Bulletin of Forestry Science / Volume 3 / Issue 1 / Pages 215-227
previous article | next article

The maybeetle and the forest cockchafer in Hungary, and possibilities for protection against the species

Szabolcs Varga & Miklós Molnár

Correspondence

Correspondence: Molnár Miklós

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: mmiki[at]emk.nyme.hu

Abstract

Two species of the family Melolonthidae have particular importance in forest management in Hungary; the maybeetle (Melolontha melolontha) and the forest cockchafer (Melolontha hippocastani). Our knowledge about the above mentioned two species are presented in details in this article. Earlier experiences, which aimed to decrease their damage as well as proposed technological description based on our own experiments are expound on the basis of Hungarian literature.

Keywords: cockchafer, forest protection, insecticide

 • Apt Ö. 1954: Az 1954. évi cserebogárimágó irtási kísérletek. Erdészeti Kutatások, 4: 71–80.
 • Apt Ö. 1956: A pajorkárelhárítás módszerei erdősítésekben. Erdészeti Kutatások, 6: 111–125.
 • Babics I. és Vízvári O. 2006: Egyfajta védekezési technológia a cserebogárpajor károsítása ellen. Erdészeti Lapok, 141 (11): 350–352. full text
 • Bodor J. 1984: Bogarak. 179–186. In: Jenser G. (szerk): Gyümölcsfák védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bognár S. és Huzián L. 1979: Növényvédelmi állattan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 170–182.
 • Győrfi J. 1954: A cserebogárkérdés jelenlegi helyzete. Az Erdő, 3 (1–2): 24–33. full text
 • Győrfi J. 1960: A cserebogarak pajorjai elleni védekezés. MTA Agrártudományi Közlemények, 17 (1): 117–131.
 • Győrfi J. 1963: Erdővédelemtan. Akadémiai Kiadó, Budapest: 320–342.
 • Hangai G. 1900: A pajódoknak szénkéneggel való irtásáról. Erdészeti Lapok, 39: 799–805. full text
 • Haracsi L. 1944: Pajorvizsgálatok a debreceni erdőkben. Erdészeti Kísérletek, 45 (1–4): 127–155.
 • Haracsi L. 1953: Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 109–112.
 • Hibbájn J. 1897: Vidéki levél (A cserebogárpajorok szénkéneggel való irtásáról). Erdészeti Lapok, 36: 789–792. full text
 • Hirka A. (szerk.) 2012: A 2011. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2012-ben várható károsítások. Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály, Mátrafüred
 • Homonnay F. 1973: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) törzsek hazai elhelyezkedése, térhódítása és keveredése. A növényvédelem korszerűsítése, 7: 31–41.
 • Homonnay F. 1977: A fénycsapdák alkalmazásának jelentősége a Melolontha fajok rajzásának, ivararányának és tömegszaporodásának kutatásában. Növényvédelem, 13 (4): 152–159.
 • Homonnay F. 1987: Cserebogár lárvák vedlésfolyamata. Növényvédelem, 23 (5): 227–227.
 • Homonnay F. és Homonnayné Cs. É. 1970: Az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani F.) és hazai fejlődésmenetének rövid ismertetése. Növényvédelem, 6: 539–545.
 • Homonnay F. és Homonnayné Cs. É. 1990: Május cserebogár. 169–184. In: Jermy T. és Balázs K. (szerk): A növényvédelmi állattan kézikönyve. 3/A kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Horber, E. 1963: Maikafer gegen Maikafer. Mitt. Sehweiz. Landwirtsch., 11: 145–55.
 • Imrei Z. és Tóth M. 2003: Zöld levelekből származó illatanyagok csalogató hatása a májusi cserebogárra (Melolontha melolontha L.) – előzetes eredmények. Növényvédelem, 39. (1): 19–22.
 • Inántsy F. és Lakatos T. (szerk.) 2004: Biológiai növényvédelem: A rovarpatogén fonálférgek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei. Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht., Újfehértó
 • Ismeretlen 1867: A pajorok pusztítása elleni óvszer. Erdészeti Lapok, 6: 151–152. full text
 • Ismeretlen 1868: A gazdászat egyik csapásáról. Erdészeti Lapok, 7: 222–230. full text
 • Ismeretlen 1887: A cserebogarak irtása tűzzel és világosság segélyével. Erdészeti Lapok, 26: 983–984. full text
 • Ismeretlen 1891a: Pajodok pusztítása naphtalinnal. Erdészeti Lapok, 30: 870–871. full text
 • Ismeretlen 1891b: A cserebogár pajodjainak pusztítása. Erdészeti Lapok, 30: 637–638. full text
 • Ismeretlen 1892a: Pajodok pusztitása naphtalinnal. Erdészeti Lapok, 31: 507–508. full text
 • Ismeretlen 1892b: Útmutatás a cserebogárpajorok irtására a Botrytis-gomba segélyével. Erdészeti Lapok, 31: 188–192. full text
