Erdészettudományi Közlemények / 6. évfolyam / 2. szám / 101-113. oldal
előző | következő

Az idegenhonos, illetve inváziós fafajok élőhelyformáló hatásai

Ónodi Gábor

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Ónodi Gábor

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.

e-mail cím: crocutathe1st[at]gmail.com

Kivonat

Az inváziós növényfajok terjedése és élőhely átalakító hatásaik világszerte jelentős környezeti problémát okoznak. A hazánkban inváziósnak tekintett fafajok, mint például a kései meggy, nyugati ostorfa, keskenylevelű ezüstfa, fehér akác, mirigyes bálványfa, zöld juhar és amerikai kőris az adott fás élőhely fajkészletét, architektúráját jelentősen átformálhatják. Az őshonos fafajokhoz képest általában kevesebb fogyasztójuk van. Általuk meghonosodhatnak azonban őshonos fogyasztóik is, amelyek szintén invázióssá válhatnak. Egyes adventív fafajokat a korhasztó gombák is nehezebben kolonizálnak, így kevésbé diverz mikrohabitatok alakulhatnak ki rajtuk, amely befolyásolhatja a megtelepedő életközösségek diverzitását. Az élőhelyek átformálódását további antropogén hatások is segíthetik, mint például a talaj előkészítés, fakitermelés, folyószabályozás. A globális klímaváltozás során tendenciaszerűen változó, melegedő, szárazodó éghajlat jelentősen befolyásolhatja úgy az őshonos, mint a tájidegen fajok elterjedését, előfordulási mintázatait. Az életközösségek átformálódása sok esetben olyan mértékű, hogy az adott élőhely, természetes állapotát már nem nyerheti vissza, illetve a rekonstrukció túlságosan forrás- és munkaigényes lenne.

Kulcsszavak: inváziós fafajok, élőhely átalakítás, átalakult közösségek, antropogén hatások, klímaváltozás, újszerű ökoszisztémák

