Erdészettudományi Közlemények / 8. évfolyam / 1. szám / 149-162. oldal
előző | következő

Erdei rovarok reakciói a klímaváltozásra (esettanulmányok)

Csóka György, Hirka Anikó, Csepelényi Mariann, Szőcs Levente, Molnár Miklós, Tuba Katalin, Hillebrand Rudolf és Lakatos Ferenc

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Csóka György

Cím: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.

e-mail cím: csokagy[at]erti.hu

Kivonat

A rovarok és környezetük kapcsolata rendkívül szoros, ezért ha abban – például a klímaváltozás miatt – a legkisebb változás is bekövetkezik, arra érzékenyen reagálnak. Ez a reakció igen változatos lehet. Megváltozhat elterjedési területük, megváltozhat fejlődési idejük és ezen keresztül a generációs viszonyaik, illetve a populáció nagyságát befolyásoló tényezők (természetes ellenségek, mortalitás) hatása is eltérhet. Külön ki kell emelni a növényevő rovarok és gazdanövényeik közötti érzékeny kölcsönhatást, ahol a gazdanövényben bekövetkezett változásra (pl. szárazság, vagy hőség által kiváltott stressz) rendkívül gyorsan képesek a rovarok reagálni. Végeredményképpen új fajok jelenhetnek meg, korábban ritka fajok tömegszaporodása következik be, illetve növekedhet kártételi területük. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat hat mintapéldán keresztül mutatjuk be: tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata), májusi cserebogár (Melolontha melolontha), tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea processionea), gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera), gyapjaslepke (Lymantria dispar), illetve a lucfenyvesekben bekövetkezett szúkártétel.

Kulcsszavak: tölgy csipkéspoloska, májusi cserebogár, tölgy búcsújáró lepke, gyapottok bagolylepke, gyapjaslepke, szúkártétel, klímaváltozás