 • Ismeretlen 1913: A cserebogár irtási módjáról. Erdészeti Lapok, 52: 229–235. full text
 • Jakab J.; Kolonits J. és Rüll G. 1984: A májusi cserebogár elleni védekezés ULV technológiával. Az Erdő, 33 (9): 417–419. full text
 • Janik G.; Tóth J.; Csóka Gy.; Szabóky Cs.; Hirka A. és Koltay A. 2008: Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 350–380.
 • Jermy, T. and Nagy, B. 1967: Laboratory experiments to control the cockchafer (Melolontha melolontha L.) by the sterile male technique. Acta Phytopathologica Hungarica, 2: 211–217.
 • Jéromé R. 1959: Erdővédelmi utasítás. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest: 90.
 • Kiss L. 1967: Repülőgéppel vagy más módon védekezzünk-e a cserebogár ellen? Az Erdő, 16 (9): 424–427. full text
 • Kolonits J. 1968: Felkészülés a májusi cserebogár 1968. évi várható rajzására. Az Erdő, 17 (2): 81–83. full text
 • Kolonits J. 1969: Talajfelszíni védekezés a májusi cserebogár imágói ellen. Az Erdő, 18 (5): 218–220. full text
 • Kolonits J. 1971: Szerves foszforkészítmények és újabb eljárások alkalmazása a cserebogár és álcája elleni védekezésben. Az Erdő, 20 (2): 88–91. full text
 • Lengyel Gy. 1968: Aerosolos védekezés rajzó cserebogarak ellen. Az Erdő, 17 (9): 404–406. full text
 • Lonkay A. 1902: A pajodoknak kainittal való pusztítása. Erdészeti kísérletek, 32–33.
 • Máté Z.; Pagony H. és Sashalmi M. 1991: Cserebogár elleni nagyüzemi védekezés a kaszói erdőtömbben. Erdészeti Lapok, 126 (2): 52–53. full text
 • Nowinszky L. 1992: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) fénycsapdázása a Hess-Brezowsky-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben. Növényvédelem, 28 (11): 450–456.
 • Nowinszky L. és Nagy L. 1977: Új matematikai módszer a májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdetének kiszámítására. Növényvédelem, 13 (8): 337–340.
 • Pagony H. 1971: Kiegészítés a „Szerves foszforkészítmények és újabb eljárások alkalmazása a cserebogár és álcája elleni védekezésben” című dolgozathoz. Az Erdő, 20 (4): 183–184. full text
 • Papp Gy. és Világhy Gy. 1967: Repülőgéppel a cserebogár ellen. Az Erdő, 16 (1): 26–30. full text
 • Péch K. 1895: A cserebogár pajodok irtása szénkéneggel. Erdészeti Lapok, 34: 1127–1129. full text
 • Pethő Á. és Ocskó Z. 2003: POP hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek hazai felhasználása. Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Budapest
 • Petz Á. 2003: A cserebogárpajor és pocok elleni védekezésről. Erdészeti lapok, 138: 170. full text
 • Prenner J.; Pálfi Cs.; Nagy L. és Molnár J. 1983: Erdészeti növényvédelmi technológiák. Növényvédelem, 19 (11): 508–515.
 • Ratkovszky K. 1894: Cserebogarak. Erdészeti Lapok, 33: 421–422. full text
 • Ratkovszky K. 1895: A pajodok irtásáról. Erdészeti Lapok, 34: 779–780. full text
 • Ratkovszky K. 1900: Az idei cserebogárrajzás. Erdészeti Lapok, 39: 1107–1109. full text
 • Székessy M. 1937: A közismert és mégis ismeretlen cserebogár. Természettudományi Közlöny, 69 (1071): 227–284.
 • Szontagh P. 1980: A madarak jelentősége az erdei rovarkártevők leküzdésében. Erdészeti Kutatások, 73 (1): 177–183.
 • Tóth J. 1973: Az erdészeti fénycsapdahálózat Coleoptera fajai. Erdészeti Kutatások, 69 (1): 155–160.
 • Tóth J. (ed.) 1999: Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest: 236–241.
 • Tóth L. 1976: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdet-előrejelzési lehetőségeinek vizsgálata. Növényvédelem, 12 (5): 221–222.
 • Vadas J. 1904: Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) ellenségei, betegségei és az ellenük való védekezés. Erdészeti Kísérletek, 6: 59–73.
 • Varga F. 2001: A cserebogarak kártétele. 266–267. In.: Varga F. (szerk.): Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
 • Varga Sz. és Szidonya I. 2002: Környezetkímélő technológiák az erdészeti növényvédelemben. Erdészeti Lapok, 137 (11): 305–309. full text
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Varga, Sz. & Molnár, M. (2013): The maybeetle and the forest cockchafer in Hungary, and possibilities for protection against the species. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 215-227. (in Hungarian)

  Volume 3, Issue 1
  Pages: 215-227

  First published:
  28 June 2013

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  1

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.