Erdészettudományi Közlemények / 13. évfolyam / 1. szám / 5-20. oldal
| következő

A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?

Eötvös Csaba Béla, Hirka Anikó, Gimesi László, Lövei Gábor, Gáspár Csaba és Csóka György

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Eötvös Csaba Béla

Cím: 3232 Mátrafüred, Hegyalja utca 18.

e-mail cím: eotvos.csaba[at]uni-sopron.hu

Kivonat

Számos, nemrégiben megjelent tanulmány változatos élőhelyek ízeltlábú diverzitásának, biomasszájának és egyedszámának ijesztő mértékű csökkenéséről számolt be. Ennek az ökológiai vonatkozása jelentős lehet, hiszen ezen szervezetek más élőlényeknek fontos táplálékául szolgálnak. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat adatait használtuk annak megállapítására, hogy a tavaszi hernyó biomassza hosszútávú (23-58 év) változása mutat-e csökkenő trendet tölgy dominálta erdeinkben. 6 helyszín 43 nagylepke fajára (hernyóik a madarak számára megfelelő táplálékok) vonatkozó adatait használtuk az elérhető hernyó biomassza becsléséhez. Az idősorok elemzése erős fluktuációt mutat évről évre, és összességében inkább növekvő, mint csökkenő trendet találtunk. Erdőegészségügyi vonatkozásokat figyelembe véve ez a biomassza növekedés fokozott lombfogyasztással jár, így negatív hatása lehet. Elmondhatjuk, hogy azok a nagylepke fajok, melyek hernyói tavasszal fejlődnek, az elmúlt évtizedekben nem fogyatkoztak meg. Egyes fajok hernyóinak becsült biomassza-növekedése az erdőegészségre negatívan, azonban a madarak fészkelési sikerességére pozitívan hathat.

A cikk az Eötvös et al. 2021 (No Long-Term Decrease in Caterpillar Availability for Invertivorous Birds in Deciduous Forests in Hungary) eredeti közlés részben módosított fordítása.

Kulcsszavak: lombhullató erdő, ízeltlábú egyedszám, tömegesség, rovarevő, hosszú távú trend, fénycsapda

