Erdészettudományi Közlemények / 8. évfolyam

A 8. évfolyam tartalma

8. évfolyam, 1. számának borítója

8. évfolyam, 1. szám

Nyomtatásban megjelent: 2018. szeptember 7.

Teljes kiadvány letöltése

A gyorsuló idő sodrában – a klímaváltozás kihívása
Mátyás Cs.
9-10. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 1.
A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011)
Hirka A., Pödör Z., Garamszegi B. és Csóka Gy.
11-25. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 28.
A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai
Führer E.
27-42. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 28.
A klíma erdészeti célú előrevetítése
Gálos B. és Führer E.
43-55. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 28.
Talajok szerepe a klímaváltozásban
Bidló A. és Horváth A.
57-71. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. június 1.
Egy Thornthwaite típusú vízmérleg modell az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak elemzéséhez
Herceg A., Kalicz P., Kisfaludi B. és Gribovszki Z.
73-92. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 29.
A „Járó-tábla” (avagy az egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok és azok növekedésének) közelítése gépi tanulási módszerrel
Czimber K., Mátyás Cs., Bidló A. és Gálos B.
93-103. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 29.
A klímaváltozás nyomán bekövetkező fatermésváltozás becslése a kocsánytalan tölgy példáján
Illés G.
105-118. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 29.
Fapusztulás és gyorsuló növekedés kocsánytalan tölgyeseinkben
Berki I., Móricz N., Rasztovits E., Gulyás K., Garamszegi B., Horváth A., Balázs P. és Lakatos B.
119-130. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 30.
Kocsánytalan tölgy populációk fiatalkori magassági növekedése szimulált klímaváltozás hatására, egy származási kísérletsorozatban
Mátyás Cs., Kóczán-Horváth A., Antoine K. és Cuauhtémoc S.
131-148. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 30.
Erdei rovarok reakciói a klímaváltozásra (esettanulmányok)
Csóka Gy., Hirka A., Csepelényi M., Szőcs L., Molnár M., Tuba K., Hillebrand R. és Lakatos F.
149-162. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 30.
Erdőtársulások és fafajaik átrendeződési lehetőségei a változó klímában
Bartha D., Berki I., Lengyel A., Rasztovits E., Tiborcz V. és Zagyvai G.
163-195. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 31.
Lékek növényzetét meghatározó tényezők vizsgálata különös tekintettel a mikroklímára
Zagyvai G., Eredics A., Csiszár Á., Korda M., Lengyel A., Tiborcz V. és Bartha D.
197-210. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 31.
A klímaváltozás miatti fapusztulás tovább gyorsíthatja a klímaváltozást
Somogyi Z.
211-226. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 31.
Erdészeti technológiák szénlábnyoma és előrevetített klímakockázata
Polgár A., Pécsinger J., Horváth A., Szakálosné M. K., Horváth A. L., Rumpf J. és Kovács Z.
227-245. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. június 1.
Az éghajlatváltozás kérdése a magyar erdőgazdálkodók körében
Jankó F., Bertalan L., Pappné V. J., Ormos B., Németh N. és Hoschek M.
247-263. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. június 1.

8. évfolyam, 2. számának borítója

8. évfolyam, 2. szám

Nyomtatásban megjelent: 2018. december 1.

Teljes kiadvány letöltése

Erdészeti klímaközpont kialakításának szükségessége és lépései
Borovics A., Illés G., Juhász J., Móricz N., Rasztovits E., Nimmerfroh-Pletscher B., Unghváry F., Pintér T., Pödör Z. és Jereb L.
5-8. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 10.
Az időjárási viszonyok hatása mézgás éger és kocsányos tölgy állományok növekedésére talajvízháztartás javítását célzó beavatkozások mellett
Garamszegi B., Nagy-Khell M., Farkas M. és Nagy L.
9-16. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 10.
A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására
Eötvös Cs. B. és Horváth L.
17-23. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. szeptember 21.
Az antioxidáns rendszer, mint a bükk (Fagus sylvatica L.) klimatikus alkalmazkodóképességének lehetséges indikátora
Visiné R. E., Hofmann T., Albert L. és Mátyás Cs.
25-35. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. szeptember 17.
A vízháztartás vizsgálata néhány kiskunsági faállományban
Bolla B., Németh T. M. és Gácsi Zs.
37-50. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. október 15.
A növőtér-szabályozás hatása fás szárú nemesnyár ültetvény dendromassza-hozamára
Heilig D., Heil B. és Kovács G.
51-59. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 16.
A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) előfordulásának vizsgálata a nagylózsi fafaj-összehasonlító kísérlet területén
Nemes V., Csiszár Á. és Bartha D.
61-70. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 25.
A bükkfatapló [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] bogárfaunisztikai vizsgálata Magyarországon
Andrési R., Janik G., Fürjes-Mikó Á., Eötvös Cs. B. és Tuba K.
71-82. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 31.
Újraerdősítés hatása a talaj tulajdonságaira és a mezofaunára (Collembola) egykori szántóföldi műtrágyázási tartamkísérleti területen
Harta I., Winkler D. és Füleky Gy.
83-97. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 20.
A fekvő holtfa mennyiségi és minőségi becslése a Soproni hegyvidék két patakvölgyében
Komlós M. és Kiss Cs.
99-111. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. július 9.
Magyarországi magán-erdőtulajdonosok
Mertl T. és Schiberna E.
113-126. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 24.