Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 2 / Pages 33-42
previous article | next article

Investigation of rooting zone of forest association growing under drying sandy site conditions

Imre Csiha & Zsolt Keserű

Correspondence

Correspondence: Csiha Imre

Postal address: H-4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

e-mail: csihai[at]erti.hu

Abstract

Today the Hungarian forest-steppe oak stands are grown mainly on unfavourable sandy sites. On these areas both the precipitation distribution and the water regime are unfavourable and the groundwater is in inaccessible depth for stands. In spite of that a lot of old high quality stem can be found in the investigated forest associations according to our experience the associations’ regenerations sometimes encounter insolvable difficulties. In spite of that the rate of growth of the present stand relates to sufficient water quantity the growing of the planted seedlings and sowings is slow in the different forest regenerations. The state of health of the regrowth is bad, the stand becomes thinner and invasive weeds occupy on the area after a few years. We carried out root excavations to find out the reason of the different growth pattern between the regrowth and the original stand. On the area the investigated root systems of the three tree species – pedunculate oak (Quercus robur), white poplar (Populus alba) and common ash (Fraxinus excelsior) – show that the present old stand didn’t evolve by means of dry sandy site but it developed due to the effect of the covered meadow soil.

Keywords: root excavation, sandy site, lowland oak stands

 • Andrésiné Ambrus I. 2006: A Tanulmányi erdő ökológiai viszonyai. In: Andrési P. (ed): Az ásotthalmi Tanulmányi erdő. Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium. Ásotthalom. 63–77.
 • Bartholy J.; Pongrácz R. és Torma Cs. 2010: A Kárpát-medencében 2021-2050-re várható regionális éghajlatváltozás RegCM-szimulációk alapján. „KLÍMA-21” Füzetek, 60: 3–13.
 • Csiha I. és Keserű Zs. 2003: Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz, homoki termőhelyeken. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap kiadványa, Kecskemét, 56–63.
 • Danszky I. (ed) 1963: VI. Nagyalföld erdőgazdasági Tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság. Budapest.
 • Führer E. 2010: A fák növekedése és a klíma. „KLÍMA-21” Füzetek, 61: 98–107.
 • Führer E. és Jagodics A. 2007: A klímatényezők és a klímajelző fafajok szervesanyag-képzése közötti ökológiai összefüggés. In: Mátyás Cs, Vig P. (eds): Erdő és Klíma V. Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem, 269–280.
 • Führer E. és Járó Z. 1997: A Tisza ártéri erdőinek változása. Erdészeti Kutatások, 86–87: 11–31.
 • Führer E. és Járó Z. 2000: Az aszály és a belvíz érvényesülése a Nagyalföld erdőművelésében I. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 12: 144 pp.
 • Führer E. és Mátyás Cs. 2005: A klímaváltozás hatása a hazai erdők szénmegkötő képességére és stabilitására. Magyar Tudomány, 166 (7): 837–841.
 • Führer, E.; Horváth, L.; Jagodics, A.; Machon, A. and Szabados, I. 2011a: Application of a new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás, 115 (3): 205–216.
 • Führer E.; Marosi Gy.; Jagodics A. és Juhász I. 2011b: A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények, 1: 17–28. full text
 • Führer E.; Czupy Gy.; Kocsisné Antal J. és Jagodics A. 2011c: Gyökérvizsgálatok bükkös, gyertyános-kocsányos tölgyes és cseres faállományban. Agrokémia és Talajtan, 60 (1): 103–118.
 • Führer E.; Horváth L.; Jagodics A.; Juhász I.; Kolozs L.; Marosi Gy.; Móring A. és Szabados I. 2012: A klímaváltozás hatása az akácosok fatermőképességére és árbevételére a Nagyalföldön. In: Csiha I. (ed): AEE Kutatói Nap, Tudományos eredmények a gyakorlatban. 9–13.
 • Gálos B.; Mátyás Cs. és Jacob D. 2012: Az erdőtelepítés szerepe a klímaváltozás hatásának mérséklésében. Erdészettudományi Közlemények, 2 (1): 35–45. full text
 • Gálos, B.; Lorenz, Ph. and Jacob, D. 2007: Will dry events occur more often in Hungary in the future? Environmental Research Letters, 2 (3): 034006. DOI: 10.1088/1748-9326/2/3/034006
 • Gálos B.; Lorenz Ph. és Jacob D. 2009: Szélsőségesebbé válnak száraz nyaraink a 21. században? „KLÍMA-21” Füzetek 57: 56–63.
 • Járó Z. 1981: A hazai erdők vízfogyasztása. Agrártudományi közlemények, 40: 353–356.
 • Kárász I. 1984: Az Acer campestre L. gyökérrendszerének szerkezete a síkfőkúti cseres-tölgyesben. Botanikai közlemények, 71: 79–100.
 • Kárász I. 1986: Gyökérvizsgálatok Magyarországon. Botanikai közlemények, 73: 19–23.
 • Köstler, J.N.; Brückner, E. und Biebelriether, H. 1968: Die Wurzeln der Waldbäume. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.
 • Magyar P. 1929: Gyökérvizsgálatok csemetekerti és szikes talajban. Erdészeti Kísérletek, 2.
 • Majer A. 1958: Bükk erdőtípusok gyökérszintvizsgálata. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztályának Közleményei, 14: 117–134.
 • Majer A. 1961: Gyökérösszenövések előfordulása és jelentősége. Erdészeti Kutatások, 57(1–3): 165–186
 • Mátyás Cs. 2010: Forecasts needed for retreating forests. Nature, 464 (7293): 1271. DOI: 10.1038/4641271a
 • Mátyás Cs. és Gálos B. 2010: Erdőgazdálkodás és klimatikus szélsőségek: problémák és feladatok. „KLÍMA-21” Füzetek, 63: 25–32.
 • Nicoll, B.C. and Ray, D. 1996: Adaptive growth of tree root systems in response to wind action and site conditions. Tree Physiology, 16: 891–898. DOI: 10.1093/treephys/16.11-12.891
 • Pieczka, I.; Pongrácz, R. and Bartholy, J. 2011: Comparison of simulated trends of regional climate change in the Carpathian Basin for the 21st century using three different emission scenarios. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 7: 9–22 full text
 • Somogyi Z. 2009: A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggése. „Klíma-21” Füzetek, 56: 48–56.
 • Szodfridt I. 1972: Vízgazdálkodási vizsgálatok néhány jellemző homoki termőhelyen. Erdészeti Kutatások, 68 (1): 51–62.
 • Tóth B. (ed) 1972: Szikesek fásítása. Szikes fásítási kutatás és gyakorlat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Watson, G.W.; Kelsey, P.K. and Woodtli, K. 1996: Replacing Soil in the Root Zone of Mature Trees for Better Growth. Journal of Arboriculture, 22:167–173.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Csiha, I. & Keserű, Zs. (2014): Investigation of rooting zone of forest association growing under drying sandy site conditions. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 33-42. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 2
  Pages: 33-42

