Bulletin of Forestry Science / Volume 3 / Issue 1 / Pages 195-204
previous article | next article

Ecological investigation of bird communities in the Tanulmányi Forest of Ásotthalom

Dániel Andrési

Correspondence

Correspondence: Andrési Dániel

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: andresi.daniel[at]gmail.com

Abstract

In two consecutive years (2011 and 2012), the bird communities of two pine plantations, two pedunculate oak and one gray poplar stands were studied in the Tanulmányi forest of Ásotthalom. For the survey the quadrate method was used. Altogether 735 individuals of 34 bird species were detected. The surveyed biocoenoses were compared with various ecological parameters (diversity, the level of consistency, similarity measures and hierarchical cluster analysis based on Jaccard). In the two study years, species richness, density and diversity were the highest in the oak stands. The highest similarity was between the two oak sites while it was the lowest between the pine and the oak sites. In the dendrogram of the hierarchical cluster analysis the deciduous and the coniferous quadrates are well separated. At each level the breeding bird occurrence was constant for the terricol and the fruticicol species. The ratio of the dendricol and the arborical species was higher in the oak sites.

Keywords: planted pine, pedunculate oak, breeding bird communities

 • Andrési D. 2012: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága. Diplomamunka, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 56 pp.
 • Andrési P. 2002: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága. Bedő Albert Erdészeti Szakiskola, Ásotthalom, 34 pp.
 • Bartha D. 2001: Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF-füzetek, 18: Budapest, 25–26.
 • Győry J. 1964: Néhány kocsánytalantölgyerdő-típus madártani vizsgálata. Doktori értekezés, Budapest, 141 pp.
 • Haraszthy L. (szerk.) 1998: Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 441 pp.
 • Kárpáti L. 1973: A Sopron környéki kocsánytalan tölgyesek madárvilágának vizsgálata. Diplomamunka, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 73 pp.
 • Kárpáti L. 1982: A Fertő-táj madárvilágának ökológiai vizsgálata. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1982(1): 111–203.
 • Korolkova, G.E. 1963: Vlijanie ptic na tshislennost vrednih nasekomih (poisledovanijam v lesostepnih dubravah). Moszkva, 126 pp.
 • Körmöczi L. 1994: Ökológiai módszerek. JATEPress, Szeged, 23–33.
 • Legány A. 1973: Nemesnyárasok (Populeto cultum) ornitológiai problémái. Aquila, 76–77: 65–71. full text
 • Legány A. 1977: A fészkelő madárközösségek szerepe a Felső-Tisza árterének biotópjaiban. Kandidátusi értekezés tézisei, Tiszavasvári, 14 pp.
 • Legány A. 1985: Magyarország madarainak faunaelemenkénti megoszlása. Puszta, 3 (12): 133–144.
 • Legány A. 2001: Revízió és kiegészítés Magyarország madarainak faunaelemenkénti megoszlásához. Természettudományi Közlemények, 1(1): 125–138.
 • MacArthur, R.H. and MacArthur, J.W. 1961: On bird species diversity. Ecology, 42 (3): 594–598. DOI: 10.2307/1932254
 • Magyar L. 1980: Az Ásotthalmi-homokerdő. 258. In: Marián M. (szerk.): A Dél-Alföld madárvilága. Szeged.
 • Marián M. (szerk.) 1980: A Dél-Alföld madárvilága. Szeged, 15–22.
 • Mihály L. 1982: Ásotthalom és környéke madárfaunisztikai ponttérképe. Kézirat, MME Monitoring Központ, Nyíregyháza, 4 pp.
 • MME Nomenclator Bizottság 2008: Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator Avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 278 pp.
 • Molnár Gy. 1998: Dél-alföldi tölgyizolátumok madártani vizsgálata. Aquila, 103–104: 87–93. full text
 • Moskát Cs. 1988: Diverzitás és rarefaction. Aquila, 95: 97–103. full text
 • Pielou, E. C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theoretical Biology 13: 131–144. DOI: 10.1016/0022-5193(66)90013-0
 • Sasvári L. 1986: Madárökológia I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 166 pp.
 • Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949: The mathematical theory of communication. Urbana, Illinois, Univ. Illinois Press.
 • Turček, F.J. 1954: Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocönológia és erdőgazdaság szempontjából. Aquila, 55–58: 51–53. full text
 • Waliczky Z. 1987: A Pusztavacs környéki akácosok madárökológiai vizsgálata. Diplomaterv, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 5–16.
 • Winkler D. 2005: Ecological Succession of Breeding Bird Communities in Deciduous and Coniferous Forests in the Sopron Mountains, Hungary. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, 1: 49–58. full text
 • Winkler D. 2008: Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Magyar Apróvad Közlemények, 10: 147–220.
 • Winkler, D. and Erdő, Á. 2012: A comparative study of breeding bird communities in representative habitats of the Sárosfő Nature Reserve area. Natura Somogyiensis, 22: 213–222.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Andrési, D. (2013): Ecological investigation of bird communities in the Tanulmányi Forest of Ásotthalom. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 195-204. (in Hungarian)

  Volume 3, Issue 1
  Pages: 195-204

  First published:
  28 June 2013

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  4

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.