Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 63-72. oldal
előző | következő

Homoki szürke nyárral elegyes akácosok fatermése: esettanulmány

Rédei Károly, Rásó János, Keserű Zsolt és Juhász János

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Rédei Károly

Cím: H-4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

e-mail cím: redei.karoly[at]t-online.hu

Kivonat

A tanulmány különböző elegyedésű akác (Robinia pseudoacacia) és szürke nyár (Populus × canescens) faállományrészek szerkezetét és fatermését elemzi, részben új módszertani megközelítéssel. A főbb faállomány-szerkezeti és fatermési tényezőket fafajonként külön-külön törzsenkénti felvétellel és fatérfogat-egyenletekkel, az elegyben résztvevő fafajok térfogatarányát (RVA és RVB) pedig a vonatkozó fatermési táblák adatsoraihoz viszonyítva állapítottuk meg. Szoros összefüggést találtunk a fakészlet és a fafajok törzsszám szerinti elegyarányának viszonyszáma között. 16 és 21 éves korban az elegyes állományokban mért relatív fatérfogat-többlet 1,32-1,80 között változott a kontroll, azaz a vizsgált fafajok elegyetlen állományaihoz viszonyítva. A vizsgálatok azt is bizonyították, hogy ha két fafajnak gyors a kezdeti növekedési erélye és hasonló a véghasználati kora, akkor kölcsönös termesztési előnyökkel járó elegyes állományokban is termeszthetőek.

Kulcsszavak: fehér akác, szürke nyár, elegyes faállományok, hozamvizsgálatok

 • Assmann, E. 1970: The Principles of Forest Yield Study. Pergamon Press, New York.
 • Babos I. 1965: Az akác elegyítésének termőhelyi vonatkozásai. 226-232. In: Keresztesi B. (szerk.) Akáctermesztés Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Bajdó E. 1975: A homoki akác-nyár elegyítésének kérdéseiről. Erdészeti Kutatások, 71: 46-48.
 • Béky A. és Somogyi Z. 1995: Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános kocsánytalan tölgyesekre. Erdészeti Kutatások, 85: 49-78.
 • Busse, J. 1931: Ein Kiefer-Fichten-Mischbestand in Sachsen. Tharandter Forsliches Jahrbuch, 82: 595-601.
 • Canell, G.R.; Malcolm; D.C. and Robertson; P.A. (eds) 1992: The Ecology of Mixed-Species Stands of Trees. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 • Costa, M.E. and Preuhsler, T. (ed.) Proceedings from the IUFRO Working Group: S4.01-03 i S4.01-04: Mixed stands: research plots – measurements and results – models. April 25-29. 1994, Lousã – Coimbra.
 • Fiedler, F., 1966: Zuwachs und Ertrag im Fichten-Birken- Mischbestand. Archiv für Forstwesen, 15: 283-291.
 • Harrison C.; Burkhart H.E.; Burk T. E. and Beck, D.E. 1986: Growth and yield of Appalachian mixed hardwoods after thinning. Virginia Polytechnic Institute and State University, Publ. No. FWS, 1-86.
 • Heyer, C., 1854: Der Waldbau oder die Forstproduktenzucht. B,G. Teubner, Leipzig.
 • Horváth T. 2012: Elegyes faállományok kompetíciós vizsgálata. Tájökológiai Lapok, 10(2): 209-217. Teljes szöveg
 • Kelty, M.J. and Cameron, T.R. 1994: Ecological Principles of Production Differences between Monocultures and Mixtures. In: Costa, M.E. and Preuhsler, T. (ed.) Proceedings from the IUFRO Working Group: S4.01-03 i S4.01-04: Mixed stands: research plots – measurements and results – models. April 25–29 1994, Lousã – Coimbra, 15–29.
 • Keresztesi B. 1962: A magyar nyárfatermesztés. Akadémiai Kiadó. Budapest.
 • Kondorné Sz. M. 1992: Vizsgálati eredmények fafajösszehasonlító kísérletben. Erdészeti Lapok, 127 (11): 331-333. Teljes szöveg
 • Lappi-Seppala, M. 1930: Untersuchungen über die Entwicklung gleichaltriger Mischbestande aus Kiefer und Birke. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae, 15: 1-243.
 • Majer A. 1981: Fenyő-lomb elegyes erdők nevelésének korszerűsítése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1: 5-40.
 • Pretzsch, H. 2009: Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Rédei K. 1984: Akácosok fatermése. ERTI Kutatási jelentés. Kecskemét, 22 pp.
 • Rédei K. 1991: A fehér (Populus alba L.) és a szürke nyár (Populus × canescens) termesztésének fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Erdészeti Kutatások, 82-83: 345-354.
 • Rédei, K.; Veperdi, l. and Meilby. H. 2006: Stand Structure and Growth of Mixed White Poplar (Populus alba L.) and Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Plantations in Hungary. Acta Silvatica and Lignaria Hungarica, 2: 23-32. Teljes szöveg
 • Schilling, L. 1925: Ostpreussische Kiefer-Fichtenmischbestande. Zeitschr. Forst und Jagdwesch, 57: 257-296.
 • Smith, O.M. 1986: The Practice of Silviculture. John Wiley and Sons, New York.
 • Sopp, L. 1974: Volume tables. Agricultural Press, Budapest.
 • Solymos R. 2000: Erdőfelújítás- és nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Solymos R. és Béky A. 1995: Elegyes erdők szerkezetének és fatermésének kutatása: egy 25 éven keresztül folytatott, 32 parcellás kísérlet eredményei. Erdészeti Kutatások, 85: 91-112.
 • Tham, A. 1988: Yield prediction after heavy thinning of birch in mixed stands of Norway spruce and birch. SUAS Research Report No. 23:36.
 • Wiedernann, E. 1943: Der Vergleich der Massenleistung des Mischbestandes mit der Reinbestand. Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 119: 123-132.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Rédei K., Rásó J., Keserű Zs. és Juhász J. (2014): Homoki szürke nyárral elegyes akácosok fatermése: esettanulmány. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 63-72.

  4. évfolyam 1. szám,
  63-72. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.