 • Bereczki K., Ódor P., Csóka Gy., Mag Z. & Báldi A. 2014: Effects of forest heterogeneity on the efficiency of caterpillar control service provided by birds in temperate oak forests. Forest Ecology and Management 327: 96–105. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.05.001
 • Cleveland W.S. 1979: Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. Journal of the American Statistical Association 74(368): 829. DOI: 10.2307/2286407
 • Conrad K.F., Warren M.S., Fox R., Parsons M.S. & Woiwod I.P. 2006: Rapid declines of common, widespread British moths provide evidence of an insect biodiversity crisis. Biological Conservation 132(3): 279–291. DOI: 10.1016/j.biocon.2006.04.020
 • Conrad K.F., Woiwod I.P. Parsons M. Fox R. & Warren M.S. 2004: Long-term population trends in widespread British moths. Journal of Insect Conservation 8(2/3): 119–136. DOI: 10.1023/B:JICO.0000045810.36433.c6
 • Csóka Gy. 1996: Lepkehernyók. Budapest, HU: Agroinform: p. 152.
 • Csóka Gy. 1997: Increased insect damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia 52(1–14): 159–162.
 • Csóka Gy., Hirka A., Szőcs L. & Hajek A.E. 2014: A rovarpatogén Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper, 1988 (Entomophtorales: Entomophtoraceae) gomba megjelenése magyarországi gyapjaslepke (Lymantria dispar) populációkban. Növényvédelem 50(6): 257–262.
 • Csóka Gy., Hirka A. Szőcs L. Móricz N. Rasztovits E. & Podor Z. 2018: Weather-dependent fluctuations in the abundance of the oak processionary moth, Thaumetopoea processionea (Lepidoptera: Notodontidae). European Journal of Entomology 115: 249–255. DOI: 10.14411/eje.2018.024
 • Dangles O. & Casas J. 2019: Ecosystem services provided by insects for achieving sustainable development goals. Ecosystem Services 35: 109–115. DOI: 10.1016/j.ecoser.2018.12.002
 • Eötvös Cs.B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G.L., Gáspár Cs. & Csóka Gy. 2021. No Long-Term Decrease in Caterpillar Availability for Invertivorous Birds in Deciduous Forests in Hungary, Forests 12(8): 1070. DOI: 10.3390/f12081070.
 • Georgiev G., Mirchev P., Rossnev B. Petkov P. Georgieva M. Pilarska D. et al. 2013: Potential of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (entomophthorales) for suppressing Lymantria dispar (linnaeus) outbreaks in Bulgaria. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare Des Sciences 66(7): 1025–1032. DOI: 10.7546/CR-2013-66-7-13101331-14
 • Gibb J.A. & Betts M.M. 1963: Food and Food Supply of Nestling Tits (Paridae) in Breckland Pine. The Journal of Animal Ecology 32(3): 489. DOI: 10.2307/2605
 • Gilroy J.J., Anderson G.Q.A., Grice P.V., Vickery J.A., Watts P.N. & Sutherland W.J. 2009: Foraging habitat selection, diet and nestling condition in Yellow Wagtails Motacilla flava breeding on arable farmland. Bird Study 56(2): 221–232. DOI: 10.1080/00063650902792080
 • Hajek A.E., Butler L., Walsh S.R.A., Silver J.C., Hain F.P., Hastings F.L. et al. 1996: Host Range of the Gypsy Moth (Lepidoptera: Lymantriidae) Pathogen Entomophaga maimaiga (Zygomycetes: Entomophthorales) in the Field Versus Laboratory. Environmental Entomology 25(4): 709–721. DOI: 10.1093/ee/25.4.709
 • Hajek A.E., Butler L. & Wheeler M.M. 1995: Laboratory Bioassays Testing the Host Range of the Gypsy Moth Fungal Pathogen Entomophaga maimaiga. Biological Control 5(4): 530–544. DOI: 10.1006/bcon.1995.1063
 • Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan H. et al. 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809. DOI: 10.1371/journal.pone.0185809
 • Hallmann C.A., Zeegers T., Klink R., Vermeulen R., Wielink P., Spijkers H. et al. 2020: Declining abundance of beetles, moths and caddisflies in the Netherlands. Insect Conservation and Diversity 13(2): 127–139. DOI: 10.1111/icad.12377
 • Hirka A., Szabóky Cs., Szőcs L. & Csóka Gy. 2011: 50 éves az Erdészeti Fénycsapda Hálózat. Növényvédelem 47(11): 474–479.
 • Hlásny T., Trombik J., Holuša J., Lukášová K., Grendár M., Turčáni M. et al. 2016: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science 89(2): 413–425. DOI: 10.1007/s10340-015-0694-7
 • Holmes R.T., Schultz J.C. & Nothnagle P. 1979: Bird Predation on Forest Insects: An Exclosure Experiment. Science 206(4417): 462–463. DOI: 10.1126/science.206.4417.462
 • Hrašovec B., Pernek M., Lukić I., Milotić M., Diminić D., Franjević M. et al. 2013: First record of the pathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu, and Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) within an outbreak populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia. Periodicum Biologorum 115:379–383.
 • Jactel H., Petit J., Desprez-Loustau M.-L., Delzon S., Piou D., Battisti A. et al. 2012: Drought effects on damage by forest insects and pathogens: a meta-analysis. Global Change Biology 18(1): 267–276. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02512.x
 • Kirstin A. & Patocka J. 1997: Birds as predators of Lepidoptera: Selected examples. Biologia, 52: 319–326.
 • Klapwijk M.J., Walter J.A., Hirka A., Csóka Gy. Björkman C. & Liebhold A.M. 2018: Transient synchrony among populations of five foliage-feeding Lepidoptera. Journal of Animal Ecology 87(4): 1058–1068. DOI: 10.1111/1365-2656.12823
 • Leather S.R. 2018: “Ecological Armageddon” – more evidence for the drastic decline in insect numbers. Annals of Applied Biology 172(1): 1–3. DOI: 10.1111/aab.12410
 • Leskó K.,Szentkirályi F. & Kádár F. 1994: Gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) populációk fluktuációs mintázatai 1963–1993 közötti időszakban Magyarországon. Erdészeti Kutatások 84: 163–176.
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1995: Aranyfarú szövőlepke (Euproctis chrysorrhoea L.) magyarországi populációinak hosszú távú fluktuációs mintázatai. Erdészeti Kutatások 85: 169–185.
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1997: A gyűrűsszövő (Melacosoma neustria L.) hosszú távú (1962–1996) populációingadozásai Magyarországon. Erdészeti Kutatások 86–87: 171–200.
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1998: Araszoló lepkefajok fluktuáció-mintázatának elemzése hosszú távú (1961-1997) magyarországi fénycsapdázási és kártételi idősorokban. Erdészeti Kutatások 88: 319–333.
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1999: A kis téli araszoló hosszú távú (1962–1997) populáció-fluktuációinak jellemzése az erdészeti fénycsapda-hálózat mintavételei alapján. Erdészeti Kutatások 89: 169–182.
