Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 23-35
previous article | next article

Study on woody regrowth in sessile oak-hornbeam forest gaps in Sopron Hills

Ágnes Csiszár, Márton Korda, Gergely Zagyvai, Dániel Winkler, Viktor Tiborcz, Péter Süle, Dean Šporčić, Dénes Naár & Dénes Bartha

Correspondence

Correspondence: Csiszár Ágnes

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: csiszar.agnes[at]emk.nyme.hu

Abstract

This paper presents the four-year results of studies on 33, artificially created forest gaps of sessile oak-hornbeam forest in transform forest management subcompartments (Sopron Mts, Hungary). During the study the forest gaps have been divided into five segments: central circle and four sectors according to the point of compass; dominance of occurring plant species and number of specimens of natural regrowth has been recorded in five segments of gaps. During the study plentiful and species rich woody regrowth appeared in the studied forest gaps. Regrowth of Quercus petraea and Quercus cerris were the most prominent, although the renewal of Carpinus betulus, Tilia cordata and Cerasus avium were also considerable. The most specimens of woody regrowth occurred in the northern segment, followed by western, southern and eastern ones respectively; while the fewest specimens were experienced in the central circle. As our results demonstrated, the elongated elliptic and smaller, 250 m2> sized gaps proved to be the most optimal in regard to appearance and survival of woody regrowth in the studied forest subcompartment.

Keywords: continuous cover forestry, gap regeneration, natural regrowth

 • Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESz): Országos Erdőállomány Adattár 2007.
 • Bartha D. és Puskás L. 2013: Silva naturalis Vol.1. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Brokaw, N. and Busing, R.T. 2000: Niche versus chance and tree diversity in forest gaps. Trends in Ecology and Evolution, 15: 183-188. DOI: 10.1016/s0169-5347(00)01822-x
 • Brown, N.D. 1993: The implications of climate and gap microclimate for seedling growth conditions in a Bornean lowland rain forest. Journal of Tropical Ecology, 9: 153-168. DOI: 10.1017/s0266467400007136
 • Busing, R.T. and Brokaw, N. 2002: Tree species diversity in temperate and tropical forest gaps: the role of lottery recruitment. Folia Geobotanica, 37: 33-43. DOI: 10.1007/bf02803189
 • Collins, B.S. and Pickett, S.T.A. 1987: Influence of canopy opening on the environment and herb layer in a northern hardwoods forest. Vegetatio, 70: 3-10. DOI: 10.1007/BF00040752
 • Cowell, C.M.; Hoalst-Pullen, N. and Jackson, M.T. 2010: The limited role of canopy gaps in the successional dynamics of a mature mixed Quercus forest remnant. Journal of Vegetation Science 21: 201-212. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01137.x
 • Csépányi P. 2008: A tölgy és folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok, 143 (10): 294-297. full text
 • de Lima, R.A.F.; Prado, P.I. Martini, A.M.Z.; Fonseca, L.J.; Gandolfi, S. and Rodrigues, R.R. 2012: Improving methods in gap ecology: revisiting size and shape distributions using a model selection approach. Journal of Vegetation Science, 24 (3): 484-495. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01483.x
 • Diaci, J. (ed.) 2006: Nature-based forestry in Central Europe. Alternatives to industrial forestry and strict preservation. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Ljubljana.
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
 • Eysenrode, D.S.V.; Bogaert, P.; Van Hecke, P. and Impens I. 1998: Influence of tree-fall orientation on canopy gap shape in an Ecuadorian rain forest. Journal of Tropical Ecology, 14 (6): 865-869. DOI: 10.1017/s0266467498000625
 • Gálhidy L. 2008: Az aljnövényzet fajösszetételének és tömegességének változásai középhegységi bükkösök mesterséges és széldöntés nyomán létrejövő lékjeiben. Doktori értekezés. ELTE, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest.
 • Hammer, Ř.; Harper, D.A.T. and P. D. Ryan 2001: PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1), 9 pp.
 • Hunter, J.C. and Barbour, M.G. 2001: Through-growth by Pseudotsuga menziesii: a mechanism for change in forest composition without canopy gaps. Journal of Vegetation Science, 12: 445-452. DOI: 10.2307/3236996
 • Kenderes K. 2008: Kelet-közép európai bükkösök természetes dinamikája. Doktori értekezés. ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola, Budapest.
 • Kenderes K.; Tímár G.; Ódor P.; Bartha D.; Standovár T.; Bodonczi L.; Bölöni J.; Szmorad F. és Aszalós R. 2007: A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények, 13: 69-80.
 • Kenderes, K.; Mihók, B. and Standovár, T. 2008: Thirty years of gap dynamics in a central european beech forest reserve. Forestry, 81 (1): 111-123. DOI: 10.1093/forestry/cpn001
 • Király G. 2008: Soproni-hegység. 224. In: Király G.; Molnár Zs.; Bölöni J.; Csiky J. és Vojtkó A. (szerk.): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA-ÖBKI, Vácrátót.
 • Kiss M. 2014: Átlagos középhőmérséklet-, csapadékösszeg-, napfénytartalom- és párolgás adatok 2009-2012. Országos Meteorológiai Szolgálat, Soproni Meteorológiai Állomás.
 • Márkus L. és Mátyás V 1966: A bükkmakk termésbiológiájának ismeretéhez. Erdészeti Kutatások, 62: 177-193.
 • MathWorks 2008: MATLAB. version R2008A. MathWorks, Natick, Massachusetts, USA.
 • Mátyás V. 1965: Ökológiai megjegyzések a tölgy és a bükk termésének időszakosságához. Erdészeti Kutatások, 61: 99-121.
 • McCarthy, J. 2001: Gap dynamics of forest trees: A review with particular attention to boreal forests. Environmental Reviews, 9: 1-59. DOI: 10.1139/er-9-1-1
 • Mendlik G. 1989: A bükkösök természetes felújításának újabb irányai. Erdészeti Kutatások, 80-81: 284-288.
 • Mihók B. 2007: Lékek fénymintázata és növényzeti regenerációja bükkös állományokban. Doktori értekezés. ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola, Budapest.
 • Mollay J.-né és Molnár Á. 2011: A Sopron-hegyvidéki erdők állományainak változása 1955-2005 között. 122-239. In: Bartha D. és Oroszi S. (szerk.): A Soproni-hegység erdőállományainak története. TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság, Sopron.
 • Pommerening, A. and Murphy, S.T. 2004: A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking. Forestry, 77: 27-44. DOI: 10.1093/forestry/77.1.27
 • Solymos R. 2008: Folyamatos erdőborítás – természetes felújítás – szálalóerdő. Erdészeti és Faipari Híradó, 18: 6-7.
 • Solymos R. 2011: Természetes erdőfelújítás – folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok, 151: 72-74. full text
 • Standovár T. 2006: Biológiai megfontolások az erdei életközösségek hatékony védelméhez. Magyar Tudomány, 2006/6: 656-662.
 • Standovár, T. and Kenderes, K. 2003: A review on natural stand dynamics in beechwoods of East Central Europe. Applied Ecology and Environmental Research, 1: 19-46. DOI: 10.15666/aeer/01019046
 • Tamás J. 2011: A Sopron hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig (1955). 5-121. In: Bartha D. és Oroszi S. (szerk.): A Soproni-hegység erdőállományainak története. TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság, Sopron.
 • Tobisch T. 2009: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló erdőfelújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. Doktori értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti es Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Sopron. full text
 • Tobisch, T. and Standovár, T. 2005: A comparison of vegetation patterns in the tree and herb layers of a hardwood forest. Community Ecology, 6 (1): 29-37. DOI: 10.1556/comec.6.2005.1.4
 • Török A. 2000: Égtájorientált, erdőtípus-érzékeny természetes felújítási rendszer. Erdészeti Lapok, 135: 170-171. full text
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Csiszár, Á., Korda, M., Zagyvai, G., Winkler, D., Tiborcz, V., Süle, P., Šporčić, D., Naár, D. & Bartha, D. (2014): Study on woody regrowth in sessile oak-hornbeam forest gaps in Sopron Hills. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 23-35. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 23-35

