Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 167-177. oldal
előző | következő

A fehér fagyöngy (Viscum album) gazdanövényköre és előfordulása néhány közép-európai országban

Baltazár Tivadar, Varga Ildikó, Miloš Pejchal és Poczai Péter

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Baltazár Tivadar

Cím: Valtická 337, 691 44 Lednice, Czech Republic.

e-mail cím: baltazartivadar[at]gmail.com

Kivonat

A tanulmány a fehér fagyöngy (Viscum album) elterjedését és tápnövényeit tárgyalja öt közép-európai országban (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Románia). Mivel a növény elterjedésére vonatkozó pontos felmérés még nem készült egyetlen országban sem, az összehasonlítás a szerteágazó irodalmi adatok áttekintésére épült. A fehér fagyöngy gazdanövényei az egyes országokban igen változatosak. Megjegyezendő azonban, hogy számos lomblevelű fafaj szinte valamennyi országban szerepel a fehér fagyöngy gazdanövényei között. Ilyenek pl. az Acer pseudoplatanus, a Robinia pseudoacacia, a Populus × euramericana és a Sorbus aucuparia, a tűlevelűek közül pedig ilyen az Abies alba.

Kulcsszavak: fehér fagyöngy, Viscum album, gazdanövény, a fagyöngy elterjedése, félparazita növény