 • Allen J.C., Foltz J.L., Dixon W.N., Liebhold A.M., Colbert J.J., Regmere J., et al. 1993: Will the gypsy moth become a pest in Florida? The Florida Entomologist 76(1): 102–113. DOI: 10.2307/3496018
 • Ayres M.P. & Lombardero M.J. 2000: Assessing the consequences of global change for forest disturbance from herbivores and pathogens. Science of the Total Environment 262(3): 263–286. DOI: 10.1016/S0048-9697(00)00528-3
 • Baker R., Caffier D., Choiseul J.W., Clercq P.De., Gerowitt B., Karadjova O.E., et al. 2009: Evaluation of a pest risk analysis on Thaumetopoea processionea L., the oak processionary moth, prepared by the UK and extension of its scope to the EU territory. The EFSA Journal 1195: 1–64. DOI: 10.2903/j.efsa.2009.1195
 • Battisti A. & Larsson S. 2015: Climate change and insect pest distribution range. In: Björkman C. & Niemelä P. (eds): Climate change and insect pests. Wallingford: CABI, 1–15. DOI: 10.1079/9781780643786.0001
 • Battisti A. 2008: Forests and climate change – lessons from insects. iForest – Biogeosciences and Forestry 1(1): 1–5. DOI: 10.3832/ifor0210-0010001
 • Battisti A., Larsson S. & Roques A. 2017: Processionary moths and associated urtication risk: global change–driven effects. Annual Review of Entomology 62: 323–342. DOI: 10.1146/annurev-ento-031616-034918
 • Bernardinelli I. & Zandigiacomo P. 2000: Prima segnalazione di Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera, Tingidae) in Europa. Informatore Fitopatologico 50(12): 47–49.
 • Blaik T., Malkiewicz A. & Wasala R. 2011: Rediscovery and remarks on occurrence of Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae: Thaumetopoeinae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne 30(4): 246–256.
 • Bognár S. & Huzián L. 1979: Növényvédelmi állattan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 170–182.
 • Csepelényi M., Hirka A., Mikó Á., Szalai Á. & Csóka Gy. 2017a: A tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) 2016/2017-es áttelelése Délkelet-Magyarországon. Növényvédelem 53(7): 285–288.
 • Csepelényi M., Hirka A., Szénási Á., Mikó Á., Szőcs L. & Csóka Gy. 2017b: Az inváziós tölgycsipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] gyors terjeszkedése és tömeges fellépése Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények 7(2): 127–134. DOI: 10.17164/ek.2017.009
 • Csóka Gy., Hirka A., Szőcs L., Móricz N., Rasztovits E. & Pödör Z. 2018: Weather-dependent fluctuations of Oak Processionary Moth (Thaumetopoea processionea L.) populations. European Journal of Entomology 115: 249–255. DOI: 10.14411/eje.2018.024
 • Csóka Gy. 1996: Aszályos évek – fokozódó rovarkárok erdeinkben. Növényvédelem 32: 545–551.
 • Csóka Gy. 2001: Recent invasions of five species of leafmining lepidoptera in Hungary. Proceedings „Integrated Management of Forest Defoliating Insects”. USDA General Technical Reports NE-277, 31–36.
 • Csóka Gy. 2016: A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) terjedése Magyarországon. In: Riesz L. (ed): Magyarország környezeti állapota 2015. HOI, 62–64.
 • Csóka Gy. & Hirka A. 2009: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) legutóbbi tömegszaporodása Magyarországon. Növényvédelem 45(4): 196–201.
 • Csóka Gy., Hirka A. & Somlyai M. 2013: A tölgycsipkéspoloska (Corythucha arcuata Say, 1832 – Hemiptera, Tingidae) első észlelése Magyarországon. Növényvédelem 49(7): 293–296.
 • Csóka Gy., Hirka A. & Szőcs L. 2012: Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények 2: 187–198. Teljes szöveg
 • Csóka Gy. 1997: Increased insect damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia 52(2): 159–162.
 • Csóka Gy., Pödör Z., Nagy Gy. & Hirka A. 2015: Canopy recovery of pedunculate oak, Turkey oak and beech trees after severe defoliation by gypsy moth (Lymantria dispar): Case study from Western Hungary. Forestry Journal 61: 143–148. DOI: 10.1515/forj-2015-0022
 • Dobbertin M., Wermelinger B., Bigler C., Bürgi M., Carron M., Forster B., et al. 2007: Linking increasing drought stress to scots pine mortality and bark beetle infestations. The Scientific World Journal 7(1): 231–239. DOI: 10.1100/tsw.2007.58
 • Dobreva M., Simov N., Georgiev G., Mirchev P. & Georgieva M. 2013: First record of Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) on the Balkan Peninsula. Acta Zoologica Bulgaria 65(3): 409–412.
 • Endrődi S. 1956: Lemezescsápú bogarak Lamellicornia. In: Szélessy V. et al. (eds): Magyarország Állatvilága Fauna Hungariae IX. kötet, Coleoptera IV. 4. füzet, 106–188.
 • Forster B., Giacalone I., Moretti M., Dioli P. & Wermelinger B. 2005: Die amerikanische Eichennetzwanze Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera, Tingidae) hat die Südschweiz erreicht. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78(3-4): 317–323.
