Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 171-183
previous article | next article

Investigations of ground beetle assemblages in an artifical gap of Balaton Uplands (Hungary)

Dániel Andrési & Ferenc Lakatos

Correspondence

Correspondence: Andrési Dániel

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: andresi.daniel[at]gmail.com

Abstract

In 2013, the ground beetle assemblageses of an artificial gap were studied in the field of Bálint-hegyi Erdőbirtokossági Társulat, in the subcompartment of Zánka 1B. We used 10 pitfall trapps filled with acetic acid solution. We collected altogether 4357 individuals of 20 carabid species. In our research, we examined the number of species and the number of individuals by dates and habitats. We trapped the highest number of species (16 species) on the 28th of June, while we trapped the highest number of specimens (1422 specimens) on the 31th of July. The number of species was the highest in the gap edge and in the mesic part of the forest (16 species each). The number of specimens was the highest in the gap edge (1308 specimens). We examined the dominance of the species and the distribution of the fauna elements. In all habitats Carabus convexus convexus had the highest dominance values. The ground beetle fauna of the investigated locations (gap, gap edge, closed forest, mesic part of the forest) were compared with various ecological parameters (diversity, the level of consistency, similarity measures and hierarchical cluster analysis, based on Bray-Curtis).

Keywords: pitfall trapping, ground beetles, gap, Carabus convexus convexus

 • Baloghné B.Zs.; Tóth J.; Koncz Cs.; Molnár A. és Gencsi Z. 2000: Különböző erdőfelújítási módok hatása észak-alföldi gyertyános-kocsányos tölgyes gyepszintjére, talajfaunájára és talajlakó mikroorganizmusaira. Erdészeti Lapok, 135 (5): 142-145. full text
 • Barber, H.S. 1931: Traps for cave-inhabiting insects. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, 46: 259-266.
 • Bray, J.R. and Curtis, J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27: 325-349. DOI: 10.2307/1942268
 • Erwin, T.L. 1985: The taxon pulse: a general pattern of lineage radiation and extinction among carabid beetles. 437-472. In: Ball G.E. (ed.): Taxonomy, Phylogeny and Zoogeography of Beetles and Ants Junk, The Hague.
 • Halász G. (szerk.) 2006: Magyarország erdészeti tájai. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.
 • Hůrka, K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republic. Kabourek, Zlín.
 • Kádár F. és Samu F. 2006: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem, 42 (6): 305-312.
 • Kollár T. 2013: Lékek fényviszonyainak vizsgálata hemiszférikus fényképek segítségével. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 71-78. full text
 • Koloszár J. 2010: Erdőneveléstan. Egyetemi jegyzet, NYME, Sopron.
 • Koivula, M. and Niemelä J. 2003: Gap felling as a forest harvesting method in boreal forests-responses of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae). Ecography, 26: 179-187. DOI: 10.1034/j.1600-0587.2003.03340.x
 • Krebs, C.J. 1978: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6th ed. Benjamin Cummings, San Francisco, USA
 • Kutasi Cs. 2000: Futóbogarak (Col.: Carabidae) a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetből. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 15 („1996”): 93-100.
 • Kutasi Cs. 2001: Futóbogarak (Col.: Carabidae) vizsgálata a veszprémi Csatár-hegyen és környékén. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 18 („1999”): 95-104.
 • Kutasi Cs. 2009: A Bakony futóbogár fajainak (Coleoptera: Carabidae) listája. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 26: 21-32.
 • Kutasi Cs. 2011: Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a Várpalotai lőtér területéről. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 28: 201-216.
 • Lövei G. 2008: Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) ökológiai és természetvédelmi vizsgálata növekvő antropogén hatás időszakában. Akadémiai doktori értekezés összefoglalója. Budapest.
 • Lövei, G.L. and Sunderland, K.D. 1996: Ecology and behavior of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Annual Review of Entomology, 41: 231-256. DOI: 10.1146/annurev.en.41.010196.001311
 • Magura T. 2011: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra, különös tekintettel a futóbogarakra (Coleoptera: Carabidae). MTA Doktori Pályázat, Doktori értekezés, Debrecen.
 • Magura T. 2013: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra. Az erdei specialisták hanyatlása. Élet és Tudomány, 2013/44, 1395-1397.
 • Merkl O. és Kovács T. 1997: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VI. Bogarak. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
 • Merkl O. és Vig K. 2009: Bogarak a Pannon Régióban. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, B. K. L. Kiadó és a Magyar Természettudományi Múzeum, Szombathely.
 • Müller-Motzfeld, G. (ed.) 2004: Band 2. Adephaga 1: Carabidae (Laufkäfer). 2. Auflage. In: Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A. und Klausnitzer, B. (eds.): Die Käfer Mitteleuropas. Elsevier GMBH, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg Berlin.
 • Nagy F.; Szél Gy. és Vig K. 2004: Vas megye futóbogár faunája (Coleoptera: Carabidae). Praenorica, Folia historiconaturalia, 7: 1-235.
 • Papp J. 1968: A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 7: 251-314.
 • Pielou, E.C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theoretical Biology, 13: 131-144.
 • Schwerdtfeger, F. 1977: Ökologie der Tiere. Ein Lehrbuch in drei Teilen. Band I. Autökologie. Die Beziehungen zwischen Tier und Umwelt. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.
 • Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949: The Mathematical Theory of Communication. University of Illionis Press, Urbana.
 • Siffer S. 2012: Szálalás száraz tölgyesekben. 121-133. In: Gyöngyössy P. (szerk.): Múlt és jövő IV. Tartamosság, természetszerűség, társadalmi kontroll. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Solymos R. 2000: Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.
 • Szél Gy. 2011: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. full text
 • Szél Gy. és Kutasi Cs. 2003: Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 20: 77-106.
 • Szél, Gy. and Kutasi, Cs. 2005: Influence of land-use intensity on the ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) in Central Hungary. 305-311. In: Lövei, G. and Toft, S. (eds.): European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologist Meeting. DIAS Reports Plant Production 114.
 • Szél Gy.; Retezár I.; Bérces S.; Fülöp D.; Szabó K. és Pénzes Zs. 2007: Magyarország futrinkái. 81-106. In: Forró L.(szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
 • Tóth J. 1999: Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest.
 • Tóth L. 1973: A Bakony hegység futóbogár-alkatú faunájának alapvetése (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 12: 275-351.
 • Woodcock, B.A. 2005: Pitfall trapping in ecological studies. 37-57. In: Leather, S. (ed.): Insect Sampling in Forest Ecosystems. Blackwell, Oxford. DOI: 10.1002/9780470750513.ch3
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Andrési, D. & Lakatos, F. (2014): Investigations of ground beetle assemblages in an artifical gap of Balaton Uplands (Hungary). Bulletin of Forestry Science, 4(1): 171-183. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 171-183

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  6

  More articles
  by this authors

  6

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.