 • Anonymus. 1910: Fehér fagyöngy (Viscum album L.). Az erdő, 4: 2-3.
 • Ascherson, P. and Graebner, P. 1913: Loranthaceae. In: Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. Vol. 4, W. Engelmann, Leipzig, 664–676.
 • Balázs E.; Máthé I. és Simó G. 2006: A fehér fagyöngy (Viscum album) elterjedésének vizsgálata a kolozsvári botanikus kertben. Acta Siculica, Sfântu Gheorghe, 1: 69–76.
 • Ball, P. W. 1993: Viscum L. In: Tutin, T. G.; Burges, N. A.; Chater, A. O.; Edmondson, J. R.; Heywood, V. H.; Moore, D. M.; Valentine, D. H.; Walters, S. M. and Webb, D. A. (eds.): Flora Europaea, Vol. 1, Psilotaceae to Platanaceae. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 86.
 • Barbu, C. 2010: The incidence and distribution of white mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on Silver fir (Abies alba Mill.) stands from Eastern Carpathians. Annals of Forest Research, 53 (1): 27–36. DOI: 10.15287/afr.2010.112
 • Barbu, C. O. 2012: Impact of White mistletoe (Viscum album ssp. abietis) infection on needles and crown morphology of silver fir (Abies alba Mill.). Not Bot Horti Agrobo, 40 (2): 152–158. DOI: 10.15835/nbha4027906
 • Barney, C. W.; Hawksworth, F. G. and Geils, B. W. 1998: Hosts of Viscum album. European Journal of Forest Pathology, 28 (3): 187–208. DOI: 10.1111/j.1439-0329.1998.tb01249.x
 • Bartha, D. 2012: Dendrológia. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 251.
 • Becker, H. 2000: European mistletoe: Taxonomy, host trees, parts used, physiology. In: Büssing, A. (eds): Mistletoe: The genus Viscum. Hardwood Academic Publishers, Amsterdam, 31–44.
 • Bojarczuk, T. 1971: Zywiciele jemioly pospolitej (Viscum album L.) w Polsce. Rocznik Dendrologiczny, 25: 189–203.
 • Böhling, N.; Greuter, W.; Raus, T.; Snogerup, B.; Snogerup, S. and Zuber, D. 2002: Notes on the Cretan mistletoe, Viscum album subsp. creticum subsp. nova (Loranthaceae/Viscaceae). Israel Journal of Plant Sciences, 50: 77–84. DOI: 10.1560/rrj4-hu15-8bfm-wauk
 • Boros Á. 1926: Kiegészítő adatok a fehér fagyöngy hazai elterjedéséhez. Erdészeti Kutatások, 29 (3–4): 64–66.
 • Bulíř, P. 2010: Analýza výskytu jmelí bílého (Viscum album L. ssp. album) a zdravotní stav dřevin v zámeckém parku Lednice. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010, Česká zemědělská univerzita v Praze, 160–163.
 • Bull, H. 1864: The mistletoe (Viscum album L.) in Herefordshire. Journal of Botany, British and foreign, 2: 361–385.
 • Dobbertin, M.; Hilker, N.; Rebetez, M.; Zimmermann, N. E.; Wohlgemuth, T. and Rigling, A. 2005: The upward shift in altitude of pine mistletoe (Viscum album ssp. austriacum) in Switzerland – the result of climate warming? International Journal of Biometeorology, 50: 40–47. DOI: 10.1007/s00484-005-0263-5
 • Dostál, Ľ. 1985: Poznámky k rozšíreniu imela bieleho na východnom Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 25. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 51–67.
 • Eliáš, P. 2001: Zmeny v početnosti v hostiteľských drevinách imela bieleho (Viscum album L.) v meste Trnave, JZ Slovensko. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria. B, Trnava, 5: 3–12.
 • Eliáš, P. 2002: Hostiteľské dreviny imelovcovitých (Loranthaceae) na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 24: 175–180.
 • Florance, E. C. 1914: Le gui général et le gui sur le chêne. Travail présenté à l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire Naturelle, le 29 Mai 1908. Société d’Histoire Naturelle, Loir-et-Cher Bull. 14: 138–261. Blois: Imprimerie Centrale, Administrative et Commerciale.
 • Fritsch, I. 1928: A fagyöngyről. Erdő, 2–4.
 • Gencsi L. és Vancsura R. 1992: Dendrológia. Erdészeti növénytan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 728.
 • Grazi, G. and Zemp, M. 1986: Genista cinerea DC., ein natürlicher Sammelwirt für Viscum album L. ssp. album und Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollmann. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 99: 99–103.
 • Grundmann, B. M.; Pietzarka, U. and Roloff A. 2011: Viscum album L. In: Roloff, A. et al. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse, Wiley VCH, Weinheim, 59, Erg. Lfg. 1–23.
 • Grundmann, B. M.; Pietzarka, U.; Roloff, A. 2012: Die Weissbeerige Mistel (Viscum album L.): Biologie, Ökologie, Verwendung und Befallsrisiken. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 97: 75–90.
 • Hajdúk, J. 1977: Poznámky k výskytu a ekológii Viscum album L. s. l. na Slovensku. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 12: 201–205.
 • Hawskworth, F. G. 1974: Mistletoes on introduced trees of the world. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook 469. Forest Service, Washington, D.C. 49.
 • Hawksworth, F. G. 1983: Mistletoes as forest parasites. In: Calder, M. and Bernhardt, P. (eds) The biology of mistletoes. Academic Press Sydney, Australia, 317–333.
 • Hirka A. (ed.): 2011: A 2010. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2011-ben várható károsítások. ERTI, Budapest, 120–121.
 • Hirka A. és Janik G. 2009: A fehér fagyöngy (Viscum album L.) és a sárga fagyöngy (Loranthus europaeus Jacq.) életmódja és jelentősége Magyarországon. Növényvédelem, 45 (4): 184–190.
 • Houfek, J. 1973: Rozšíření jmelí (Viscum L.) v Československu. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 8: 210–214.
 • Iversen, J. 1944: Viscum, Hedera and Ilex as climate indicators. Geologiska Foreningens i Stockholm Forhandlingar, 66: 463–483.
 • Janssen, T. 2001: Zur Gemeinen Mistel (Viscum album L.). Forst und Holz, 56: 215–219.
 • Jesse, E. 1844: The mistletoe. In: Scenes and tales of country life, with Recollections of Natural History, London: John Murray, 66–73.
 • Kołodziejek, J.; Patykowski, J. and Kołodziejek, R. 2013: Distribution, frequency and host patterns of European mistletoe (Viscum album subsp. album) in the major city of Lodz, Poland. Biologia, 68(1): 55–64. DOI: 10.2478/s11756-012-0128-4