 • Gray D.R., Ravlin W.F., Régnière J. & Logan J.A. 1995: Further Advances Toward a Model of Gypsy Moth (Lymantria dispar (L.)) Egg Phenology: Respiration Rates and Thermal Responsiveness During Diapause, and Age-dependent Developmental Rates in Postdiapause. Journal of Insect Physiology 41: 247–256. DOI: 10.1016/0022-1910(94)00102-m
 • Gray D.R., Ravlin F.W. & Braine J.A. 2001: Diapause in the gypsy moth: a model of inhibition and development. Journal of Insect Physiology 47: 173–184. DOI: 10.1016/s0022-1910(00)00103-7
 • Gray D.R. 2004: The gypsy moth life stage model: landscape-wide estimates of gypsy moth establishment using a multi-generational phenology model. Ecological Modelling 176: 155–171. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2003.11.010
 • Groenen F. & Meurisse N. 2012: Historical distribution of the oak processionary moth Thaumetopoea processionea in Europe suggests recolonization instead of expansion. Agricultural and Forest Entomology 14(2): 147–155. DOI: 10.1111/j.1461-9563.2011.00552.x
 • Groenen F. 2010: Variation of Thaumetopoea processionea (Notodontidae: Thaumetopoeinae) in Europe and the Middle East. Entomologische Berichten 70(3): 77–82.
 • Győrfi J. 1950: Szúkárosítások a hazai Lucfevesekben. Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Évkönyve, 383–394.
 • Győrfi J. 1954: A cserebogár-kérdés jelenlegi helyzete. Az Erdő 3(1-2): 24–33. Teljes szöveg
 • Győrfi J. 1963: Erdővédelemtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Hirka A. & Csóka Gy. 2010: Kevésbé ismert lombfogyasztó rovarok tömeges megjelenése hazai nemesnyár-ültetvényeken. Növényvédelem 46(11): 529–531.
 • Hirka A. (ed) 2012: A 2011. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2012-ben várható károsítások. Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály, Mátrafüred.
 • Hirka A., Csóka Gy. & Szőcs L. 2011: Long term population trends of some forest pests in Hungary. In: Delb H. & Pontuali S. (eds): Biotic Risks and Climate Change in Forests, Proceedings of the 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 „Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”, September 20-23, 2010, Freiburg, Germany, 163–165.
 • Hlásny T. & Turčáni M. 2008: Insect pests as climate change driven disturbances in forest ecosystems. In: Střelcová K. et al. (eds) Bioclimatology and Natural Hazards. Springer, Dordrecht, 165–177. DOI: 10.1007/978-1-4020-8876-6_15
 • Hlásny T., Trombik J., Holuša J., Lukášová K., Grendár M., Turčáni M., et al. 2015: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science 89(2): 413–425. DOI: 10.1007/s10340-015-0694-7
 • Hoch G., Toffolo E.P., Netherer S., Battisti A. & Schopf A. 2009: Survival at low temperature of larvae of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa from an area of range expansion. Agricultural and Forest Entomology 11(3): 313–320. DOI: 10.1111/j.1461-9563.2009.00431.x
 • Homonnay F. 1973: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) törzsek hazai elhelyezkedése, térhódítása és keveredése. A növényvédelem korszerűsítése 7: 31–41.
 • Homonnay F. 1977: A fénycsapdák alkalmazásának jelentősége a Melolontha fajok rajzásának, ivararányának és tömegszaporodásának kutatásában. Növényvédelem 13(4): 152–159.
 • Hrašovec B., Posarić D., Lukić I. & Pernek M. 2013: Prvi nalaz hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata) u Hrvatskoj. Šumarski list 137(9-10): 499–503.
 • Jactel H., Petit J., Desprez-Loustau M.L., Delzon S., Piou D., Battisti A., et al. 2012: Drought effects on damage by forest insects and pathogens: a meta-analysis. Global Change Biology 18(1): 267–276. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02512.x
 • Janik G., Tóth J., Csóka Gy., Szabóky Cs., Hirka A. & Koltay A. 2008: Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 350–380.
 • Jeffs C.T. & Lewis O.T. 2013: Effects of climate warming on host-parasitoid interactions. Ecological Entomology 38(3): 209–218. DOI: 10.1111/een.12026
 • Jepsen J.U., Hagen S.B., Ims R.A. & Yoccoz N.G. 2008: Climate change and outbreaks of the geometrids Operophtera brumata and Epirrita autumnata in subarctic birch forest: evidence of a recent outbreak range expansion. Journal of Animal Ecology 77(2): 257–264. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2007.01339.x
 • Jönsson A.M., Appelberg G., Harding S. & Bärring L. 2009: Spatio-temporal impact of climate change on the activity and voltinism of the spruce bark beetle, Ips typographus. Global Change Biology 15(2): 486–499. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01742.x
 • Jurásek F. & Román J. 1997: A „Soproni fenyveserdő” végnapjai …? Erdészeti Lapok 132(10): 313–315. Teljes szöveg