 • Losey J.E. & Vaughan M. 2006: The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects. BioScience 56(4): 311–323. DOI: 10.1641/0006-3568(2006)56[311:TEVOES]2.0.CO;2
 • Macgregor C.J., Williams J.H., Bell J.R. & Thomas C.D. 2019: Moth biomass has fluctuated over 50 years in Britain but lacks a clear trend. Nature Ecology & Evolution 3(12): 1645–1649. DOI: 10.1038/s41559-019-1028-6
 • Manderino R., Crist T.O. & Haynes K.J. 2014: Lepidoptera-specific insecticide used to suppress gypsy moth outbreaks may benefit non-target forest Lepidoptera. Agricultural and Forest Entomology 16(4): 359–368. DOI: 10.1111/afe.12066
 • McManus M. & Csóka Gy. 2007: History and Impact of Gypsy Moth in North America and Comparison to the Recent Outbreaks in Europe. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 3: 47–64. DOI: 10.37045/aslh-2007-0004 Teljes szöveg
 • Morse D.H. 2017: The Insectivorous Bird as an Adaptive Strategy. Annual Review of Ecology and Systematics. Annual Reviews 2: 177-200. DOI: 10.2307/2096927
 • Nyffeler M., Şekercioğlu Ç.H., & Whelan C.J. 2018: Insectivorous birds consume an estimated 400–500 million tons of prey annually. The Science of Nature 105(7–8): 47. DOI: 10.1007/s00114-018-1571-z
 • Pagani-Núñez E., Renom M., Mateos-Gonzalez F., Cotín J. & Senar J.C. 2017: The diet of great tit nestlings: Comparing observation records and stable isotope analyses. Basic and Applied Ecology 18: 57–66. DOI: 10.1016/j.baae.2016.11.004
 • Perrins C.M. 2008: Tits and their caterpillar food supply. Ibis 133: 49–54. DOI: 10.1111/j.1474-919X.1991.tb07668.x
 • Pilar s k a D., McManus M., Hajek A.E., Herard F., Vega F.E., Pilarski P. et al. 2000: Introduction of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Hum. Shim. and Sop. (Zygomycetes: Entomophthorales) to a Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) population in Bulgaria. Anzeiger Fur Schadlingskunde 73(5): 125–126. DOI: 10.1007/BF02956444
 • Porter J. 1997: Colour Identification Guide to Caterpillars of the British Isles. Macrolepidoptera. London, UK: Viking: p. 276.
 • R Core Team. 2019: R: A Language and Environment for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.
 • Sánchez-Bayo F. & Wyckhuys K.A.G. 2019: Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation 232: 8–27. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.020
 • Schowalter T.D. 2016: Insects as Regulators of Ecosystem Processes. In: Insect Ecology. pp. 511–537. Elsevier.
 • Schowalter T.D. Noriega J.A. & Tscharntke T. 2018: Insect effects on ecosystem services—Introduction. Basic and Applied Ecology 26: 1–7. DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.011
 • Şekercioğlu Ç.H. 2006: Ecological significance of bird populations. In: J. del Hoyo, A. Elliott, & D. A. Christie (eds.): Handbook of the birds of the world. 11: 15–51. Lynx Edicions, Barcelona, Spain: and BirdLife International, Cambridge, UK.
 • Seress G., Hammer T., Bókony V., Vincze E., Preiszner B., Pipoly I. et al. 2018: Impact of urbanization on abundance and phenology of caterpillars and consequences for breeding in an insectivorous bird. Ecological Applications 28(5): 1143–1156. DOI: 10.1002/eap.1730
 • Seress G., Sándor K., Evans K.L. & Liker A. 2020: Food availability limits avian reproduction in the city: An experimental study on great tits Parus major. Journal of Animal Ecology 89(7): 1570–1580. DOI: 10.1111/1365-2656.13211
 • Standovár T., Bán M. & Kézdi P. (eds.). 2017: Erdőállapot-értékelés középhegységi erdeinkben – ROSALIA A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei 9. Budapest, Hungary: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: p. 612
 • Szontagh P. 1962: A gyűrűslepke (Malacosoma neustria L.) tömegszaporodása és károsítása tölgyeseinkben, Erdészeti Kutatások 58(1–3): 125–142.
 • Szontagh P. 1975: A fénycsapda hálózat szerepe az erdészeti kártevők prognózisában. Növényvédelem 11(2): 54–57.
 • Tallós P. 1966: A fénycsapdák erdővédelmi jelentősége. Az Erdő 15(3): 134-136. Teljes szöveg
 • Thomas C.D. & Abery J.C.G. 1995: Estimating rates of butterfly decline from distribution maps: The effect of scale. Biological Conservation 73(1): 59–65. DOI: 10.1016/0006-3207(95)90065-9
 • Thomas J.A. 2004: Comparative Losses of British Butterflies, Birds, and Plants and the Global Extinction Crisis. Science 303(5665): 1879–1881. DOI: 10.1126/science.1095046
 • Török J. 1986: Food segregation in three hole-nesting bird species during the breeding season. Ardea 74: 129–136.
 • Török J. 1990: Resource partitioning among three woodpecker species Dendrocopos spp. during the breeding season. Ecography 13(4): 257–264. DOI: 10.1111/j.1600-0587.1990.tb00617.x
 • Török J. & Tóth L. 1999: Asymmetric competition between two tit species: a reciprocal removal experiment. Journal of Animal Ecology 68(2): 338–345. DOI: 10.1046/j.1365-2656.1999.00283.x
 • Tremblay I., Thomas D., Blondel J., Perret P. & Lambrechts M.M. 2005: The effect of habitat quality on foraging patterns, provisioning rate and nestling growth in Corsican Blue Tits Parus caeruleus. Ibis 147(1): 17–24. DOI: 10.1111/j.1474-919x.2004.00312
 • Valtonen A., Hirka A., Szőcs L., Ayres M.P., Roininen H. & Csóka Gy. 2017: Long-term species loss and homogenization of moth communities in Central Europe. Journal of Animal Ecology 86(4): 730–738. DOI: 10.1111/1365-2656.12687
 • Wainhouse D. & Inward D.J.G. 2016: The influence of climate change on forest insect pests in Britain. FCRN021: 1–10.
 • Welti E.A.R., Joern A., Ellison A.M., Lightfoot D.C., Record S., Rodenhouse N. et al. 2021: Studies of insect temporal trends must account for the complex sampling histories inherent to many long-term monitoring efforts. Nature Ecology & Evolution 5(5): 589–591. DOI: 10.1038/s41559-021-01424-0
 • Zúbrik M., Barta M., Pilarska D., Goertz D., Úradník M., Galko J. et al. 2014: First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Slovakia. Biocontrol Science and Technology 24(6): 710–714. DOI: 10.1080/09583157.2014.883362
 • Zúbrik M., Hajek A., Pilarska D., Špilda I., Georgiev G., Hrašovec B. et al. 2016: The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. Journal of Applied Entomology 140(8): 565–579. DOI: 10.1111/jen.12295
 • Zúbrik M., Špilda I., Pilarska D., Hajek A.E., Takov D., Nikolov C. et al. 2018: Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe. Annals of Applied Biology 173(1): 35–41. DOI: 10.1111/aab.12431
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20. DOI: 10.17164/EK.2023.01

