Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 47-62
previous article | next article

Comparative surveys on generative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar) and common ash (Fraxinus excelsior L.)

Ádám Silnicki, Gergely Zagyvai & Dénes Bartha

Correspondence

Correspondence: Silnicki Ádám

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: silnickiadam[at]gmail.com

Abstract

The aim of this study was the morphological analyses of generative organs of two native Fraxinus species. Fraxinus samples were taken mostly from populations of Rábaköz-Répce-sík and analysed with multivariate statistics separating the qualitative and quantitative morphological characteristics. Hierarchical clustering, Principal Component Analysis (PCA), Principal Coordinates Analysis (PCoA) and Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) have been applied to demonstrate the correspondences between morphological characteristics and specimens. Specimens of two different taxa could not be distinctive through quantitative characteristics; however they separated considerable during the analyses of qualitative characteristics. Our results draw attention to the significance of inflorescence structure as an important distinctive morphological characteristic, although specimens with atypical inflorescence have been analysed as well.

Keywords: Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, panicle, raceme, multivariate statistical data analysis, hybridization

 • Bartha D. 2006a: A magyar kőris botanikai jellemzése. Erdészeti Lapok, 141: 84-86. full text
 • Bartha D. 2006b: A magyar kőris megismerésének viszontagságos története. Erdészeti Lapok, 141: 58-61. full text
 • Borovics A. 1997: A kocsánytalan tölgyek levélmorfológiai vizsgálata. Erdészeti Kutatások, 86-87: 125-142.
 • Borovics A. 1998: A tölgyek hibridizációja, morfológiai és genetikai változatossága. Erdészeti Kutatások, 88: 89-108.
 • Csapody I.; Csapody V. és Rott F. 1966: Erdei fák és cserjék. OEF, Budapest.
 • Fukarek, P. 1955: Dodatak članku »Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl)«. Šumarski list, 79: 16-21.
 • Fukarek, P. 1956a: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) i neke njegove šumskouzgojne osobine. Šumarstvo, 9: 331-345.
 • Fukarek, P. 1956b: Prilog poznavanju šumskih zajednica u kojima se javlja poljski jasen. Šumarski list, 80: 30-40.
 • Fukarek, P. 1956c: Razlike izmedju polsjkog i običnog jasena. Narodni šumar, 10: 27-38.
 • Fukarek, P. 1957: Novipodaci o polsjkom jasenu (Fraxinus angustifolia Vahl). Šumarski list, 81: 30-35.
 • Fukarek, P. 1958: Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Nova nazališta poljskog jasena – Fraxinus angustifolia Vahl – u Hercegovini i Bosne. Godišnjak Biološkog Instituta u Sarajevu, 12: 46-47.
 • Fukarek, P. 1960a: Differences morphologiques et anatomoques entre le Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) et le Frêne oxyphylle (F. angustifolia Vahl). Bulletin de la Société botanique de France, 107: 192-198.
 • Fukarek, P. 1960b: Poljski jasen i njegova morfološka varijabilnost. Fraxinus angustifolia Vahl (=F. oxycarpa Willd.). Glasnik za šumske pokuse, 14: 133-258.
 • Fukarek, P. 1963: Rasprotrajenost i druge fitohorološke karakteristike poljskog jasena (F. angustifolia Vahl). Naučno društvo SR bosne i Hercegovine Djela, 20 (4): 1-99.
 • Gencsi L. és Vancsura R. 1997: Dendrológia. Erdészeti növénytan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Haracsi L. 1975a: A szlavónkőris (Fraxinus slavonica Maj.-Har. n. sp.). Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, 1 (1): 7-17.
 • Haracsi L. 1975b: A szlavónkőris / Fraxinus slavonica Máj.-Har. n. sp. Az Erdő, 24 (8): 363-374. full text
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1956a: A hegyesfogú és a magas kőris megkülönböztetése. Erdőgazdaság, 10 (16): 10.
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1956b: Natürliches Vorkommen von Fraxinus oxycarpa in Ungarn. Acta Botanica Hungarica, 2: 275-280.
