Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam

A 4. évfolyam tartalma

4. évfolyam, 1. számának borítója

4. évfolyam, 1. szám

Nyomtatásban megjelent: 2014. december 1.

Teljes kiadvány letöltése

A potenciális természetes erdőtársulások és az aktuális faállománytípusok összevetése országos szinten
Bartha D., Korda M., Kovács G. és Tímár G.
7-21. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén
Csiszár Á., Korda M., Zagyvai G., Winkler D., Tiborcz V., Süle P., Šporčić D., Naár D. és Bartha D.
23-35. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Összefüggések egy szálalóvágással kezelt szubmontán bükkös állományszerkezete, gyepszintje és nagygomba-fajkészlete között
Molnár D., Folcz Á., Frank N. és Király G.
37-46. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) generatív szervein
Silnicki Á., Zagyvai G. és Bartha D.
47-62. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Homoki szürke nyárral elegyes akácosok fatermése: esettanulmány
Rédei K., Rásó J., Keserű Zs. és Juhász J.
63-72. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra
Frank N., Fülöp T. és Folcz Á.
73-82. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A fásszárú újulat ökofiziológiai válaszai cseres-tölgyes lékregenerációja során
Salamon-Albert É., Lőrincz P. és Csiszár Á.
83-94. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.
A hazai faipari termékekben tárolt szén mennyiségének és készletváltozásának becslése a 2013 IPCC Supplementary Guidance módszertana alapján
Király É. és Kottek P.
95-107. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.
Az energetikai faültetvények hozamának vizsgálata
Horváth-Szováti E. és Vágvölgyi A.
109-118. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Mésszel stabilizált földmű hatásainak vizsgálata egy kísérleti útszakaszon
Péterfalvi J., Primusz P., Markó G., Kisfaludi B. és Kosztka M.
119-134. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Erdészeti utak forgalmának meghatározása kamerás megfigyeléssel
Kisfaludi B.
135-145. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A TruPulse lézeres távolságmérő alkalmazhatósága erdészeti térképezési feladatokra
Bazsó T., Primusz P. és Németh M.
147-158. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) erdőgazdasági jelentőségének vizsgálata kérdőíves módszerrel
Molnár M.
159-169. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Futóbogár-együttesek vizsgálata egy balatonfelvidéki mesterségesen kialakított lékben
Andrési D. és Lakatos F.
171-183. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban
Horváth B. és Lakatos F.
185-196. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. július 15.
A sertés buzogányfejű férgének előfordulása dunántúli vaddisznóállományokban egyes környezeti tényezők függvényében
Nagy G., Ács K., Csivincsik Á., Varga Gy. és Sugár L.
197-206. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. szeptember 15.

4. évfolyam, 2. számának borítója

4. évfolyam, 2. szám

Nyomtatásban megjelent: 2014. december 11.

Teljes kiadvány letöltése

„Agrárklíma”
Mátyás Cs. és Borovics A.
7-8. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 1.
Az alföldi éghajlat-vitától a globális felmelegedésig: három tudománytörténeti fejezet Magyarországról
Jankó F.
9-20. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Erdőállományok vízháztartása a kiskunsági homokhátságon
Bolla B., Kalicz P. és Gribovszki Z.
21-31. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Szárazodó homoki termőhelyen álló idős fák gyökérzetének vizsgálata
Csiha I. és Keserű Zs.
33-42. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Zala megye csapadék- és hőmérsékleti viszonyai
Manninger M. és Pödör Z.
43-54. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 8.
Zala megye egységes talajtípus adatbázisának összeállítása klasszifikációs eljárásokkal
Illés G., Kovács G., Laborczi A. és Pásztor L.
55-64. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 9.
Különböző felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján
Csáki P., Kalicz P., Csóka G., Brolly G. B., Czimber K. és Gribovszki Z.
65-76. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 7.
A zalai faállományok magassági növekedésének és fatermésének kapcsolata a termőhelyi tényezőkkel
Illés G., Kollár T., Veperdi G. és Führer E.
77-89. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 8.
Növedékcsökkenés előrevetítése egy bükk származási kísérlet alapján
Horváth A. és Mátyás Cs.
91-99. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Fatermési fok meghatározása az egészállomány átlagnövedéke alapján
Veperdi G.
101-107. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Egy cseres faállomány föld feletti és föld alatti szerves-anyagának meghatározása
Führer E., Csiha I., Szabados I., Pödör Z. és Jagodics A.
109-119. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Telepített kocsánytalan tölgy és akác fiatalosok hatása a talaj szénkészletére néhány dunántúli erdőtelepítés példáján
Bidló A., Szűcs P., Horváth A., Király É., Németh E. és Somogyi Z.
121-133. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
A tölgypusztulás genetikai szerkezetre gyakorolt hatása
Cseke K., Jobb Sz., Koltay A. és Borovics A.
135-147. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 6.
Erdőállományok egészségi állapotának értékelése – egy új megközelítés
Berki I., Rasztovits E. és Móricz N.
149-155. oldal | Közlésre elfogadva: 2014. október 10.