  13. évfolyam 1. szám,
  5-20. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2023.01

  Közlésre elfogadva:
  2023. június 7.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  6

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  12

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2018): A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 17-23.
 • Andrési R., Janik G., Fürjes-Mikó Á., Eötvös Cs. B. és Tuba K. (2018): A bükkfatapló [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] bogárfaunisztikai vizsgálata Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 71-82.
 • Koltay A., Fürjes-Mikó Á., Tenorio-Baigorria I., Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2020): Erdő egészségi állapot vizsgálatok a KASZÓ-LIFE projekt keretében. Erdészettudományi Közlemények, 10(2): 97-108.
 • Eötvös Cs. B., Tóth M., Hirka A., Fürjes-Mikó Á., Gáspár Cs., Paulin M., Lakatos F. és Csóka Gy. (2023): A tölgy-csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] rövid távú terjedését befolyásoló tényezők tölgyeseinkben. Erdészettudományi Közlemények, 13(2): 131-144.
 • Csóka Gy., Hirka A. és Szőcs L. (2012): Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 187-198.
 • Janik G., Hirka A., Koltay A., Juhász J. és Csóka Gy. (2016): 50 év biotikus kárai a magyar bükkösökben. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 45-60.
 • Csepelényi M., Hirka A., Szénási Á., Mikó Á., Szőcs L. és Csóka Gy. (2017): Az inváziós tölgy csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] gyors terjeszkedése és tömeges fellépése Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 7(2): 127-134.
 • Hirka A., Pödör Z., Garamszegi B. és Csóka Gy. (2018): A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 11-25.
 • Csóka Gy., Hirka A., Csepelényi M., Szőcs L., Molnár M., Tuba K., Hillebrand R. és Lakatos F. (2018): Erdei rovarok reakciói a klímaváltozásra (esettanulmányok). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 149-162.
 • Korda M., Ripka G., Hirka A. és Csóka Gy. (2022): Az Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) gyors terjeszkedése és jelenleg ismert előfordulásai Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 121-128.
 • Szőcs L., Melika G. és Csóka Gy. (2013): Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 251-259.
 • Fürjes-Mikó Á., Csősz S. és Csóka Gy. (2019): Az erdei vöröshangyák (Formica rufa csoport) erdővédelmi szerepe európában – szakirodalmi áttekintés. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 35-50.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.