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1957: A Fraxinus oxycarpa Willd. és Fr. excelsior L. cönológiai elkülönítése. Erdészeti Kutatások, 4 (1-2): 65-81.
 • Kárpáti I. 1966: Bartók Béla emlékfa. Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai, 8 (3): 3-4.
 • Kárpáti Z. 1966: Egy új vadontermő magyarkőris-változat (Fraxinus angustifolia Vahl ssp. pannonica Soó et Simon var. Bartoki Kárp. Z.). Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai, 8 (3): 5-7.
 • Kárpáti Z. 1968: A magyar kőris (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. pannonica Soó et Simon) alakváltozatossága. Botanikai Közlemények, 55: 37-43.
 • Kárpáti Z. 1970: Eine kritisch-taxonomische Übersicht der in Europa wildwachsenden Eschen-Arten und deren Unterarten. Feddes Repertorium, 81: 171-186. DOI: 10.1002/fedr.19700810114
 • Kevey B. 1988: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Botanikai Közlemények, 74-75 (1-2.): 93-100.
 • Magyar P. 1960: Alföldfásítás I. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Podani J. 1997a: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Podani, J. 1997b. A measure of discordance for partially ranked data when presence/absence is also meaningful. Coenoses, 12: 127-130.
 • Podani J. 2000: Introduction to the exploration of multivariate biological data. Backhuys Publishers, Leiden.
 • Podani, J. 2001: Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual. Scientia, Budapest.
 • Raddi, S. 2009: Fraxinus angustifolia Vahl, 1804. 1-18. In: Roloff, A.; Weisgerber, H.; Lang, U. und Stimm, B. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse, Handbuch und Atlas der Dendrologie 54. Erg. Lfg. 01/10.
 • Roloff, A. 2009: Fraxinus excelsior Linné, 1753. 1-15. In: Roloff, A.; Weisgerber, H.; Lang, U. und Stimm, B. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse, Handbuch und Atlas der Dendrologie 7. Erg. Lfg. 3/97.
 • Soó R. és Simon T. 1960: Bemerkungen über südosteuropäische Fraxinus- und Dianthus-Arten. Acta Botanica Hungarica, 6: 143-153.
 • Soó R. 1966: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve II. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Tóth I. 1958: Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása. A termőhely és az erdőtípusok összefüggése. Erdészeti Kutatások, 5 (1-2): 77-160. spec. p. 100.
 • Vöröss L. Zs. 1974a: Újabb taxonok Bátorliget flórájához. Botanikai Közlemények, 61 (1): 43-44.
 • Vöröss L. Zs. 1974b: Néhány újabb adat Baranya flórájához. Botanikai Közlemények, 61 (1): 45-46.
 • Vöröss L. Zs. 1982: Hármastagú váltakozó örvös állás egyes Oleaceae nemzetségeknél. Botanikai Közlemények, 69 (1-2): 151-154.
 • Vöröss L. Zs. 1991: Ártereink fája: a magyar kőris. Erdészeti Lapok, 126: 84. full text
 • Weiser, F. 1964: Anlage und erste Ergebnisse vergleichender Anbauversuche mit generativen Nachkommenschaften von Eschen (Fraxinus excelsior L.) trockener Kalkstandorte und grundwasserbeeinflußter Standorte. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 83 (7/8):193-211.
 • Weiser, F. 1974: Ergebnisse 10-jähriger vergleichender Anbauversuche mit generativen Nachkommenschaften von Eschen (Fraxinus excelsior L.) trockener Kalkstandorte und grundwassernaher Standorte. Beiträge für Forstwirtschaft, 1: 11-16.
 • Weiser, F. 1995: Beitrag zur Existenz von Ökotypen bei gemeiner Esche (Fraxinus excelsior L.). Forstarchiv, 66: 251-257.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Silnicki, Á., Zagyvai, G. & Bartha, D. (2014): Comparative surveys on generative organs of Hungarian ash (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar) and common ash (Fraxinus excelsior L.). Bulletin of Forestry Science, 4(1): 47-62. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 47-62

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  3

  More articles
  by this authors

  5

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.