 • Aitken, S.N.; Yeaman, S.; Holliday, J.A.; Wang, T. and Curtis-McLane, S. 2008: Adaptation, migration or extirpation: climate change outcomes for tree populations. Evolutionary Applications, 1 (1): 95-111. DOI: 10.1111/j.1752-4571.2007.00013.x
 • Alpert, P.; Bone, E. and Holzapfel, C. 2000: Invasiveness, invasibility and the role of environmental stress in the spread of non-native plants. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 3: 52-66. DOI: 10.1078/1433-8319-00004
 • Asner, G.P.; Hughes, R.F.; Vitousek, P.M.; Knapp, D.E.; Kennedy-Bowdoin, T.; Boardman, J.; Martin, R.E.; Eastwood, M. and Green, R.O. 2008: Invasive plants transform the three-dimensional structure of rain forests Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 (11): 4519-4523. DOI: 10.1073/pnas.0710811105
 • Balogh L.; Dancza I. és Király G. 2004: A magyarországi neofitonok időszerű jegyzéke és besorolásuk inváziós szempontból. In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 61-92.
 • Bartha D. és Csiszár Á. 2006a: Keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia L.). In: Botta-Dukát Z. és Mihály B. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 361-374.
 • Bartha D. és Csiszár Á. 2006b: Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis L.). In: Botta-Dukát Z. és Mihály B. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 361-374.
 • Bartha D.; Csiszár Á. és Zsigmond V. 2006: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.). In: Botta-Dukát Z. és Mihály B. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 361-374.
 • Bartha D. és Csiszár Á. 2012a: Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica Marsh.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 195-199.
 • Bartha D. és Csiszár Á. 2012b: Keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia L.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 115-119.
 • Bartha D. és Csiszár Á. 2012c: Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis L.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 109-113.
 • Bartha D.; Csiszár Á.; Zagyvai G. és Zsigmond V. 2012: Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 127-131.
 • Bonifacio, E.; Petrillo, M.; Petrella, F.; Tambone, F. and Celi, L. 2015: Alien red oak affects soil organic matter cycling and nutrient availability in low-fertility well-developed soils. Plant and Soil, 395: 215-229. DOI: 10.1007/s11104-015-2555-9
 • Botta-Dukát Z. 2008: Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats. Acta Botanica Hungarica, 50 (Supplement 1): 219-227. DOI: 10.1556/abot.50.2008.suppl.11
 • Botta-Dukát Z. és Mihály B. (szerk.) 2006: Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.
 • Botta-Dukát Z.; Balogh L. és Dancza I. 2004a: Az inváziót elősegítő tulajdonságok és tulajdonságkombinációk a hazai neofitonok jegyzékének elemzése alapján. In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 93-109.
 • Botta-Dukát Z.; Balogh L.; Szigetvári Cs.; Bagi I.; Dancza I. és Udvardy L. 2004b: A növényi invázióhoz kapcsolódó fogalmak áttekintése, egyben javaslat a jövőben használandó fogalmakra és definícióikra. In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 35-59.
 • Brown, B.J. and Mitchell, R.J. 2001. Competition for pollination: effects of pollen of an invasive plant on seed set of a native congener. Oecologia, 129: 43-49. DOI: 10.1007/s004420100700
 • Cseresnyés I. és Tamás J. 2014: Evaluation of Austrian pine (Pinus nigra) plantations in Hungary with respect to nature conservation - a review. Tájökológiai Lapok, 12 (2): 267-284. Teljes szöveg
 • Chytry, M.; Pysek, P.; Tichy, L.; Knollová, I. and Danihelka, J. 2005: Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia, 77: 339-354.
 • Conner, R.N.; Rudolph, D.C. and Walters, J.R. 2001: The Red-cockaded woodpecker. Surviving in a fire-maintained ecosystem. University of Texas Press, Austin
 • Csiszár Á. 2006: Kitekintés a világ és hazánk adventív fa- és cserjefajaira. Erdészeti Lapok, 141 (5): 140-141. Teljes szöveg
 • Csiszár Á. (szerk.) 2012: Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
 • Csiszár Á. és Bartha D. 2004: Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica Marsh.). In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 131-142.
