Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 159-169. oldal
előző | következő

A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) erdőgazdasági jelentőségének vizsgálata kérdőíves módszerrel

Molnár Miklós

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Molnár Miklós

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: mmiki[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A publikációban bemutatásra kerülnek egy kérdőíves módszerrel végzett országos felmérés eredményei. A vizsgálat az egyes erdészeti tájak jellemző gyomproblémáira, azon belül is a siskanád jelentőségére, az ellene alkalmazott védekezési eljárásokra és azok költségeire irányult. Az eredmények alapján tájékoztatást kapunk az egyes gyomproblémák helyi jelentőségéről. A válaszadók közel 7 500 ha erdőfelújításban mutatták be a siskanád ellen alkalmazott védekezési eljárásokat és azok helyi költségeit. Az eredmények alapján megismerhetők az ország különböző vidékein jellemző védekezési eljárások, illetve összehasonlíthatók az ország különböző vidékein fellépő költségek.

Kulcsszavak: siska nádtippan, növényvédelmi technológiák, növényvédelmi költségek

 • Agócs J. 1995: Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Erdészeti Lapok, 130 (11): 334-335. Teljes szöveg
 • Csontos P. 1996: Az aljnövényzet változásai cseres-tölgyes erdők regenerációs szukcessziójában. Synbiologia Hungarica, 2 (2).
 • Dancza I.; Tóth Á.; Benécsné B. G.; Dellei A.; Doma Cs.; Gara S.; Godáné B. M.; Gracza L.; Gyulai B.; Hartmann F.; Hódi L.; Hoffmann É.; Hornyák A.; Kadaravek B.; Kőrösmezei Cs.; Madarász J.; Molnár F.; Nagy M.; Novák R.; Péter J.; Szabó L.; Szentey L.; Ughy P. és Varga L. 2006: A szőlő- és gyümölcsültetvények legfontosabb gyomnövényei az országos gyomfelvételezés eredményei alapján. 81. In. Horváth J., Haltrich A. és Molnár J. (eds): 52. Növényvédelmi Tudományos Napok. FVM, Budapest.
 • Házi J.; Nagy A.; Szentes Sz.; Tamás J. és Penksza K. 2009: Adatok a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) cönológiai viszonyaihoz dél-tiszántúli gyepekben. Tájökológiai Lapok, 7 (2): 375-386. Teljes szöveg
 • Mihály B. és Németh I. 2004: Gyommonitoring nyugat-dunántúli tanúhegyek szőlőiben. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 5 (1): 42-54.
 • Németh A. és Schmotzer A. 1978: Adatok a kémiai gyomirtás erdőgazdasági elterjedéséről. Az Erdő, 27 (11): 502-507. Teljes szöveg
 • Novák R.; Dancza I.; Szentey L. és Karamán J. 2011: Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Budapest.
 • Novák R. 2005: A Rubus fajok morfológiája, rendszerezése és irtásuk lehetőségei erdészeti kultúrákban (kocsánytalan tölgy, erdeifenyő). Doktori (PhD) értekezés. Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
 • Pál R. 2007: A Mecsek és a Tolna-baranyai dombvidék szőlőültetvényeinek gyomvegetációja. Kanitzia, 15: 77-244.
 • Sendtko, A. 1999: Die Xerotermvegetation brachgefallener Rebflächen im Raum Tokaj (Nordost-Ungarn) – pflanzensoziologische und populationsbiologische Untersuchungen zur Sukzession. Phytocoenologia, 29 (3): 345-448.
 • Szirmai O. 2008: Botanikai és tájtörténeti vizsgálatok a Tardonai-dombság területén. Doktori (PhD) értekezés tézisei, Szent István Egyetem, Gödöllő.
 • Varga Sz.; Molnár M. és Novák R. (2009): Gyomkorlátozási kísérletek szelektív egyszikűirtókkal erdősítésekben a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) ellen. Növényvédelem, 45 (4): 219-224.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Molnár M. (2014): A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) erdőgazdasági jelentőségének vizsgálata kérdőíves módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 159-169.

  4. évfolyam 1. szám,
  159-169. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  1

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  2

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.