Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 47-62. oldal
előző | következő

Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) generatív szervein

Silnicki Ádám, Zagyvai Gergely és Bartha Dénes

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Silnicki Ádám

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: silnickiadam[at]gmail.com

Kivonat

Kutatásunk során a Fraxinus nemzetség két hazai képviselője esetében vizsgáltuk a generatív szervek morfológiai bélyegeit. A mintavételezés elsősorban a Rábaköz-Répce-sík menti populációkat érintette. A begyűjtött minta kiértékelését többváltozós statisztikai módszerekkel végeztük, külön figyelmet fordítva a mennyiségi és minőségi bélyegek elkülönítésére. A feldolgozás során hierarchikus klasszifikációt, főkomponens-analízist (PCA), főkoordináta-analízist (PCoA) és nemmetrikus többdimenziós skálázást (NMDS) alkalmaztunk, melyekkel szemléltettük a morfológiai bélyegek, valamint az egyedek kapcsolatrendszerét. A hierarchikus és az ordinációs elemzés egyaránt arra utal, hogy a két taxon egyedei mennyiségi tulajdonságok alapján nem választhatók el egymástól, de minőségi bélyegek alapján, az alkalmazott módszer szerint, jól elkülönülő csoportokat kapunk. Az eredmények rámutatnak az elkülönítésben a virágzat felépítésének döntő jelentőségére. Elemeztünk olyan egyedeket is, amelyeknek a virágzata nem az adott taxonra jellemző felépítésű.

Kulcsszavak: Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, buga, fürt, többváltozós statisztikai adatfeldolgozás, hibridizáció