 • Csiszár Á. és Korda M. (szerk.) 2015: Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai. Rosalia kézikönyvek 3., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
 • Csontos P. (szerk.) 2007: Feketefenyvesek ökológiai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest
 • Dye, P. 2013: A review of changing perspectives on Eucalyptus water-use in South Africa. Forest Ecology and Management, 301: 51-57. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.08.027
 • Führer E.; Marosi Gy.; Jagodics A. és Juhász I. 2011: A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények, 1 (1): 17-28. Teljes szöveg
 • Gencsi L. és Vancsura R. 2002: Dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest
 • Gibbons, P. and Lindenmayer, D. 2002: Tree hollows and wildlife conservation in Australia. CSIRO Publishing, Clayton
 • Hejda, M.; Pysek, P. and Jarosik, V. 2009: Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97: 393-403. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2009.01480.x
 • Hobbs, R.J.; Arico, S.; Aronson, J.; Baron, J.S.; Bridgewater, P.; Cramer, V.A.; Epstein, P.R.; Ewel, J.J.; Klink, C.A.; Lugo, A.E.; Norton, D.; Ojima, D.; Richardson, D.M.; Sanderson, E.W.; Valladares, F.; Vilà, M.; Zamora, R. and Zobel, M. 2006: Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order. Global Ecology and Biogeography, 15 (1): 1-7. DOI: 10.1111/j.1466-822X.2006.00212.x
 • Hobbs, R.J.; Higgs, E. and Harris, J.A. 2009: Novel ecosystems: implications for conservation and restoration. Trends in Ecology and Evolution, 24 (11): 599-605. DOI: 10.1016/j.tree.2009.05.012
 • Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. 2013a: Defining novel ecosystems. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 58-60. DOI: 10.1002/9781118354186.ch6
 • Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds) 2013b: Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester DOI: 10.1002/9781118354186
 • Hopkin, S.P. 1997: Biology of the Springtails (Insecta: Collembola). Oxford University Press, Oxford
 • Iverson, L.; Prasad, A. and Matthews, S. 2008: Modelling potential climate change impacts on the trees of the northeastern United States. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 13 (5-6): 487-516. DOI: 10.1007/s11027-007-9129-y
 • Iverson, L.; Prasad, A. Matthews, S. and Peters, M. 2009: Potential changes in tree habitat for Illinois under climate change. In: Taft, J. (ed): Canaries in the Catbird Seat, Chapter 16. Illinois Natural History Survey Special Publication 30, Champaign, Illinois, 263-270.
 • Jackson, J.A. 1979: Tree surfaces as foraging substrates for insectivorous birds. In: Dickson, J.G.; Conner, R.N.; Fleet, R.R.; Jackson, J.A. and Kroll, J.C. 1979: The role of insectivorous birds in forest ecosystems. Academic Press, Nacogdoches. 69-93. DOI: 10.1016/b978-0-12-215350-1.50010-7
 • Jäger, H.; Kowarik, I. and Tye, A. 2009: Destruction without extinction: long-term impacts of an invasive tree species on Galápagos highland vegetation. Journal of Ecology, 97: 1252-1263. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2009.01578.x
 • Jeffery, S.; Gardi, C.; Jones, A.; Montanarella, L.; Marmo, L.; Miko, L.; Ritz, K.; Peres, G.; Römbke, J. and Van Der Putten, W.H. (eds) 2010: European Atlas of Soil Biodiversity. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Juhász M. 2004: Kései meggy (Prunus serotina Ehrh.). In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 273-292.
 • Juhász M. 2012: Kései meggy (Prunus serotina Ehrh.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 95-99.
 • Kennedy, P.L.; Lach, L.; Lugo, A.E. and Hobbs, R.J. 2013: Fauna and novel ecosystems. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 127-141. DOI: 10.1002/9781118354186.ch14
 • Kevey B. 1999: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz növényvilágára. Moson Megyei Műhely, 2 (2): 75-95.
 • Kohyt, J. and Skubała, P. 2013: Communities of mites (Acari) in litter and soil under the invasive red oak (Quercus rubra L.) and native pedunculate oak (Q. robur L.). Biological Letters, 50 (2): 111-124. DOI: 10.2478/biolet-2013-0011
 • Lin, W.; Cheng, C. and Xu, R. 2011: Impact of different economic factors on biological invasions on the global scale. PLoS ONE, 6 (4): e1897. DOI: 10.1371/journal.pone.0018797