 • Kalinkat G. & Rall B.C. 2015: Effects of climate change on the interactions between insect pests and their natural enemies. In: Björkman C. & Niemala P. (eds): Climate change and insect pests. Wallingford: CABI, 74–91. DOI: 10.1079/9781780643786.0074
 • Keszthelyi S., Nowinszky L., & Puskás J. 2013: The growing abundance of Helicoverpa armigera in Hungary and its areal shift estimation. Open Life Sciences 8(8): 756–764. DOI: 10.2478/s11535-013-0195-0
 • Klapwijk M.J., Csóka Gy., Hirka A. & Björkman C. 2013: Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and Evolution 3(12): 4183–4196. DOI: 10.1002/ece3.717
 • Lakatos F. 1997: Szúkárosítások alakulása a Soproni-hegyvidéken. Erdészeti Lapok 132(10): 325–326. Teljes szöveg
 • Lakatos F. & Molnár M. 2009: Mass mortality of beech (Fagus sylvatica L.) in South-West Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 5: 75–82. Teljes szöveg
 • Leskó K. & Szabóky Cs. 2003: Új károsító az akácon a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808). Erdészeti Lapok 138(3): 96–97. Teljes szöveg
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1995: Long term fluctuation pattern of the brown-tale moth (Euproctis chrysorrhoea L.) Hungarian population. Erdészeti Kutatások 85: 169–185.
 • Leskó K., Szentkirályi F. & Kádár F. 1998: An analysis of fluctuation pattern of geometrid moths based on long term (1961-1997) light trap and damage data time series in Hungary. Erdészeti Kutatások 88: 319–333.
 • Lövgren R. & Dalsved B. 2005: Thaumetopoea processionea L. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) found in Sweden. Entomologisk Tidskrift 126(1-2): 93–94.
 • Marini L., Økland B., Jönsson A.M., Bentz B., Carroll A., Forster B., et al. 2017: Climate drivers of bark beetle outbreak dynamics in Norway spruce forests. Ecography 40: 1426–1435. DOI: 10.1111/ecog.02769
 • Mattson W.J. & Haack R.A. 1987: Role of Drought in Outbreaks of Plant-Eating Insects The role of drought in outbreaks of plant-eating insects drought’s physiological effects on plants can predict its influence on insect populations. Bioscience 37(2): 110–118. DOI: 10.2307/1310365
 • Mindlin M.J., Polain O., Waroux D., Case S. & Walsh B. 2012: The arrival of oak processionary moth, a novel cause of itchy dermatitis, in the UK : Experience, lessons and recommendations. Public Health 126(9): 778–781. DOI: 10.1016/j.puhe.2012.06.007
 • Mirchev P., Georgiev G., Georgieva M. & Bocheva L. 2016: Impact of low temperatures on pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) larval survival in Bulgaria. Silva Balcanica 17(1): 51–58.
 • Molnár M., Brück-Dyckhoff C., Petercord R. & Lakatos F. 2010: A zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis L.) szerepe a bükkösök pusztulásában. Növényvédelem 46(11): 522–528.
 • Mutun S. 2003: First report of the oak lace bug, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) from Bolu, Turkey. Israel Journal of Zoology 49: 323–324.
 • Netherer S., Matthews B., Katzensteiner K., Blackwell E., Henschke P., Hietz P., et al. 2015: Do water-limiting conditions predispose Norway spruce to bark beetle attack? The New Phytologist 205(3): 1128–1141. DOI: 10.1111/nph.13166
 • Nowinszky L. & Nagy L. 1977: Új matematikai módszer a májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdetének kiszámítására. Növényvédelem 13(8): 337–340.
 • Pelini S.L., Prior K.M., Parker D.J., Dzurisin J.D.K., Lindroth R.L. & Hellmann J.J. 2009: Climate Change and Temporal and Spatial Mismatches in Insect Communities. In: Letcher T.M. (ed): Climate Change (1st ed.). Elsevier, Amsterdam, 215–231. DOI: 10.1016/B978-0-444-53301-2.00011-7
 • Pimentel C., Calvão T. & Ayres M.P. 2011: Impact of climatic variation on populations of pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa in a core area of its distribution. Agricultural and Forest Entomology 13(3): 273–281. DOI: 10.1111/j.1461-9563.2011.00520.x
 • Pimentel C., Calvão T., Santos M., Ferreira C., Neves M. & Nilsson J.Å. 2006: Establishment and expansion of a Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep. Notodontidae) population with a shifted life cycle in a production pine forest, Central-Coastal Portugal. Forest Ecology and Management 233(1): 108–115. DOI: 10.1016/j.foreco.2006.06.005
 • Ponomarev V.I., Benkovskaya G.V. & Klobukov G.I. 2014: Effect of Heat Stress on Morphophysiological Characteristics and Biochemical Parameters of Stress Response in Gypsy Moth (Lymantria dispar L.) Larvae. Russian Journal of Ecology 45(4): 275–281. DOI: 10.1134/s1067413614040080
 • Pureswaran D.S., Roques A. & Battisti A. 2018: Forest Insects and Climate Change. Current Forestry Reports 4(2): 35–50. DOI: 10.1007/s40725-018-0075-6