 • Kubát, K. 1974: Viscum album L. v Českém středohoří. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 9: 29–31.
 • Kubát, K. 1997: Viscaceae Batsch. – jmelovité. In: Slavík, B. (eds): Květena České republiky, 5. Academia, Praha, 468-473.
 • Kubus, M. 1998: Jemioła pospolita Viscum album L. na terenie prawobrzeżnego Szczecina. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 188 (71): 51–62.
 • Kučera, J. 1989: Příspěvek k rozšířené jmelí (Viscum L.) v okrese Rychnou nad Kněžnou. Orchis, 8 (2): 1-3.
 • Melbourne Code (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants) 2011. Egyéb URL
 • Nickrent, D. L. 2002: Parasitic plants of the world. In: López-Sáez, J. A.; Rodríguez, P. C. and Sáez, L. (eds): Plantas Parasitas del la Peninsula Iberica e Islas Baleares. MundiPresna, Madrid, 7–27.
 • Nickrent, D. L.; Malécot, V.; Vidal-Russell, R. and Der J. R. 2010: A resived classification of Santalales. Taxon, 59 (2): 538–558.
 • Perring, F. 1973: Mistletoe. In: Plants: Wild and Cultivated. Botanical Society of the British Isles, Conference on Horticulture and Field Botany, 2–3 September 1972, Conf. Rep. 13. Ed. By P. S. Green, Hampton: E. W. Classey. 139–145.
 • Procházka, F. 2004: A centre of occurence of Viscum album subsp. album in eastern Bohemia and an overview of the diversity of its host plants in Czech Republic. Preslia, Praha, 76(4): 349-359.
 • Rejmánek, M.; Šmídt, I. a Krlička, M. 1978: Hostiteľské dreviny Viscum album L. v Košiciach a v Prešove. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 13: 125–126.
 • Richter, M. 2011: Mistletoe (Viscum album L. subsp. album) on the Dawn-redwood (Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng). Rocznik polskiego towarzystwa dendrologicznego, Warszawa, 59: 9–12.
 • Roth Gy. 1926: A fehér fagyöngy (Viscum album L.) elterjedése hazánkban. Erdészeti Kutatások, 29 (3–4): 44–63.
 • Roth Gy. 1916: A fehér és sárga fagyöngy előfordulása hazánkban. Természettudományi Közlöny, 48: 480–483.
 • Schupler B. A. 2011: A kolozsvári zöldövezetek fehér fagyöngy (Viscum album L.) állományának felmérése. Szakdolgozat, Universitatea Babeş–Bolyai, Facultatea de Biologie şi Geologie. Cluj-Napoca, 51.
 • Skalický, V. 1974: Poznámky k rozšíření jmelí (Viscum L.) v ČSSR. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 9: 32–34.
 • Spálavský, M. 2001: Zhodnocení rodu Viscum L. z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. diplomová práca, Mendelu v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice, 95.
 • Stopp, F. 1961: Unsere Misteln. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, p. 76.
 • Stypiński, P. T. 1997: Biologia i ekologia jemioły pospolitej (Viscum album, Viscaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica, Supplemetum 1, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, 117.
 • Święs, F. 2008: Materials for the distribution and ecology of the mistletoe (Viscum album L. subsp. album P. W. Ball) in central-eastern Poland. Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska, Biologia, 63(1): 51–61. DOI: 10.2478/v10067-008-0003-4
 • Tomášek, J. 1974: Rozšíření jmelí (Viscum L.) na Gottwaldovsku. Zprávy Československé botanické společnosti, 9: 150–151.
 • Tomášek, J. 1981: Doplňky k výskytu jmelí (Viscum L.) na Gottwaldovsku. Zprávy Československé botanické společnosti, 15: 150–151.
 • Tomaszewska, K.; Koziol, M. and Iwanowska, A. 2004: Wystepowanie jemioly pospolitej (Viscum album L.) w niektorych dzielnicach Wroclawia. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu. Rolnictwo, 487 (85): 171–181.
 • Troels-Smith, J. 1960: Ivy, Mistletoe and Elm. Climate indicators, Fodder Plants, Geological Survey of Denmark IV. Series 4: 1–32.
 • Tubeuf, C. v. 1923: Monographie der Mistel. Verlag Oldenbourg, München, 832.
 • Unar, J. 1981: Viscum album L. s. s. v intravilánu města Hranice na Moravě. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 15: 96–98.
 • Unar, J. et al. 1985: Příspěvek k rozšíření jmelí bílého (Viscum album L.) na Moravě. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 20: 115–127.
 • Vacek, V. 1974: Viscum album Boiss. et Reut. subsp. laxum na Přešticku. Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 9: 148.
 • Walldén, B. 1961: Misteln vid dess Nordgrans. Svensk Botanisk Tidskrift, 55: 427–549.
 • Walz, L. 1885: A Viscum album L. gazdanövényei Kolozsvár vidékén. Magyar Növénytani Lapok, 9: 42–43.
 • Wangerin, W. 1937: Loranthaceae. In: Kirchner, O. v.; Loew, E. and Schroeter, C. (eds): Lebensgeschichte der Blutenpflanzen Mitteleuropas, vol. II/1. Ulmer, Stuttgart. 953–1146.
 • Zachwatowicz, M.; Petrovic, K. and Wójcikowska, B. S. 2008: The occurence of European mistletoe under the conditions of high human impact in the central part of Warsaw, Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu, 22: 101–114.
 • Zając, A. and Zając, M. (eds): 2001: Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Krakow, 714.
 • Zavřel, H. 1973: Rozšíření jmelí bílého (Viscum album L. s. s.) na Kroměřížsku. Zprávy Československé botanické společnosti, 8: 76–78.
 • Zieliński J. 1997. Jemioła pospolita Viscum album L. na terenie lewobrzeżnego Szczecina. Zesz. Nauk. AR 178, 69–87.
 • Žlebčík, J. 1975: Poznámky k výskytu jmelí (Viscum album L.). Zprávy Československé botanické společnosti, Praha, 10: 25–26.
 • Zuber, D. 2004: Biological flora of Central Europe: Viscum album L. Flora, 199(3): 181–203. DOI: 10.1078/0367-2530-00147
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Baltazár T., Varga I., Miloš P. és Poczai P. (2013): A fehér fagyöngy (Viscum album) gazdanövényköre és előfordulása néhány közép-európai országban. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 167-177.

  3. évfolyam 1. szám,
  167-177. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.