Erdészettudományi Közlemények / 8. évfolyam / 2. szám / 17-23. oldal
előző | következő

A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására

Eötvös Csaba Béla és Horváth László

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Eötvös Csaba Béla

Cím: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.

e-mail cím: eotvos.csaba[at]naik.erti.hu

Kivonat

A talajvíz kutak monitorozása alkalmas módszert ad a talajvízszint-változások hosszú távú elemzéséhez. Segítségével nyomon követhetőek a különböző beavatkozások talajvízháztartásra gyakorolt hatásai. Kutatásaink során a Szentai-erdőben kialakított 18 mintaterületen vizsgáltuk a talajvízszint alakulását. A területet az elmúlt évtizedekben az emberi beavatkozások (vízrendezések, lecsapolások) és az egyenetlen csapadékeloszlás hatására bekövetkező talajvízszint csökkenés jellemezte. A talajvízszint emelését a területet behálózó időszakos vízfolyások medrében a folyásirányra merőlegesen elhelyezett mederbordákkal, illetve a már meglévő völgyzárógátas tavak töltéseinek (műtárgyak küszöbszintjeinek) emelésével, továbbá új tavak kialakításával kívántuk elérni. Eredményeink alapján a KASZÓ-LIFE projekt keretében kialakított vízvisszatartó műtárgyak a talajvízszint csökkenésének sebességét mintegy felére lassították, azonban a lehulló csapadék mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy a talajvízszint csökkenését meg tudjuk állítani.

Kulcsszavak: KASZÓ-LIFE, talajvíz, vízvisszatartás, klímaváltozás

 • Bartholy J. 2006: A globális éghajlatváltozás valószínűsíthető klimatikus következményei Magyarországon. Agro-21 füzetek 48: 12–18.
 • Bartholy J., Pongrácz R. & Torma C. 2010: A Kárpát-medencében 2021–2050-re várható regionális éghajlatváltozás RegCM-szimulációk alapján. Klíma-21 füzetek 60: 3–12.
 • Becse A., Mezősi G., Ádám L., et al. 2010: In: Dövényi Z. (ed): Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, HU: MTA Földrajtudományi Kutatóintézet, 479-483.
 • Führer E., Marosi Gy. & Jagodics A. 2011: A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények 1(1): 17–28. Teljes szöveg
 • Láng I., Csete L. & Jolánkai M. (eds) 2007: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A VAHAVA jelentés. Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Olajos P. et al. 2009: A Közép-Beregi sík komplex élőhely-rehabilitációja. LIFE program eredményei (2005–2008). In: Körmöczi L. (ed): 8. Magyar Ökológus Konferencia. Szeged, HU, 167.
 • Puskás L. 1999: Ökológiai vízpótlás a Körös-völgy erdeiben. In: Gácsi Z. (ed): ERDŐ-VÍZ - Szemelvények az erdészeti és gyakorlati munkákból. Kecskemét, HU: Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája, 50–63.
 • R Core Team 2018: R: A Language & Environment for Statistical Computing. Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2018): A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 17-23. DOI: 10.17164/EK.2018.018

  8. évfolyam 2. szám,
  17-23. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2018.018

  Közlésre elfogadva:
  2018. szeptember 21.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  2

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.