 • Robinet C. & Roques A. 2010: Direct impacts of recent climate warming on insect populations. Integrative Zoology 5(2): 132–142. DOI: 10.1111/j.1749-4877.2010.00196.x
 • Roth M. 2003: Szúgradáció kialakulásának feltételei és lefolyása a Soproni-hegységben 1987-2001. Erdészeti Lapok 138(12): 356–358. Teljes szöveg
 • Roques A., Rousselet J., Avci M., Avtzis D.N., Basso A., Battisti A., et al. 2015: Climate warming and past and present distribution of the processionary moths (Thaumetopoea spp.) in Europe, Asia Minor and North Africa. In: Roques A. (ed): Processionary moths and climate change : an update. Springer Netherlands, Dordrecht, 22: 81–161. DOI: 10.1007/978-94-017-9340-7_3
 • Rouault G., Candau J-N., Lieutier F., Nageleisen L-M., Martin J-C. & Warzée N. 2006: Effects of drought and heat on forest insect populations in relation to the 2003 drought in Western Europe. Annals of Forest Science 63(6): 613–624. DOI: 10.1051/forest:2006044
 • Sawyer A.J., Tauber M.J., Tauber C.A. & Ruberson J.R. 1993: Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) egg development: a simulation analysis of laboratory and field data. Ecological Modelling 66: 121–155. DOI: 10.1016/0304-3800(93)90043-r
 • Sparks T.H., Roy D.B. & Dennis R.L.H. 2005: The influence of temperature on migration of Lepidoptera into Britain. Global Change Biology 11(3): 507–514. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.00910.x
 • Stigter H. & Romeijn G. 1992: Thaumetopoea processionea na ruim een eeuw weer plaatselijk massaal in Nederland (Lepidoptera: Thaumetopoeidae). Entomologische berichten 55: 66–69.
 • Straw N.A. & Williams D.T. 2013: Impact of the leaf miner Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) and bleeding canker disease on horse-chestnut: Direct effects and interaction. Agricultural and Forest Entomology 15: 321–333. DOI: 10.1111/afe.12020
 • Szabóky Cs., & Szentkirályi F. 1995: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) szezonalitása az erdészeti fénycsapdák gyűjtései alapján. Növényvédelem 31(6): 267–274.
 • Szeőke K. & Csóka Gy. 2012: Jövevény kártevő ízeltlábúak Magyarországon – Lepkék (Lepidoptera). Növényvédelem 48(3): 105–115.
 • Szép T. 2005: Szúkárosítás a Szombathelyi Erdészeti Rt. területén. Erdészeti Lapok 140(12): 351–353. Teljes szöveg
 • Szép T. 2008: Vas megye lucfenyő nélkül? Erdészeti Lapok 143(4): 120–121. Teljes szöveg
 • Szőcs L., Gimesi L., Hirka A., & Csóka Gy. 2018: Trendek a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) magyarországi populációs fluktuációiban és rajzásfenológiájában. Kézirat.
 • Tóth L. 1976: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdet-előrejelzési lehetőségeinek vizsgálata. Növényvédelem 12(5): 221–222.
 • Tuba K., Horváth B. & Lakatos F. 2012: Inváziós rovarok fás növényeken. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Turcani M., Csóka Gy., Grodzki W. & Zahradnik P. 2001: Recent invasions of forest insect pests in Central Europe. Protection of World Forests from Insect Pests: Advances in Research. Papers presented at the XXI IUFRO World Congress 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia. IUFRO World Series Vol. 11. 99-104.
 • Vanhanen H., Veteli T.O., Paivinen S., Kellomaki S. & Niemela P. 2007: Climate change and range shifts in two insect defoliators: gypsy moth and nun moth – a model study. Silva Fennica 41(4): 621–638. DOI: 10.14214/sf.469
 • Wagenhoff E. & Veit H. 2011: Five years of continuous Thaumetopoea processionea monitoring: tracing population dynamics in an arable landscape of South-Western Germany. Gesunde Pflanzen 63(2): 51–61. DOI: 10.1007/s10343-011-0244-z
 • Wagenhoff E., Blum R., Engel K., Veit H. & Delb H. 2013: Temporal synchrony of Thaumetopoea processionea egg hatch and Quercus robur budburst. Journal of Pest Science 86(2): 193–202. DOI: 10.1007/s10340-012-0457-7
 • Wagenhoff E., Wagenhoff A., Blum R., Veit H., Zapf D. & Delb H. 2014: Does the prediction of the time of egg hatch of Thaumetopoea processionea (Lepidoptera: Notodontidae) using a frost day/temperature sum model provide evidence of an increasing temporal mismatch between the time of egg hatch and that of budburst of Quercus. European Journal of Entomology 111(2): 207–215. DOI: 10.14411/eje.2014.030
 • Skule B. & Vilhelmsen F. 1997: Thaumetopoea processionea L. found in Denmark. Available from / Letöltve: 2017.05.30. Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Csóka Gy., Hirka A., Csepelényi M., Szőcs L., Molnár M., Tuba K., Hillebrand R. és Lakatos F. (2018): Erdei rovarok reakciói a klímaváltozásra (esettanulmányok). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 149-162. DOI: 10.17164/EK.2018.010

