Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 251-259. oldal
előző | következő

Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez

Szőcs Levente, Melika George és Csóka György

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szőcs Levente

Cím: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.

e-mail cím: szocsl[at]erti.hu

Kivonat

A levélaknázók kiváló modellcsoport a többszintű interakcióknak, illetve a parazitoidjaik népességszabályzó képességének tanulmányozására. A közép-európai, de főként a hazai aknázómoly fauna parazitoidjainak összetételével célirányosan csak néhány hazai szakirodalom foglalkozik. 2011-ben és 2012-ben 4 tölgyfajról 9 levélaknázó faj parazitoid együtteseit vizsgáltuk egyedi neveléssel. A két évben összesen 1936 mintát gyűjtöttünk tölgyekről. Ezekből összesen 28 parazitoid fajt sikerült kinevelni, ami meglehetősen jó eredménynek számít. Saját nevelési adatainkat a szakirodalmi adatokkal összehasonlítva megállapítottuk, hogy eredményeink számos esetben új gazda-parazitoid kapcsolatokat bizonyítanak.

Kulcsszavak: parazitoid együttesek, aknázó rovarok, Phyllonorycter, Tischeria, Rynchaenus, Profenusa, Quercus

 • Askew, R. R. and Shaw, M. R. 1974: An account of the Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitising leaf-mining insects of deciduous trees in Britain. Biological Journal of the Linnean Society, 6: 289–335. DOI: 10.1111/j.1095-8312.1974.tb00727.x
 • Askew, R. R. and Shaw, M. R. 1986: Parasitoid Communities: Their Size, Structure and Development. 225–264. In: Waage, J and D Greathead, D. (eds.) 1986:. Insect Parasitoids. Academic Press, London
 • Bajári E. 1960: Fürkészdarázs alakúak I – Ichneumonidea I. Magyarország állatvilága – Fauna Hungariae 4. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Balázs K. és Thuróczy Cs. 2000: A Cameraria ohridella Deschka et Dimič parazitáltsága a környezet diverzitásának függvényében. Növényvédelem, 36 (6): 281–287.
 • Csóka Gy. 2003: Levélaknák és levélaknázók. Agroinform kiadó, Budapest. pp. 192
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Mikó I.; Pénzes Zs. és Melika G. 2009a: A Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 és a Parectopa robiniella Clemens, 1863 parazitoidjai Magyarországon. Növényvédelem, 45 (4): 191–195.
 • Csóka, Gy.; Hirka, A.; Mikó, I.; Matosevic, D. and Melika, G. 2009b: Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella (Clemens, 1859) in Hungary. Periodicum Biologorum, 111(4): 405–411.
 • Erdős J. 1971: Fémfürkészek VIII – Chalcidoidea VIII. Magyarország állatvilága – Fauna Hungariae 9. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Gibson, A. P., Huber, J. T. and Wooley, J. B. 1997: Annotated keys to genera of Nearctic Chalcidoidea. NRC Research Press, Ottawa, 794.
 • Grissel, l. E. and Schauff, M. E. 1990: A handbook of the families of Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). Entomological Society of Washington, Washington DC., 85.
 • Jermy T. és Balázs K. 1993: A növényvédelmi állattan kézikönyve 4/a. Akadémia Kiadó, Budapest, 95–103.
 • Lastuvka, A. & Lastuvka, Z. 1997: Nepticulidae Mitteleuropas: Ein illustrieter Begliter. Brno: Konvoj.
 • Marcovic, C. and Stojanovic, A. 2012: Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies, 1(1): 79–84. DOI: 10.5539/jps.v1n1p79
 • Noyes, J.S. 2012: Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. Egyéb URL
 • Schönrogge, K. and Altenhofer, E. 1992: On the biology and larval parasitoids of the leaf-mining sawflies Profenusa thomsoni (Konow) and P. pygmaea (Konow) (Hym., Tenthredinidae). Entomologist’s Monthly Magazine, 128: 99–108.
 • Szőcs, J. 1959: The Parasitization of Mining Moths. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 5(1–2): 147–164.
 • Szőcs, J. 1965: The Parasites of Mining Moths. Folia Entomologica Hungarica, 18: 123–151.
 • Szőcs J. 1977: Lepidoptera aknák – és gubacsok. Fauna Hungariae 125. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Szőcs, J. 1979: Angaben zu den Parasiten der minirenden Motten (Hymenoptera: Braconidae). Folia Entomologica Hungarica, 32(2): 199–206.
 • Volter, L. and Kenis, M. 2006: Parasitoid complex and parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. European Journal of Entomology, 103: 365–370. DOI: 10.14411/eje.2006.049
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Szőcs L., Melika G. és Csóka Gy. (2013): Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 251-259.

  3. évfolyam 1. szám,
  251-259. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  7

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben