Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 185-196. oldal
előző | következő

Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban

Horváth Bálint és Lakatos Ferenc

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Horváth Bálint

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: hbalint[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A dolgozatban különböző korosztályokba tartozó gyertyános-kocsánytalantölgyes erdőállományok éjszakai nagylepke közösségét hasonlítjuk össze a Soproni-hegyvidéken azzal a céllal, hogy összefüggéseket keressünk a faállományok kora és a nagylepke közösségek között. Vizsgálatainkat 2012-2013-ban 15 mintaterületen március végétől november elejéig hordozható fénycsapdákkal végeztük. Az eredményeket közösségi és ökológiai paraméterek alapján értékeltük (Shannonés Simpson-diverzitás, Pielou-féle kiegyenlítettség, közösségidominancia-index, Bray-Curtis hasonlósági index, Rényi-féle diverzitásrendezés). Eredményeink nem mutatnak egyértelmű összefüggést a vizsgált erdőállományok kora és az éjszakai-nagylepke diverzitás között. Ugyanakkor tapasztalataink szerint az erdei növényzet borítása jelentős hatással van az éjszakailepke faunára.

Kulcsszavak: Lepidoptera, fénycsapda, diverzitás-összehasonlítás, Soproni-hegyvidék

 • Ambrus A. 1979: Újabb adatok a Soproni hegyvidék lepke-faunájához (Összehasonlító elemzés soproni és zalai erdőtársulások lepke-faunája között, különös tekintettel a bükkös ökoszisztémákra). TDK dolgozat, Erdészeti és Faipari Egyetem.
 • Axmacher, J.C.; Brehm, G.; Hemp, A.; Tünte, H.; Lyaruu, H.V.M.; Müller-Hohenstein, K. and Fiedler, K. 2009: Determinants of diversity in afrotropical herbivorous insects (Lepidoptera: Geometridae): plant diversity, vegetation structure or abiotic factors. Journal of Biogeography, 36: 337–349. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2008.01997.x
 • Axmacher, J.C.; Tünte, H.; Schrumpf, M.; Müller-Hohenstein, K.; Lyaruu, H.V.M. and Fiedler, K. 2004: Diverging diversity patterns of vascular plants and geometrid moths during forest regeneration on Mt Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Biogeography, 31: 895–904. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2004.00995.x
 • Beck, J. and Khen, C.V. 2007: Beta-diversity of geometrid moths from northern Borneo: effects of habitat, time and space. Journal of Animal Ecology, 76: 230–237. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2006.01189.x
 • Bray, J.R. and Curtis, J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27: 325–349. DOI: 10.2307/1942268
 • Choi, S.-W. 2008: Diversity and composition of larger moths in three different forest types of Southern Korea. Ecological Research, 23: 503–509. DOI: 10.1007/s11284-007-0406-8
 • Colwell, R.K.; Mao, C.X. and Chang, J. 2004: Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology, 85: 2717–2727. DOI: 10.1890/03-0557
 • Csóka Gy. 1998: A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese. Erdészeti Kutatások, 88: 311−318.
 • Csóka, Gy. and Szabóky, Cs. 2005: Cheklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I. (Lepidoptera). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 59–72. Teljes szöveg
 • Danszky I. 1973: Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák II. Erdőnevelés-erdővédelem. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
 • Decocq, G.; Aubert, M.; Dupont, F.; Bardat, J.; Wattez-Franger, A.; Saguez, R.; de Foucault, B.; Alard, D. and Delelis-Dusollier, A. 2005: Silviculture-driven vegetation change in a European temperate deciduous forest. Annals of Forest Science, 62: 313–323. DOI: 10.1051/forest:2005026
 • Dolek, M.; Freese-Hager, A.; Bussler, H.; Floren, A.; Liegl, A. and Schmidl, J. 2009: Ants on oaks: effects of forest structure on species composition. Journal of Insect Conservation, 13: 367-375. DOI: 10.1007/s10841-008-9181-2
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere – Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.
 • Hammer, ø.; Harper, D.A.T. and Ryan, P.D. 2001: PAST – Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1): 1-9.
 • Hawes, J.; da Silva Motta, C.; Overal, W.L.; Barlow, J.; Gardner, T.A. and Peres, C.A. 2009: Diversity and composition of Amazonian moths in primary, secondary and plantation forests. Journal of Tropical Ecology, 25 (3): 281-300. DOI: 10.1017/s0266467409006038
 • Horák, J. 2011: Response of saproxylic beetles to tree species composition in a secondary urban forest area. Urban Forestry & Urban Greening, 10: 213-222. DOI: 10.1016/j.ufug.2011.04.002
 • Horváth B. 2013: Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 3: 229-237. Teljes szöveg
 • Horváth, B.; Tóth, V. és Kovács, Gy. 2013: The Effect of Herb Layer on Nocturnal Macrolepidoptera (Lepidoptera: Macroheterocera) Communities. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 9: 43-56. DOI: 10.2478/aslh-2013-0004
 • Ings, T.C. and Hartley, S.E. 1999: The effect of habitat structure on carabid communities during the regeneration of a native Scottish forest. Forest Ecology and Management, 119: 123-136. DOI: 10.1016/s0378-1127(98)00517-9
 • Kelemen, K.; Kriván, A. and Standovár, T. 2014: Effects of land-use history and current management on ancient woodland herbs in Western Hungary. Journal of Vegetation Science, 25: 172-183. DOI: 10.1111/jvs.12046
 • Kenderes, K. and Standovár, T. 2003: The impact of forest management on forest floor vegetation evaluated by species traits. Community Ecology, 4 (1): 51-62. DOI: 10.1556/comec.4.2003.1.8
 • Krebs, C.J. 1978: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6th ed. Benjamin Cummings, San Francisco, USA.
 • Krebs, C.J. 1989: Ecological Methodology. Harper and Row Publisher, New York.
 • Lakatos F. 1997: Szúkárosítások alakulása a Soproni-hegyvidéken. Erdészeti Lapok, 132 (10): 325-326. Teljes szöveg
 • Leskó K. és Ambrus A. 1998: Sopron környékének nagylepkefaunája fénycsapdás gyűjtések alapján. Erdészeti Kutatások, 88: 273-304.
 • Magura, T.; Tóthmérész, B. and Bordán, Zs. 2000: Effects of nature management practice on carabid assemblages (Coleoptera: Carabidae) in non-native plantation. Biological Conservation, 93: 95-102. DOI: 10.1016/s0006-3207(99)00073-7
 • Mészáros Z. és Szabóky Cs. 1981: A Fertő-tó nádrontó lepkéi. Növényvédelem, 17 (9): 372-375.
 • Nation, J.L. 2008: Eyes and Vision. 1381-1892. In: Capinera, J.L. (ed.): Encyclopedia of Entomology. Second Edition. Volume 4, S–Z. Springer Science+Business Media B.V.
 • New, T.R. 2009: Insect Species Conservation. Cambridge University Press, New York.
 • Nowinszky L. 2007: A Jermy-típusú fénycsapda gyűjtési távolsága fényszennyezett környezetben. Növényvédelem, 43 (1): 31-36.
 • Nowinszky L. és Ekk I. 1996: Normál és UV fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának összehasonlítása. Növényvédelem, 32 (11): 557-567.
 • Nowinszky L., Ekk I. és Puskás J. 2003: Az alkalmazott fény spektrális összetétele. In: Nowinszky L. (szerk.): A Fénycsapdázás Kézikönyve, Savaria University Press, Szombathely, p. 66-69.
 • Nöske, N.M.; Hilt, N.; Werner, F.A.; Brehm, G.; Fiedler, K.; Sipman, H.J.M. and Gradstein, S.R. 2008: Disturbance effects on diversitry of epiphytes and moths in a montane forest in Ecuador. Basic and Applied Ecology, 9: 4-12. DOI: 10.1016/j.baae.2007.06.014
 • Park, M.; An, J.-S.; Lee, J.; Lim, J.-T. and Choi, S.-W. 2009: Diversity of Moths (Insecta: Lepidoptera) on Bogildo Island, Wando-gun, Jeonnam, Korea. Journal of Ecology and Field Biology, 32 (2): 129-135. DOI: 10.5141/jefb.2009.32.2.129
 • Pielou, E.C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theorethical Biology, 13: 131-144. DOI: 10.1016/0022-5193(66)90013-0
 • Pintérné Nagy E. 2013: Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával. Erdészettudományi Közlemények, 3: 239-249. Teljes szöveg
 • Powers, R.F. 2001: Assessing Potential Sustainable Wood Yield. 105-128. In: Evans, J. (ed.): The Forests Handbook. Volume 2. Applying Forest Science For Sustainable Management. Blackwell Science Ltd., London, UK. DOI: 10.1002/9780470757079.ch5
 • Puskás, J. and Nowinszky, L. 2011: Light-trap catch of Macrolepidoptera species compared the 100 W normal and 125 W BL lamps. e-Acta Naturalia Pannonica, 2 (2): 179-192. Teljes szöveg
 • Raaijmakers, J.G.W. 1987: Statistical analysis of the Michaelis-Menten equation. Biometrics, 43: 793-803. DOI: 10.2307/2531533
 • Reemer, M. 2005: Saproxylic hoverflies benefit by modern forest management (Diptera: Syrphidae). Journal of Insect Conservation, 9: 49-59. DOI: 10.1007/s10841-004-6059-9
 • Regnery, B.; Paillet, Y.; Couvet, D. and Kerbiriou, C. 2013: Wich factors influence the occurrence and density of thee microhabitats in Mediterranean oak forests? Forest Ecology and Management, 295: 118-125. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.01.009
 • Sáfián Sz. és Szegedi B. 2008: A behurcolt tölgy-selyemlepke (Antheraea yamamai Guérin-Méneville, 1861) (Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken. Szélkiáltó, 13: 29.
 • Sáfián Sz.; Ambrus A. és Horváth B. 2009: Új fajok Sopron környékének éjjeli nagylepkefaunájában (Lepidoptera: Macroheterocera). Praenorica Folia Historico-Naturalia, 11: 189-201.
 • Sáfián Sz.; Hadarics, T.; Szegedi B. és Horváth Á. 2006: Ritka lepkefajok (Lepidoptera) előfordulási adatai egy Fertőrákos melletti mészkőbányából. Szélkiáltó, 12: 28-32.
 • Schmitt, T. 2003: Influence of forest and grassland management on the diversity and conservation of butterflies and burnet moths (Lepidoptera, Papilionoidea, Hesperiidae, Zygaenidae). Animal Biodiversity and Conservation, 26 (2): 51-67.
 • Schowalter, T.D. 2011: Insect Ecology. An Ecosystem Approach. Third Edition. Academic Press, London, 656 pp.
 • Scoble, M.J. 1992: The Lepidoptera: Form, Function, and Diversity. Oxford University Press, New York.
 • Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949: The mathematical theory of communication. Urbana, Illionis, Univ. Illionis Press.
 • Simpson, E.H. 1949: Measurement of diversity. Nature, 163: 688. DOI: 10.1038/163688a0
 • Spiecker, H. 2003: Silvicultural management in maintaining biodiversity and resistance of forests in Europe-temperate zone. Journal of Environmental Management, 67: 55-65. DOI: 10.1016/s0301-4797(02)00188-3
 • Summerville, K.S. and Crist, T.O. 2002: Effects of timber harvest on forest Lepidoptera: Community, guild, and species responses. Ecological Applications, 12 (3): 820-835. DOI: 10.1890/1051-0761(2002)012[0820:eothof]2.0.co;2
 • Summerville, K.S. and Crist, T. O. 2003: Determinants of lepidopteran community composition and species diversity in eastern deciduous forests: roles of season, eco-region and patch size. Oikos, 100: 134-148. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2003.11992.x
 • Summerville, K.S.; Saunders, M.R. and Lane, J.L. 2013: The Lepidoptera as predictable communities of herbivores: a test of niche assembly using the moth communities of Morgan-Monroe State Forest. 237-252. In: Swihart, R.K.; Saunders, M.R.; Kalb, R.A.; Haulton, G.S. and Michler, C.H. (eds.): The Hardwood Ecosystem Experiment: a framework for studying responses to forest management. General Technical Report NRS-P-108. Newton Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station.
 • Szmorad F. 2011: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia, 16: 1-205.
 • Thomas, P.A. and Packham, J.R. 2007: Ecology of Woodlands and Forests. Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdoom.
 • Tinya, F.; Mihók, B.; Márialigeti, S.; Mag, Zs. and Ódor, P. 2009: A comparison of three indirect methods for estimating understory light at different spatial scales in temperate mixed forests. Community Ecology, 10: 81-90. DOI: 10.1556/comec.10.2009.1.10
 • Tóthmérész, B. 1995: Comparison of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetable Science, 6: 283-290. DOI: 10.2307/3236223
 • Tóthmérész B. 1997: Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Truxa, C. and Fiedler, K. 2012: Attraction to light – from how far do moths (Lepidoptera) return to weak artificial sources of light? European Journal of Entomology, 109: 77–84. DOI: 10.14411/eje.2012.010
 • Usher, M.B. and Keiller, S.W.J. 1998: The macrolepidoptera of farm woodlands: determinants of diversity and community structure. Biodiversity and Conservation, 7: 725-748. DOI: 10.1023/A:1008836302193
 • Varga Z. (szerk.) 2010: Magyarország nagylepkéi. Heterocera Press, Budapest.
 • Wood, D.L. and Storer, A.J. 2003: Forest Habitats. 442-454. In: Resh, V. H. and Cardé, R. T. (eds.): Encyclopedia of Insects, Academic Press, London.
 • Yoshimura, M. 2009: Impact of secondary forest management on ant assemblage composition in the temperate region in Japan. Journal of Insect Conservation, 13: 563-568. DOI: 10.1007/s10841-008-9197-7
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Horváth B. és Lakatos F. (2014): Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 185-196.

  4. évfolyam 1. szám,
  185-196. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

 • Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20.
 • Szanyi Sz., Molnár A., Kozák L., Szalárdi T., Varga Z., Tóth M. és Nagy A. (2019): Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatanyagcsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 51-68.
 • Horváth B. és Ambrus A. (2017): A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 59-67.
 • Horváth B. (2016): A Soproni-hegyvidék gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdeiben előforduló éjszakai nagylepkék állatföldrajzi jellemzői. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 151-159.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128.
 • Pintérné N. E. (2013): Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 239-249.
 • Horváth B. (2013): Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 229-237.
 • A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.