Bulletin of Forestry Science / Volume 8 / Issue 1 / Pages 163-195
previous article | next article

Estimated shifts of forest communities and tree species during changing climate

Dénes Bartha, Imre Berki, Attila Lengyel, Ervin Rasztovits, Viktor Tiborcz & Gergely Zagyvai

Correspondence

Correspondence: Zagyvai Gergely

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: zagyvai.gergely[at]uni-sopron.hu

Abstract

Our study reflects a multiple approach. On the basis of native tree species estimated response we analyzed the probable rearrangement of our native forest communities. Theoretical estimations were synthetize with result of field work tree mortality and regrowth examination. From the point of view of potential invasion biology, low risk tree species were chose for possible substitution of our native species. In case of native and invasive species country scale databases, in case of substitute tree species european scale were used for predict future potential distribution. On the basis of National Forestry Database potential natural forest community database of forests were created for the present and future prediction also. According to our results, case of forest and forest steppe habitats high species and structural diversity (fragmented forest stands with grasslands and shrubs) can report higher adaptation. Usage of non native tree species only be possible if new circumstances are not suitable in any case for native habitats and taxa.

Keywords: climate change, tree species composition, potential range, assisted migration, potential natural forest community

 • Mauri A., Strona G. & San-Miguel-Ayanz J. 2017: EU-Forest, a high-resolution tree occurrence dataset for Europe. Scientific Data 4: 160123. DOI: 10.1038/sdata.2016.123
 • Barcza Z., Bartholy J., Mészáros R., Pongrácz R. & Radics K. 2011: Globális és európai tendenciák. In: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra J. (eds): KLÍMAVÁLTOZÁS – 2011 Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke, Budapest, 99–144.
 • Bartha D. 1999: Bewertung der Dendroflora Europas auf Grund der Lebensformen. Tilia 7(Suppl.): 3–30.
 • Bartha D., Bölöni J., Ódor P., Standovár T., Szmorad F. & Tímár G. 2003: A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Erdészeti Lapok 138(3): 73–75. full text
 • Bartha D. 2005: Tájállapotok és vegetációállapotok, mint az erdőtermészetességi vizsgálatok viszonyítási alapjai. Tájökológiai Lapok 3(2): 253–274. full text
 • Bartha D. 2012: Növényföldrajz és társulástan. Egyetemi jegyzet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Bartha D. & Csiszár Á. 2012: Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis L.). In: Csiszár Á. (ed): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 109–113.
 • Bartha D., Korda M., Kovács G. & Tímár G. 2014: A potenciális természetes erdőtársulások és az aktuális faállománytípusok összevetése országos szinten. Erdészettudományi Közlemények 4(1): 7–21. full text
 • Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., et al. (eds) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Bartholy J., Bihari Z., Horányi A., Krüzselyi I., Lakatos M., Pieczka I., et al. 2011: Hazai éghajlati tendenciák. In: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra J. (eds). KLÍMAVÁLTOZÁS – 2011 Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke, Budapest, 145–234.
 • Berki I., Móricz N., Rasztovits E. & Vig P. 2007: A bükk szárazság tolerancia határának meghatározása. In: Mátyás Cs. & Vig P. (eds): Erdő és klíma V. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 213–228.
 • Borhidi A.1993: A Magyar Flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs.
 • Caudullo G. & de Rigo D. 2016: Fraxinus ornus in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz J., de Rigo D., Caudullo G., Houston Durran T. & Mauri A. (eds): European Atlas of Forest Tree Species. The Publications Office of the European Union, Luxembourg, 100–101.
 • De Cáceres M. & Legendre P. 2008: Beals smoothing revisited. Oecologia 156(3): 657–669. DOI: 10.1007/s00442-008-1017-y
 • Führer E. 2010: A fák növekedése és a klíma. Klíma-21 Füzetek 61: 98–107.
 • Hamann A., Wang T., Spittlehouse D.L. & Murdock T.Q. 2013: A comprehensive, high-resolution database of historical and projected climate surfaces for western North America. Bulletin of the American Meteorological Society 94: 1307–1309. DOI: 10.1175/bams-d-12-00145.1
 • Hoegh-Guldberg O., Hughes L., McIntyre S., Lindenmayer D.B., Parmesan C., Possingham H.P., et al. 2008: Assisted colonization and rapid climate change. Science 321(5887): 345–346. DOI: 10.1126/science.1157897
 • Somodi I., Molnár Zs., Czúcz B., Bede-Fazekas Á., Bölöni J., Pásztor L., et al. 2017: Implementation and application of Multiple Potential Natural Vegetation models – a case study of Hungary. Journal of Vegetation Science 28(6): 1260–1269. DOI: 10.1111/jvs.12564
 • Király G. & Horváth F. 2000: Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5(2): 357–368.
 • Király G. 2003: A magyarországi flóratérképezés módszertani alapjai. Flora Pannonica 1(1): 3–20.
 • Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Papp M., Bowden R.D. & Tóth J.A. 2007: A Síkfőkúti cseres-kocsánytalan tölgyes szerkezetének és fajösszetételének hosszútávú változása. Természetvédelmi Közlemények 13: 93–100.
 • McLachlan J.S., Hellmann J.J. & Schwartz M.W. 2007: A framework for debate of assisted migration in an era of climate change. Conservation Biology 21: 297–302. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2007.00676.x
 • Mátyás Cs. 2009: Ecological challenges of climate change in Europe’s continental, drought- threatened Southeast. In: Groisman P.Y., Ivanov S.V. (eds): Regional Aspects of Climate-Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer, Dordrecht, 35–46. DOI: 10.1007/978-90-481-2283-7_5
 • Mátyás Cs., Führer E., Berki I., Csóka Gy., Drüszler Á., Lakatos F., et al. 2010: Erdők a szárazsági határon. Klíma-21 Füzetek 61: 84–97.
 • Molnár Cs., Molnár Zs., Barina Z., Bauer N., Biró M., Bodonczi L., et al. 2008: Vegetation-based landscape-regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 47–58.
 • Molnár M. & Lakatos F. 2007: A bükkpusztulás Zala-megyében – klímaváltozás? In: Mátyás Cs. & Vig P. (eds): Erdő és klíma V. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 257–267.
 • Niklfeld H.1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20: 545–571. DOI: 10.2307/1218258
 • Richardson D.M., Hellmann J.J., McLachlan J.S., Sax D.F., Schwartz M.W., Gonzalez P., et al. 2009: Multidimensional evaluation of managed relocation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106: 9721–9724. DOI: 10.1073/pnas.0902327106
 • Roloff A. & Bärtels A. 2006: Flora der Gehölze. Ulmer Verlag, Stuttgart.
 • Schwartz M.W. 2012: Using niche models with climate projections to inform conservation management decisions. Biological Conservation 155:149–156. DOI: 10.1016/j.biocon.2012.06.011
 • Somogyi Z. 2007: A klíma, a klímaváltozás és a fanövedék néhány összefüggéséről. In: Mátyás Cs. & Vig P. (eds): Erdő és klíma V. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 295–306.
 • Standovár T., Bán M. & Kézdy P. (eds) 2017: Erdőállapot-értékelés középhegységi erdeinkben. (Forest state assessment in submontane woodlands.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest.
 • URL1: Andreas Hamann's personal website / ClimateEU: historical and projected climate data for Europe. (letöltve: 2018. 08. 01) URL
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Bartha, D., Berki, I., Lengyel, A., Rasztovits, E., Tiborcz, V. & Zagyvai, G. (2018): Estimated shifts of forest communities and tree species during changing climate. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 163-195. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2018.011

