Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam

A 3. évfolyam tartalma

3. évfolyam, 1. számának borítója

3. évfolyam, 1. szám

Nyomtatásban megjelent: 2013. december 1.

Teljes kiadvány letöltése

40 éve az erdőökológiai kutatás szolgálatában: a Síkfőkút project
Tóth J. A.
7-19. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Az erdészeti genetikai erőforrások állapota és szerepe a XXI. század elején Magyarországon
Bordács S., Nagy L., Pintér B., Bach I., Borovics A., Kottek P., Szepesi A., Fekete Z., Wisnovszky K. és Mátyás Cs.
21-37. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A bükk és a kocsánytalan tölgy elterjedésének szárazsági határa
Czúcz B., Gálhidy L. és Mátyás Cs.
39-53. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Üzemi léptékben alkalmazott átalakító üzemmód lékes felújításának tapasztalatai a Királyréti Erdészet területén
Kovács B., Kelemen K., Ruff J. és Standovár T.
55-70. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Lékek fényviszonyainak vizsgálata hemiszférikus fényképek segítségével
Kollár T.
71-78. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Az erdei avar tömege és víztartó képessége közötti összefüggés
Zagyvainé K. A., Kalicz P. és Gribovszki Z.
79-88. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Mikroszaporított akácklónok fiatalkori értékelése homoki termőhelyeken
Rédei K., Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. és Kamandiné V. Á.
89-95. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Fakitermelés lombos állományokban többműveletes fakitermelő gépek alkalmazásával
Horváth A. L., Szakálosné M. K. és Horváth B.
97-110. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Az örökerdő elvek szerinti és a hagyományos bükkgazdálkodás ökonómiai elemzése és összehasonlítása
Csépányi P.
111-124. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Az állami tulajdonú erdők természeti járadéka mint a vagyonkezelői díj lehetséges alapja
Marosi Gy., Dauner M. és Juhász I.
125-135. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Erdészeti adathalmazok elemzése új függvénnyel
Csanády V.
137-145. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A szeder (Rubus L.) nemzetség modern taxonómiai koncepciója
Király G., Trávníček B. és Žíla V.
147-156. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben
Szűcs P. és Bidló A.
157-166. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A fehér fagyöngy (Viscum album) gazdanövényköre és előfordulása néhány közép-európai országban
Baltazár T., Varga I., Miloš P. és Poczai P.
167-177. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A Soproni-hegység bazídiumos nagygombáinak erdészeti szempontú vizsgálata
Folcz Á., Börcsök Z., Dima B. és Frank N.
179-194. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Madárökológiai vizsgálatok az ásotthalmi Tanulmányi erdőben
Andrési D.
195-204. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Jellegzetes finnországi erdőtársulások ugróvillásközösségeinek vizsgálata
Winkler D. A., Németh T. M. és Traser Gy. N.
205-214. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetőségek
Varga Sz. és Molnár M.
215-227. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával
Horváth B.
229-237. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával
Pintérné N. E.
239-249. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez
Szőcs L., Melika G. és Csóka Gy.
251-259. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.
A vaddisznó (Sus scrofa) szaporulatának alakulása egy szabadterületi populációban
Náhlik A., Sándor Gy. és Tari T.
261-269. oldal | Közlésre elfogadva: 2013. június 28.