 • Lambdon, P.W.; Pyšek, P.; Basnou, C.; Arianoutsou, M.; Essl, F.; Hejda, M.; Jarošík, V.; Pergl, J.; Winter, M.; Anastasiu, P.; Andriopoulos, P.; Bazos, I.; Brundu, G.; Celesti-Grapow, L.; Chassot, P.; Delipetrou, P.; Josefsson, M.; Kark, S.; Klotz, S.; Kokkoris, Y.; Kühn, I.; Marchante, H.; Perglová, I.; Pino, J.; Vilà, M.; Zikos, A.; Roy, David, Hulme, P.E. 2008: Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia, 80: 101-149,
 • Lindenmayer, D.B. 2002: Gliders of Australia: A Natural History. Australian natural history series. University of New South Wales Press, Kensington.
 • Lindenmayer, D.B.; Fischer, J.; Felton, A.; Crane, M.; Michael, D.; Macgregor, C.; Montague-Drake, R.; Manning, A. and Hobbs, R. J. 2008: Novel ecosystems resulting from landscape transformation create dilemmas for modern conservation practice. Conservation Letters, 1: 129-135. DOI: 10.1111/j.1755-263x.2008.00021.x
 • Lindenmayer, D.B. and Hobbs, R.J. 2004: Fauna conservation in Australian plantation forests - a review. Biological Conservation, 119: 151-168. DOI: 10.1016/j.biocon.2003.10.028
 • Lugo, A.E. 2004: The outcome of alien tree invasions in Puerto Rico. Frontiers in Ecology and the Environment, 2 (5): 265-273. DOI: 10.1890/1540-9295(2004)002[0265:tooati]2.0.co;2
 • Mack, R.N.; Simberloff, D.; Lonsdale, W.M.; Evans, H.; Clout, M. and Bazzaz, F. 2000: Biotic invasions: causes, epidemiology epidemiology, global consequences and control. Ecological Applications, 10 (3): 689-710. DOI: 10.2307/2641039
 • Mallet, J. 2005: Hybridization as an invasion of the genome. Trends in Ecology and Evolution, 20(5): 229-237. DOI: 10.1016/j.tree.2005.02.010
 • Mascaro, J.; Harris, J.A.; Lach, L.; Thompson, A.; Perring, M.P.; Richardson, D.M. and Ellis, R. C. 2013: Origins of the novel ecosystem concept. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 45-57. DOI: 10.1002/9781118354186.ch5
 • Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.) 2004: Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest
 • Milton, S.J. 2003: ‘Emerging ecosystems’: a washing-stone for ecologists, economists and sociologists? South African Journal of Science, 99 (9-10): 404-406.
 • Nippert, J.B.; Butler, J.J.; Jr.; Kluitenberg, G.J.; Whittemore, D.O.; Arnold, D.; Spal, S.E. and Ward, J.K. 2010: Patterns of Tamarix water use during a record drought. Oecologia, 162 (2): 283-292. DOI: 10.1007/s00442-009-1455-1
 • Ónodi, G. and Csörgő, T. 2014: Habitat preference of Great-spotted Woodpecker (Dendrocopos major Linnaeus, 1758) and Lesser-spotted Woodpecker (Dendrocopos minor Linnaeus, 1758) in the presence of invasive plant species - preliminary study. Ornis Hungarica, 22 (2): 50-64. DOI: 10.2478/orhu-2014-0018
 • Ónodi G. és Winkler D. 2014: A holtfa szerepe az odúlakó madárközösségek kialakulásában. In: Csóka Gy. és Lakatos F. (szerk.): A holtfa. Silva Naturalis. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. 125-144.
 • Paavolainen, L.; Kitunen, V. and Smolander, A. 1998: Inhibition of nitrification in forest soil by monoterpenes. Plant and Soil, 205: 147-154.
 • Perring, M. P. and Ellis, E. C. 2013: The Extent of Novel Ecosystems: Long in Time and Broad in Space. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 66-80. DOI: 10.1002/9781118354186.ch8
 • Pinto, C.; Sousa, J.P.; Graça, M.A. and Da Gama, M.M. 1997: Forest soil Collembola. Do tree introductions make a difference? Pedobiologia, 41: 207-214.
 • Richardson, D.M. and Gaertner, M. 2013: Plant invasions as builders and shapers of novel ecosystems. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 102-113. DOI: 10.1002/9781118354186.ch11
 • Richardson, D.M.; Pysek, P.; Rejmánek, M.; Barbour, M.G.; Panetta, F.D. and West, C.J. 2000: Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions, 6 (2): 93-107. DOI: 10.1046/j.1472-4642.2000.00083.x
 • Sanderson, E.W.; Jaiteh, M.; Levy, M.A.; Redford, K.H.; Wannebo, A.V.; and Woolmer, G. 2002: The human footprint and the last of the wild. BioScience, 52 (10): 891-904. DOI: 10.1641/0006-3568(2002)052[0891:thfatl]2.0.co;2
 • Scott, M.L.; Auble, G.T. and Friedman, J.M. 1997: Flood dependency of cottonwood establishment along the Missouri river, Montana, USA. Ecological Applications, 7 (2): 677-690. DOI: 10.2307/2269530