 • Bartha D. 2006a: A magyar kőris botanikai jellemzése. Erdészeti Lapok, 141: 84-86. Teljes szöveg
 • Bartha D. 2006b: A magyar kőris megismerésének viszontagságos története. Erdészeti Lapok, 141: 58-61. Teljes szöveg
 • Borovics A. 1997: A kocsánytalan tölgyek levélmorfológiai vizsgálata. Erdészeti Kutatások, 86-87: 125-142.
 • Borovics A. 1998: A tölgyek hibridizációja, morfológiai és genetikai változatossága. Erdészeti Kutatások, 88: 89-108.
 • Csapody I.; Csapody V. és Rott F. 1966: Erdei fák és cserjék. OEF, Budapest.
 • Fukarek, P. 1955: Dodatak članku »Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl)«. Šumarski list, 79: 16-21.
 • Fukarek, P. 1956a: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) i neke njegove šumskouzgojne osobine. Šumarstvo, 9: 331-345.
 • Fukarek, P. 1956b: Prilog poznavanju šumskih zajednica u kojima se javlja poljski jasen. Šumarski list, 80: 30-40.
 • Fukarek, P. 1956c: Razlike izmedju polsjkog i običnog jasena. Narodni šumar, 10: 27-38.
 • Fukarek, P. 1957: Novipodaci o polsjkom jasenu (Fraxinus angustifolia Vahl). Šumarski list, 81: 30-35.
 • Fukarek, P. 1958: Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Nova nazališta poljskog jasena – Fraxinus angustifolia Vahl – u Hercegovini i Bosne. Godišnjak Biološkog Instituta u Sarajevu, 12: 46-47.
 • Fukarek, P. 1960a: Differences morphologiques et anatomoques entre le Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) et le Frêne oxyphylle (F. angustifolia Vahl). Bulletin de la Société botanique de France, 107: 192-198.
 • Fukarek, P. 1960b: Poljski jasen i njegova morfološka varijabilnost. Fraxinus angustifolia Vahl (=F. oxycarpa Willd.). Glasnik za šumske pokuse, 14: 133-258.
 • Fukarek, P. 1963: Rasprotrajenost i druge fitohorološke karakteristike poljskog jasena (F. angustifolia Vahl). Naučno društvo SR bosne i Hercegovine Djela, 20 (4): 1-99.
 • Gencsi L. és Vancsura R. 1997: Dendrológia. Erdészeti növénytan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Haracsi L. 1975a: A szlavónkőris (Fraxinus slavonica Maj.-Har. n. sp.). Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, 1 (1): 7-17.
 • Haracsi L. 1975b: A szlavónkőris / Fraxinus slavonica Máj.-Har. n. sp. Az Erdő, 24 (8): 363-374. Teljes szöveg
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1956a: A hegyesfogú és a magas kőris megkülönböztetése. Erdőgazdaság, 10 (16): 10.
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1956b: Natürliches Vorkommen von Fraxinus oxycarpa in Ungarn. Acta Botanica Hungarica, 2: 275-280.
 • Kárpáti I. és Kárpáti V. 1957: A Fraxinus oxycarpa Willd. és Fr. excelsior L. cönológiai elkülönítése. Erdészeti Kutatások, 4 (1-2): 65-81.
 • Kárpáti I. 1966: Bartók Béla emlékfa. Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai, 8 (3): 3-4.
 • Kárpáti Z. 1966: Egy új vadontermő magyarkőris-változat (Fraxinus angustifolia Vahl ssp. pannonica Soó et Simon var. Bartoki Kárp. Z.). Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai, 8 (3): 5-7.
 • Kárpáti Z. 1968: A magyar kőris (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. pannonica Soó et Simon) alakváltozatossága. Botanikai Közlemények, 55: 37-43.
 • Kárpáti Z. 1970: Eine kritisch-taxonomische Übersicht der in Europa wildwachsenden Eschen-Arten und deren Unterarten. Feddes Repertorium, 81: 171-186. DOI: 10.1002/fedr.19700810114
 • Kevey B. 1988: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Botanikai Közlemények, 74-75 (1-2.): 93-100.
 • Magyar P. 1960: Alföldfásítás I. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Podani J. 1997a: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Podani, J. 1997b. A measure of discordance for partially ranked data when presence/absence is also meaningful. Coenoses, 12: 127-130.
 • Podani J. 2000: Introduction to the exploration of multivariate biological data. Backhuys Publishers, Leiden.
 • Podani, J. 2001: Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual. Scientia, Budapest.
 • Raddi, S. 2009: Fraxinus angustifolia Vahl, 1804. 1-18. In: Roloff, A.; Weisgerber, H.; Lang, U. und Stimm, B. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse, Handbuch und Atlas der Dendrologie 54. Erg. Lfg. 01/10.
 • Roloff, A. 2009: Fraxinus excelsior Linné, 1753. 1-15. In: Roloff, A.; Weisgerber, H.; Lang, U. und Stimm, B. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse, Handbuch und Atlas der Dendrologie 7. Erg. Lfg. 3/97.
 • Soó R. és Simon T. 1960: Bemerkungen über südosteuropäische Fraxinus- und Dianthus-Arten. Acta Botanica Hungarica, 6: 143-153.
 • Soó R. 1966: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve II. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Tóth I. 1958: Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása. A termőhely és az erdőtípusok összefüggése. Erdészeti Kutatások, 5 (1-2): 77-160. spec. p. 100.
 • Vöröss L. Zs. 1974a: Újabb taxonok Bátorliget flórájához. Botanikai Közlemények, 61 (1): 43-44.
 • Vöröss L. Zs. 1974b: Néhány újabb adat Baranya flórájához. Botanikai Közlemények, 61 (1): 45-46.
 • Vöröss L. Zs. 1982: Hármastagú váltakozó örvös állás egyes Oleaceae nemzetségeknél. Botanikai Közlemények, 69 (1-2): 151-154.
 • Vöröss L. Zs. 1991: Ártereink fája: a magyar kőris. Erdészeti Lapok, 126: 84. Teljes szöveg
 • Weiser, F. 1964: Anlage und erste Ergebnisse vergleichender Anbauversuche mit generativen Nachkommenschaften von Eschen (Fraxinus excelsior L.) trockener Kalkstandorte und grundwasserbeeinflußter Standorte. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 83 (7/8):193-211.
 • Weiser, F. 1974: Ergebnisse 10-jähriger vergleichender Anbauversuche mit generativen Nachkommenschaften von Eschen (Fraxinus excelsior L.) trockener Kalkstandorte und grundwassernaher Standorte. Beiträge für Forstwirtschaft, 1: 11-16.
 • Weiser, F. 1995: Beitrag zur Existenz von Ökotypen bei gemeiner Esche (Fraxinus excelsior L.). Forstarchiv, 66: 251-257.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Silnicki Á., Zagyvai G. és Bartha D. (2014): Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) generatív szervein. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 47-62.

  4. évfolyam 1. szám,
  47-62. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  3

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  5

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.