Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám

A 4. évfolyam 1. számának tartalma

4. évfolyam, 1. számának borítója

4. évfolyam, 1. szám

Nyomtatásban megjelent: 2014. december 1.

Előző kötet | Következő kötet | Összes kötet

Teljes kiadvány letöltése

A potenciális természetes erdőtársulások és az aktuális faállománytípusok összevetése országos szinten
Bartha D., Korda M., Kovács G. és Tímár G.
7-21. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén
Csiszár Á., Korda M., Zagyvai G., Winkler D., Tiborcz V., Süle P., Šporčić D., Naár D. és Bartha D.
23-35. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Összefüggések egy szálalóvágással kezelt szubmontán bükkös állományszerkezete, gyepszintje és nagygomba-fajkészlete között
Molnár D., Folcz Á., Frank N. és Király G.
37-46. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) generatív szervein
Silnicki Á., Zagyvai G. és Bartha D.
47-62. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Homoki szürke nyárral elegyes akácosok fatermése: esettanulmány
Rédei K., Rásó J., Keserű Zs. és Juhász J.
63-72. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra
Frank N., Fülöp T. és Folcz Á.
73-82. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A fásszárú újulat ökofiziológiai válaszai cseres-tölgyes lékregenerációja során
Salamon-Albert É., Lőrincz P. és Csiszár Á.
83-94. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.
A hazai faipari termékekben tárolt szén mennyiségének és készletváltozásának becslése a 2013 IPCC Supplementary Guidance módszertana alapján
Király É. és Kottek P.
95-107. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.
Az energetikai faültetvények hozamának vizsgálata
Horváth-Szováti E. és Vágvölgyi A.
109-118. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Mésszel stabilizált földmű hatásainak vizsgálata egy kísérleti útszakaszon
Péterfalvi J., Primusz P., Markó G., Kisfaludi B. és Kosztka M.
119-134. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Erdészeti utak forgalmának meghatározása kamerás megfigyeléssel
Kisfaludi B.
135-145. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A TruPulse lézeres távolságmérő alkalmazhatósága erdészeti térképezési feladatokra
Bazsó T., Primusz P. és Németh M.
147-158. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) erdőgazdasági jelentőségének vizsgálata kérdőíves módszerrel
Molnár M.
159-169. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Futóbogár-együttesek vizsgálata egy balatonfelvidéki mesterségesen kialakított lékben
Andrési D. és Lakatos F.
171-183. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban
Horváth B. és Lakatos F.
185-196. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A sertés buzogányfejű férgének előfordulása dunántúli vaddisznóállományokban egyes környezeti tényezők függvényében
Nagy G., Ács K., Csivincsik Á., Varga Gy. és Sugár L.
197-206. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.