  Volume 8, Issue 1
  Pages: 163-195

  DOI: 10.17164/EK.2018.011

  First published:
  31 May 2018

  Related content

  3

  More articles
  by this authors

  8

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Csiszár, Á., Korda, M., Zagyvai, G., Winkler, D., Tiborcz, V., Süle, P., Šporčić, D., Naár, D. & Bartha, D. (2014): Study on woody regrowth in sessile oak-hornbeam forest gaps in Sopron Hills. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 23-35.
 • Silnicki, Á., Zagyvai, G. & Bartha, D. (2014): Comparative surveys on generative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar) and common ash (Fraxinus excelsior L.). Bulletin of Forestry Science, 4(1): 47-62.
 • Silnicki, Á., Zagyvai, G. & Bartha, D. (2016): Comparative surveys on vegetative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar) and Common ash (Fraxinus excelsior L.). Bulletin of Forestry Science, 6(2): 115-125.
 • Zagyvai, G., Eredics, A., Csiszár, Á., Korda, M., Lengyel, A., Tiborcz, V. & Bartha, D. (2018): Studies on factors influencing forest gap vegetation with special attention to the microclimate. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 197-210.
 • Nemes, V., Csiszár, Á. & Bartha, D. (2018): Studies on black cherry (Prunus serotina Ehrh.) occurrence in the area of comparative tree species examination, Nagylózs. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 61-70.
 • Berki, I., Rasztovits, E. & Móricz, N. (2014): Health condition assessment of forest stands – a new approach. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 149-155.
 • Berki, I., Móricz, N., Rasztovits, E., Gulyás, K., Garamszegi, B., Horváth, A., Balázs, P. & Lakatos, B. (2018): Mortality and accelerating growth in sessile oak sites. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 119-130.
 • Borovics, A., Illés, G., Juhász, J., Móricz, N., Rasztovits, E., Nimmerfroh-Pletscher, B., Unghváry, F., Pintér, T., Pödör, Z. & Jereb, L. (2018): The necessity and steps of establishing a forestry climate centre. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 5-8.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.