  8. évfolyam 1. szám,
  149-162. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2018.010

  Közlésre elfogadva:
  2018. május 30.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  18

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Csóka Gy., Hirka A. és Szőcs L. (2012): Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 187-198.
 • Szőcs L., Melika G. és Csóka Gy. (2013): Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 251-259.
 • Janik G., Hirka A., Koltay A., Juhász J. és Csóka Gy. (2016): 50 év biotikus kárai a magyar bükkösökben. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 45-60.
 • Hirka A., Pödör Z., Garamszegi B. és Csóka Gy. (2018): A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 11-25.
 • Fürjes-Mikó Á., Csősz S. és Csóka Gy. (2019): Az erdei vöröshangyák (Formica rufa csoport) erdővédelmi szerepe európában – szakirodalmi áttekintés. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 35-50.
 • Korda M., Ripka G., Hirka A. és Csóka Gy. (2022): Az Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) gyors terjeszkedése és jelenleg ismert előfordulásai Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 121-128.
 • Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20.
 • Eötvös Cs. B., Tóth M., Hirka A., Fürjes-Mikó Á., Gáspár Cs., Paulin M., Lakatos F. és Csóka Gy. (2023): A tölgy-csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] rövid távú terjedését befolyásoló tényezők tölgyeseinkben. Erdészettudományi Közlemények, 13(2): 131-144.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128.
 • Molnár M. (2014): A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) erdőgazdasági jelentőségének vizsgálata kérdőíves módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 159-169.
 • Bali L., Szinetár Cs., Andrési D., Tuba K. és Kálmán K. (2017): Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat az ásotthalmi Tanulmányi-erdőben. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 69-84.
 • Andrési R., Janik G., Fürjes-Mikó Á., Eötvös Cs. B. és Tuba K. (2018): A bükkfatapló [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] bogárfaunisztikai vizsgálata Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 71-82.
 • Bali L., Andrési D., Ferka R., Tuba K. és Szinetár Cs. (2019): Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat a Szalafő Erdőrezervátum területén. Erdészettudományi Közlemények, 9(2): 99-112.
 • Bali L., Tuba K. és Szinetár Cs. (2020): A Roth-féle szálaló erdő arachnológiai vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 10(2): 109-124.
 • Bali L., Andrési D., Tuba K. és Szinetár Cs. (2021): Betekintés a Kecskemét közeli Nyíri-erdő talajfelszín közeli pókfaunájába. Erdészettudományi Közlemények, 11(2): 115-129.
 • Balázs B. G., Tuba K. és Lakatos F. (2021): Mikroorganizmusok szerepe a szúbogarak (Curculionidae, Scolytinae) ökológiájában. Erdészettudományi Közlemények, 11(2): 131-142.
 • Andrési D. és Lakatos F. (2014): Futóbogár-együttesek vizsgálata egy balatonfelvidéki mesterségesen kialakított lékben. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 171-183.
 • Horváth B. és Lakatos F. (2014): Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 185-196.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.