Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 2 / Pages 21-31
previous article | next article

Water balance of forests in Kiskunság sandridge

Bence Bolla, Péter Kalicz & Zoltán Gribovszki

Correspondence

Correspondence: Bolla Bence

Postal address: H-6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

e-mail: bollab[at]knp.hu

Abstract

In this article we would like to give a picture of the characteristic features of sand-land forests concerning their water balance, and in relation to forest hydrology, that is we would like to outline how to apply those features in the course of nature conservation treatment. We based our survey both on special literature and on exchanges of practical experience with experts. More detailed investigation of the general hydrology of Duna-Tisza Sandrige started in the 1970s and expert opinions differ widely over the effects of crops on ground water level, that is, whether we can establish a connection between the growing afforestation in the area and the decrease in groundwater levels. This study confirms that we need to broaden our knowledge about this special field during forestry and nature protection management, and to explore the water management of sand-land sites, which are characterized by dry growing features, even more in the future. The local measurements and experiences must be determining in rational management and conservation treatment, because significant part of forests are in protected areas in Kiskunság.

Keywords: sandridge, water balace of crops, nature conservation treatment, groundwater level

 • Bartha D. 1993: Az Alföld jelenkori vegetációjának kialakulása. Hidrológiai Közlöny, 73 (1): 17–19.
 • Bíró M. 2008: A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy.; Kalapos T. és Mojzes A. (eds): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót, 23–38.
 • Blaney, H. F. 1956: Evaporation and evapotranspiration studies. IBID publ. Nº. (40): 18–20.
 • Calder, I. R. 1998: Water use by forests, limits and controls. Tree Physiology (18): 625–631. DOI: 10.1093/treephys/18.8-9.625
 • Delfs, I. 1955: Die Niedersclagszurückhaltung im Walde /Interzeption/. Mitteilungen des Arbeitkreises “Wald und Wasser”. Nr.2. Koblenz, 54 pp.
 • Führer E. 1992: Intercepció meghatározása bükk, kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdőben. Vízügyi Közlemények, 74 (3): 281–294.
 • Führer E. 1994: Csapadékmérések bükkös, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, 84 (1): 11–35.
 • Gácsi Zs. 1998: Adatok az alföldi erdők és a talajvíz kapcsolatához III. Erdészeti Lapok, 133 (5): 158–159. full text
 • Gácsi Zs. 2000: A talajvízszint észlelés, mint hagyományos, s a vízforgalmi modellezés, mint új módszer Alföldi erdeink vízháztartásának vizsgálatában. Doktori (Ph.D) értekezés, NyME, 69–93.
 • Gőbölös A. 2002: A „vízhiányos” erdőgazdálkodás kérdései a Duna-Tisza közi homokháton. Hidrológia Közlöny, 82 (6): 324–326.
 • Huff, D. D. and Swank, W. T. 1985: Modelling changes in forest evapotranspiration. In: Anderson, M. G. and Burt, T. P. (eds): Hidrological Forecasting, Wiley, Chichester, (England), 125–151.
 • Ijjász E. 1936: Az erdészeti altalajvíz-megfigyelések eredményeinek rövid ismertetése. Erdészeti Lapok, 71 (9–10): 820–829. full text
 • Ijjász E. 1938: Az erdő szerepe a természet vízháztartásában. Hidrológiai Közlöny, 18 (1): 416–445.
 • Ijjász E. 1939: A fatenyészet és az altalajvíz, különös tekintettel a nagyalföldi viszonyokra. Erdészeti Kísérletek, 42 (1): 107.
 • Járó Z. 1980: Intercepció a gödöllői kultúr erdei ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, 73 (1): 7–17
 • Járó Z. 1981: A hazai erdők vízfogyasztása. Agrártudományi közlemények, 40 (2–4): 353–356.
 • Járó Z. 1989: Az erdő vízforgalma. Az Erdő, 124 (8): 352–355. full text
 • Járó Z. 1992: A talaj szerepe az Alföldfásítás múltjában és jövőjében. In: Rakonczyai J. (ed): Az Alföld fásítása, A Nagyalföld alapítvány kötetei 2, Nagyalföld alapítvány, Békéscsaba, 41–46.
 • Járó Z. és Sitkey J. 1995: Az erdő és a talajvíz kapcsolata. Erdészeti Kutatások, 85 (1): 35–49.
 • Kelliher, F. M.; Leuning, R. and Schulze, E. D. 1993: Evaporation and canopy characteristics of coniferous forests and grasslands. Oecologia, (95): 153–163. DOI: 10.1007/bf00323485
 • Kompár L. 2011: A beszivárgás mértékének meghatározása Duna-Tisza közén hidrodinamikai és transzportmodellezéssel. A Miskolci Egyetem Közleményei. „A” sorozat: Bányászat 81. kötet, 411.
 • Kovács J.; Szabó P. és Szalai J. 2004: A talajvízállás idősorok vizsgálata a Duna-Tisza közén. Vízügyi Közlemények, 86 (3–4): 607–624.
 • Kucsara M. 1996: Az erdő vízháztartása (terv). In: Mátyás Csaba (ed): Erdészeti ökológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 218.
 • Kucsara M.; Gribovszki Z. és Kalicz P. 2013: Víztan. Egyetemi tananyag. TÁMOP 4.1.2.A/1–11/1–2011–0067 „Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása”, Sopron
 • Lee, R. 1980: Forest Hydrology. Columbia University Press, New York, 332–334.
 • Madas A. 1980: Az erdőgazdálkodás hatása és jelentősége az árvizek kialakulására. Erdő és víz. Munkaértekezlet Sopron-Veszprém, 12–22.
 • Magyar L. 1989: A kerekegyházi és ménteleki intercepció mérésekről. Összefoglaló jelentés. (Kézirat). ERTI, Kecskemét, 1968–1989, 2–6.
 • Magyar L. 1993: „A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái” című konferencia előadása. Erdészeti Lapok, 128 (7–8): 211–213. full text