  First published:
  6 October 2014

  Related content

  15

  More articles
  by this authors

  5

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Kollár, T. & Borovics, A. (2021): The updated methodological directives of data processing and maintainance of the hungarian long term forestry experimental network, and its most important results. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 95-114.
 • Erdélyi, A., Hartdégen, J., Malatinszky, Á., Lestyán, Cs. J. & Vadász, Cs. (2021): Impacts of different silvicultural practices on the spread of Tree of Heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in calcareous sand forests. Bulletin of Forestry Science, 11(1): 41-53.
 • Koltay, A., Fürjes-Mikó, Á., Tenorio-Baigorria, I., Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2020): Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 97-108.
 • Szabó, A., Gribovszki, Z., Bolla, B., Balog, K., Csáfordi, P. & Tóth, T. (2019): Effect of Robinia pseudoacacia, Populus x. euramericana, and Quercus robur plantations on groundwater and iontransport at the northern hungarian plain. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 87-97.
 • Bolla, B., Németh, T. M. & Gácsi, Zs. (2018): Monitoring of the hydrological balance in forest stands of Kiskunság. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 37-50.
 • Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2018): Changes of groundwater levels in szenta-forest as result of KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 17-23.
 • Garamszegi, B., Nagy-Khell, M., Farkas, M. & Nagy, L. (2018): Impact of weather conditions on the interannual growth characteristics of alder and oak stands with improved groundwater-management. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 9-16.
 • Csepelényi, M., Hirka, A., Szénási, Á., Mikó, Á., Szőcs, L. & Csóka, Gy. (2017): Rapid area expansion and mass occurrences of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata (Say 1932)] in Hungary. Bulletin of Forestry Science, 7(2): 127-134.
 • Szalacsi, Á., Veres, Sz. & Király, G. (2015): Gap cutting and its effects on the understory vegetation in the pedunculate oak-hornbeam forests of Szatmár-Bereg Plain (NE Hungary). Bulletin of Forestry Science, 5(1): 85-99.
 • Bolla, B., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2014): Water balance of forests in Kiskunság sandridge. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 21-31.
 • Rédei, K., Rásó, J., Keserű, Zs. & Juhász, J. (2014): Yield of black locust (Robinia pseudoacacia) stands mixed with grey poplar (Populus × canescens): a case study. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 63-72.
 • Andrési, D. (2013): Ecological investigation of bird communities in the Tanulmányi Forest of Ásotthalom. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 195-204.
 • Rédei, K., Csiha, I., Keserű, Zs., Rásó, J. & Kamandiné, V. Á. (2013): Juvenile evaluation of micropropagated black locust (Robinia pseudoacacia L.) clones under sandy soil conditions. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 89-95.
 • Keserű, Zs. & Rédei, K. (2012): Tending operation models for Leuce-poplars under sandy soil conditions. Bulletin of Forestry Science, 2(1): 61-71.
 • Benke, A., Cseke, K. & Borovics, A. (2011): Population genetic inventory of transdanubian Leuce poplars applying RAPD and cpDNA markers. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 83-93.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.