóth, T. (2019): Effect of Robinia pseudoacacia, Populus x. euramericana, and Quercus robur plantations on groundwater and iontransport at the northern hungarian plain. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 87-97.
 • Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2018): Changes of groundwater levels in szenta-forest as result of KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 17-23.
 • Garamszegi, B., Nagy-Khell, M., Farkas, M. & Nagy, L. (2018): Impact of weather conditions on the interannual growth characteristics of alder and oak stands with improved groundwater-management. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 9-16.
 • Borovics, A., Illés, G., Juhász, J., Móricz, N., Rasztovits, E., Nimmerfroh-Pletscher, B., Unghváry, F., Pintér, T., Pödör, Z. & Jereb, L. (2018): The necessity and steps of establishing a forestry climate centre. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 5-8.
 • Herceg, A., Kalicz, P., Kisfaludi, B. & Gribovszki, Z. (2018): A Thornthwaite-type water balance model for the analysis of the hydrological impact of climate change. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 73-92.
 • Hámori, D. (2016): Conservation biological aspects of the Little Owl (Athene noctua Scopoli, 1769) adapted to anthropogenic nesting environment, Upper-Kiskunság, Hungary. Bulletin of Forestry Science, 6(2): 175-187.
 • Csiha, I. & Keserű, Zs. (2014): Investigation of rooting zone of forest association growing under drying sandy site conditions. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 33-42.
 • Bolla, B., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2014): Water balance of forests in Kiskunság sandridge. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 21-31.
 • Kalicz, P., Gribovszki, Z. & Király, G. (2011): Riparian forest impact onto streamflow recession curve and its meaning. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 45-57.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.