 • Major G.; Major P. és Vargay Z. (1991): A Duna-Tisza közi Hátság lefolyási viszonyainak hatása a talajvízszint változására. Vízügyi Közlemények, 73 (2): 142–152.
 • Major P. 1974: Síkvidéki erdők hatásának vizsgálata a talajvízpárolgás és tényleges beszivárgás folyamataira. Hidrológia Közlöny, 54 (6): 281–288.
 • Major P. és Neppel F. 1988: A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedések. Vízügyi Közlemények, 70 (4): 605–626.
 • Major P. és Neppel F. 1990: VITA: Válasz Szodfridt István hozzászólására (Megjelent a Vízügyi Közlemények 1990. évi 3. füzetében a 287–291. oldalon). Vízügyi Közlemények, 70 (4): 402–406.
 • Major P. 1993: A Nagy-Alföld talajvízháztartása. Hidrológia Közlöny, 73 (1): 40–43.
 • Major P. 1994: Talajvízszint-süllyedések a Duna-Tisza közén. In: Pálfai I. (ed): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái, A Nagyalföld alapítvány kötetei 3, Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 17–24.
 • Major P. 2002: Síkvidéki erdők hatása a vízháztartásra. Hidrológiai Közlöny, 82 (6): 319–323.
 • Martin, J.; Leonard, L. and Stamp, D. 1976: Principles of Field Crop Production (Third Edition). Macmillan Publishing Co., New York, 133–268.
 • Móricz N.; Berki I. és Rasztovits E. 2011: A Nagyalföld erdeinek állapota és hatásuk a talajvízszintre. In: Rakonczay J. (ed): Környezeti változások és az Alföld, Nagyalföld Alapítvány köteti 7, Nagyalföld alapítvány, Békéscsaba, 119–126.
 • Nováky B. és Szesztay K. 2002: Éghajlat és víz a Kárpát-medence tájökológiájában. Hidrológiai Közlöny, 82 (6): 308–314.
 • Pálfai I. 1990: Összefoglaló ismertetés. In: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodása (MTESZ Csongrád megyei munkacsoportja) Szeged, 2–4.
 • Pálfai I. 1993: Talajvízszint-süllyedés a Duna-Tisza közén. Vízügyi Közlemények, 75 (4): 431–434.
 • Pálfai I. 1995: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények, 77 (2): 144–161.
 • Pálfai I. 2010: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási sajátosságai. Hidrológia Közlöny, 90 (1): 40–44.
 • Pankotai G. és Rácz J. 1975: Erdészeti vízgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Sopron
 • Sapanov, M. K. 2000: Water uptake by trees on different soils in the northern Caspian region. Eurasian Soil Sci., 33 (11): 1157–1165.
 • Simon M. 1976: A talajvíz-magasság ingadozás hatása az „I 214” nyárfák növekedésére. Erdészeti Kutatások, 68 (2): 5–10.
 • Sitkey J. 2004: Csapadékvíz vizsgálatok ökológiai bázisterületeken. In: Barna T. (ed): Tudományos eredmények a gyakorlatban (Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap), Alföldi Erdőkért Egyesület, Kecskemét, 32–37.
 • Sitkey J. 2008: Vízforgalmi vizsgálatok erdőssztyepp klímában. In: Szulcsán G. (ed): Tudományos eredmények a gyakorlatban (Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap), Alföldi Erdőkért Egyesület, Kecskemét, 48–49.
 • Swift, L.W.; Swank, W.T.; Manikin, J. B; Luxmore, R. J. and Goldstein R. A. 1975: Simulation of evapotranspiration and drainage from mature and clearcut deciduous forests and young pine plantation. Water Resources Research, 11 (4): 667–673. DOI: 10.1029/wr011i005p00667
 • Szabó A.; Kiss K.; Gribovszki Z. és Tóth T. 2012: Erdők hatása a talaj és altalaj sóforgalmára, valamint a talajvíz szintjére. Agrokémia és talajtan, 61 (1): 195–209.
 • Szalai I. 1994: A növények élete. I., JATE Press, Szeged, 141.
 • Szász G. és Tőkei L. 1997: Meterológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 772.
 • Szesztay K. 1993: Az Alföld vízháztartása. Vízügyi Közlemények, 75 (4): 394–401.
 • Szilágyi, J. and Kovács, Á. 2011: A calibration-free evapotranspiration mapping (CREMAP) technique. In: Labedzki, L. (ed): Evapotranspiration, Vienna, 257–274. DOI: 10.5772/14277
 • Szilágyi, J.; Kovács Á. and Józsa J. 2012: Remote-sensing based groundwater recharge estimates in the Danube-Tisza sand plateau region of Hungary. Journal of hydromechanic, 60 (1): 64–72. DOI: 10.2478/v10098-012-0006-3
 • Szodfridt I. 1974: A talajvíz és a vegetáció kapcsolata Duna-Tisza köze homokterületén. Abstracta botanica, (2): 39–42.
 • Szodfridt I. 1990: Hozzászólás: Major Pál és Neppel Ferenc: A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedése című cikkéhez (Megjelent a Vízügyi Közlemények 1988. évi 4. füzetének 605–626. oldalán). Vízügyi Közlemények, 72 (3): 287–291.
 • Szodfridt I. 1993: Az erdő és a talajvizek kapcsolata Duna-Tisza közi hátságon. Hidrológia Közlöny, 73 (1): 44–45.
 • Szodfridt I. 1994: Az erdők és a talajvíz kapcsolata a Duna-Tisza közi homokhátságon. In: Pálfai I. (ed): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. A Nagyalföld alapítvány kötetei 3, Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 59–66.
 • Vámos T. és Keveiné Bárány I. 2009: Az élőhelyek és a talajvíz összefüggése a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. Tájökológiai lapok, 7 (1): 103–115. full text
 • Zagyvainé Kiss K. A. 2013: Az erdei avar tömege és víztartó képessége közötti összefüggés. Erdészettudományi Közlemények, 3 (1): 79–89. full text
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Bolla, B., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2014): Water balance of forests in Kiskunság sandridge. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 21-31. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 2
  Pages: 21-31