 • Sharma, G.P.; Singh, J.S. and Raghubanshi, A.S. 2005: Plant invasions: Emerging trends and future implications. Current Science, 88 (5): 726-734.
 • Singh, M.C. and Priyadarshi, M.B. 2014: Predicting invasive plants using weed risk assessment. Indian Journal of Weed Science, 46 (1): 91-95.
 • Šporčić D. 2012: Turkesztáni szil (Ulmus pumila L.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 105-107.
 • Starzomski, B.M. 2013: Novel ecosystems and climate change. In: Hobbs, R.J.; Higgs, E.S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 88-101. DOI: 10.1002/9781118354186.ch10
 • Traser Gy. és Csóka Gy. 2001: A mezofauna – Insecta: Collembola – ásotthalmi fenyő- és tölgyerdők talajában. Erdészeti Kutatások, 90: 231-240.
 • Udvardy L. 2004a: Bálványfa (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 143-160.
 • Udvardy L. 2004b: Zöld juhar (Acer negundo L.). In: Mihály B. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 371-386.
 • Udvardy L. és Nótári K. 2012: Zöld juhar (Acer negundo L.). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 145-149.
 • Udvardy L. és Zagyvai G. 2012: Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 133-137.
 • van Turnhout, C.A.M.; Leuven, R.S.E.W.; Hendriks, A.J.; Kurstjens, G.; van Strien, A.; Foppen, R.P.B. and Siepel, H. 2010: Ecological strategies successfully predict the effects of river floodplain rehabilitation on breeding birds. River Research and Applications, 28 (3): 269-282. DOI: 10.1002/rra.1455
 • Walther, G.R.; Roques, A.; Hulme, P.E.; Sykes, M.T.; Pyšek, P.; Kühn, I.; Zobel, M.; Bacher, S.; Botta-Dukát, Z.; Bugmann, H.; Czúcz, B.; Dauber, J.; Hickler, T.; Jarosik, V.; Kenis, M.; Klotz, S.; Minchin, D.; Moora, M.; Nentwig, W.; Ott, J.; Panov, V.E.; Reineking, B.; Robinet, C.; Semenchenko, V.; Solarz, W.; Thuiller, W.; Vila, M.; Vohland, K. and Settele, J. 2009: Alien species in a warmer world: risks and opportunities. Trends in Ecology & Evolution, 24 (12): 686-693. DOI: 10.1016/j.tree.2009.06.008
 • Weir, T.L. 2007: The role of allelopathy and mycorrhizal associations in biological invasions. Allelopathy Journal, 20 (1): 43-50.
 • Williamson, M.H. and Fitter, A. 1996: The characters of successful invaders. Biological Conservation, 78 (1-2): 163-170. DOI: 10.1016/0006-3207(96)00025-0
 • Winkler, D. 2005: Ecological Succession of Breeding Bird Communities in Deciduous and Coniferous Forests in the Sopron Mountains, Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 49-58. Teljes szöveg
 • Winkler, D. and Erdő Á. 2012: A comparative study of breeding bird communities in representative habitats of the Sárosfő Nature Reserve area. Natura Somogyiensis, 22: 213-222.
 • Winkler D. and Tóth, V. 2012: Effects of afforestation with pines on Collembola diversity in the limestone hills of Szárhalom (West Hungary). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8: 9-20. DOI: 10.2478/v10303-012-0001-8
 • Woolhouse, M.E.; Haydon, D.T. and Antia, R. 2005: Emerging pathogens: the epidemiology and evolution of species jumps. Trends in Ecology and Evolution, 20 (5):238-244. DOI: 10.1016/j.tree.2005.02.009
 • Woziwoda, B.; Kopec, D. and Witkowszki, J. 2014: The negative impact of intentionally introduced Quercus rubra L. on a forest community. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 83 (1): 39-49. DOI: 10.5586/asbp.2013.035
 • Yakob, L. 2013: Infectous disease and novel ecosystems. In: Hobbs, R. J.; Higgs, E. S. and Hall, C.M. (eds): Novel ecosystems. Intervening in the new ecological world order. Wiley-Blackwell, Chichester, 114-123. DOI: 10.1002/9781118354186.ch12
 • Zeng, R.S. and Mallik, A.U. 2006: Selected Ectomycorrhizal Fungi of Black Spruce (Picea mariana) can Detoxify Phenolic Compounds of Kalmia angustifolia. Journal of Chemical Ecology, 32 (7): 1473-1489. DOI: 10.1007/s10886-006-9063-6
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Ónodi G. (2016): Az idegenhonos, illetve inváziós fafajok élőhelyformáló hatásai. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 101-113. DOI: 10.17164/EK.2016.008

  6. évfolyam 2. szám,
  101-113. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2016.008

  Közlésre elfogadva:
  2016. szeptember 27.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  4

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.