Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 159-169
previous article | next article

Significance of Wood Small-reed (Calamagrostis epigeios) in Hungarian silviculture by questionnaire survey

Miklós Molnár

Correspondence

Correspondence: Molnár Miklós

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: mmiki[at]emk.nyme.hu

Abstract

The following paper introduces the results of a questionnaire survey carried out at national level. The survey investigates the general weed problems of forest regions with a special emphasis on Wood Small-reed, the control methods against it and the costs of these activities. Based on the results we get an overview about the regional significance of the weed problems. The responses are based on 7 500 ha of reforestation, where control methods were carried out against Wood Small-reed. The study introduces the different control methods used on different areas of the country, and the related costs can be compared.

Keywords: wood small-reed, bushgrass, control methods, costs

 • Agócs J. 1995: Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Erdészeti Lapok, 130 (11): 334-335. full text
 • Csontos P. 1996: Az aljnövényzet változásai cseres-tölgyes erdők regenerációs szukcessziójában. Synbiologia Hungarica, 2 (2).
 • Dancza I.; Tóth Á.; Benécsné B. G.; Dellei A.; Doma Cs.; Gara S.; Godáné B. M.; Gracza L.; Gyulai B.; Hartmann F.; Hódi L.; Hoffmann É.; Hornyák A.; Kadaravek B.; Kőrösmezei Cs.; Madarász J.; Molnár F.; Nagy M.; Novák R.; Péter J.; Szabó L.; Szentey L.; Ughy P. és Varga L. 2006: A szőlő- és gyümölcsültetvények legfontosabb gyomnövényei az országos gyomfelvételezés eredményei alapján. 81. In. Horváth J., Haltrich A. és Molnár J. (eds): 52. Növényvédelmi Tudományos Napok. FVM, Budapest.
 • Házi J.; Nagy A.; Szentes Sz.; Tamás J. és Penksza K. 2009: Adatok a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) cönológiai viszonyaihoz dél-tiszántúli gyepekben. Tájökológiai Lapok, 7 (2): 375-386. full text
 • Mihály B. és Németh I. 2004: Gyommonitoring nyugat-dunántúli tanúhegyek szőlőiben. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 5 (1): 42-54.
 • Németh A. és Schmotzer A. 1978: Adatok a kémiai gyomirtás erdőgazdasági elterjedéséről. Az Erdő, 27 (11): 502-507. full text
 • Novák R.; Dancza I.; Szentey L. és Karamán J. 2011: Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Budapest.
 • Novák R. 2005: A Rubus fajok morfológiája, rendszerezése és irtásuk lehetőségei erdészeti kultúrákban (kocsánytalan tölgy, erdeifenyő). Doktori (PhD) értekezés. Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
 • Pál R. 2007: A Mecsek és a Tolna-baranyai dombvidék szőlőültetvényeinek gyomvegetációja. Kanitzia, 15: 77-244.
 • Sendtko, A. 1999: Die Xerotermvegetation brachgefallener Rebflächen im Raum Tokaj (Nordost-Ungarn) – pflanzensoziologische und populationsbiologische Untersuchungen zur Sukzession. Phytocoenologia, 29 (3): 345-448.
 • Szirmai O. 2008: Botanikai és tájtörténeti vizsgálatok a Tardonai-dombság területén. Doktori (PhD) értekezés tézisei, Szent István Egyetem, Gödöllő.
 • Varga Sz.; Molnár M. és Novák R. (2009): Gyomkorlátozási kísérletek szelektív egyszikűirtókkal erdősítésekben a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) ellen. Növényvédelem, 45 (4): 219-224.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Molnár, M. (2014): Significance of Wood Small-reed (Calamagrostis epigeios) in Hungarian silviculture by questionnaire survey. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 159-169. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 159-169

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  1

  More articles
  by this authors

  2