  First published:
  6 October 2014

  Related content

  8

  More articles
  by this authors

  3

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Koltay, A., Fürjes-Mikó, Á., Tenorio-Baigorria, I., Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2020): Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 97-108.
 • Szabó, A., Gribovszki, Z., Bolla, B., Balog, K., Csáfordi, P. & Tóth, T. (2019): Effect of Robinia pseudoacacia, Populus x. euramericana, and Quercus robur plantations on groundwater and iontransport at the northern hungarian plain. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 87-97.
 • Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2018): Changes of groundwater levels in szenta-forest as result of KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 17-23.
 • Herceg, A., Kalicz, P., Kisfaludi, B. & Gribovszki, Z. (2018): A Thornthwaite-type water balance model for the analysis of the hydrological impact of climate change. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 73-92.
 • Csáki, P., Kalicz, P., Csóka, G., Brolly, G. B., Czimber, K. & Gribovszki, Z. (2014): Hydrological impacts of different land cover types in the context of climate change for Zala County. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 65-76.
 • Csiha, I. & Keserű, Zs. (2014): Investigation of rooting zone of forest association growing under drying sandy site conditions. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 33-42.
 • Zagyvainé, K. A., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2013): Dry weight-dependence of water capacity of the forest litter. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 79-88.
 • Kalicz, P., Gribovszki, Z. & Király, G. (2011): Riparian forest impact onto streamflow recession curve and its meaning. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 45-57.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.