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  7

  More articles
  by this authors

  9

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Nemes, V., Csiszár, Á. & Bartha, D. (2018): Studies on black cherry (Prunus serotina Ehrh.) occurrence in the area of comparative tree species examination, Nagylózs. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 61-70.
 • Bartha, D., Korda, M., Kovács, G. & Tímár, G. (2014): Nationwide comparison of potential natural forest communities and current forest stands. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 7-21.
 • Korda, M., Ripka, G., Hirka, A. & Csóka, Gy. (2022): Rapid spread and presently known distribution of Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) in Hungary. Bulletin of Forestry Science, 12(2): 121-128.
 • Silnicki, Á., Zagyvai, G. & Bartha, D. (2014): Comparative surveys on generative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar) and common ash (Fraxinus excelsior L.). Bulletin of Forestry Science, 4(1): 47-62.
 • Silnicki, Á., Zagyvai, G. & Bartha, D. (2016): Comparative surveys on vegetative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar) and Common ash (Fraxinus excelsior L.). Bulletin of Forestry Science, 6(2): 115-125.
 • Bartha, D., Berki, I., Lengyel, A., Rasztovits, E., Tiborcz, V. & Zagyvai, G. (2018): Estimated shifts of forest communities and tree species during changing climate. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 163-195.
 • Harta, I., Winkler, D. & Füleky, Gy. (2018): Effect of reforestation on soil properties and mesofauna (Collembola) in a former long-term fertilization experimental area. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 83-97.
 • Palkó, Á., Ónodi, G., Rédei, T. & Winkler, D. (2020): Soil eco-faunistic study in lowland relict steppe oak forests and in replacement non-native tree plantations. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 125-139.
 • Séllei, D., Tóth, V. & Winkler, D. (2023): Study on springtail communities of dead wood microhabitats. Bulletin of Forestry Science, 13(2): 103-122.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.