Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 195-204. oldal
előző | következő

Madárökológiai vizsgálatok az ásotthalmi Tanulmányi erdőben

Andrési Dániel

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Andrési Dániel

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: andresi.daniel[at]gmail.com

Kivonat

Az ásotthalmi Tanulmányi erdőben két felvételi évben (2011-2012) öt mintaterület – ebből két kultúrfenyves, két kocsányos tölgyes és egy szürke nyáras – madártársulásainak vizsgálata folyt. A madárközösségek felvétele kvadrát módszerrel történt. A felmérések során összesen 34 faj 735 egyede fordult elő. A terepi adatgyűjtéseket követően különféle ökológiai módszerek (diverzitásszámítás, kiegyenlítettség meghatározása, Jaccard-féle fajazonossági index, Jaccard-féle fajazonossági indexen alapuló klaszter-analízis) segítségével hasonlítottuk össze az egyes biocönózisokat. Ezek alapján a fajszám, a denzitás és a diverzitás mind a két vizsgálati évben a tölgyes kvadrátokban volt a legnagyobb. A fajazonosság is a két tölgyes között volt a legmagasabb, míg a tölgyes és a fenyves kvadrátok között a legkisebb. A klaszter-analízis dendrogramjában jól elkülönül a lombos állományok madárközössége a fenyves kvadrátoktól. Valamennyi mintaterületen egyenletes volt az egyes szinteken költő madarak közül a terricol és a fruticikol fajok eloszlása. A dendrikol és az arborikol fajok aránya a tölgyes kvadrátokban volt magasabb.

Kulcsszavak: kultúrfenyvesek, tölgyesek, fészkelő madárközösségek

 • Andrési D. 2012: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága. Diplomamunka, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 56 pp.
 • Andrési P. 2002: Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága. Bedő Albert Erdészeti Szakiskola, Ásotthalom, 34 pp.
 • Bartha D. 2001: Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF-füzetek, 18: Budapest, 25–26.
 • Győry J. 1964: Néhány kocsánytalantölgyerdő-típus madártani vizsgálata. Doktori értekezés, Budapest, 141 pp.
 • Haraszthy L. (szerk.) 1998: Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 441 pp.
 • Kárpáti L. 1973: A Sopron környéki kocsánytalan tölgyesek madárvilágának vizsgálata. Diplomamunka, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 73 pp.
 • Kárpáti L. 1982: A Fertő-táj madárvilágának ökológiai vizsgálata. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1982(1): 111–203.
 • Korolkova, G.E. 1963: Vlijanie ptic na tshislennost vrednih nasekomih (poisledovanijam v lesostepnih dubravah). Moszkva, 126 pp.
 • Körmöczi L. 1994: Ökológiai módszerek. JATEPress, Szeged, 23–33.
 • Legány A. 1973: Nemesnyárasok (Populeto cultum) ornitológiai problémái. Aquila, 76–77: 65–71. Teljes szöveg
 • Legány A. 1977: A fészkelő madárközösségek szerepe a Felső-Tisza árterének biotópjaiban. Kandidátusi értekezés tézisei, Tiszavasvári, 14 pp.
 • Legány A. 1985: Magyarország madarainak faunaelemenkénti megoszlása. Puszta, 3 (12): 133–144.
 • Legány A. 2001: Revízió és kiegészítés Magyarország madarainak faunaelemenkénti megoszlásához. Természettudományi Közlemények, 1(1): 125–138.
 • MacArthur, R.H. and MacArthur, J.W. 1961: On bird species diversity. Ecology, 42 (3): 594–598. DOI: 10.2307/1932254
 • Magyar L. 1980: Az Ásotthalmi-homokerdő. 258. In: Marián M. (szerk.): A Dél-Alföld madárvilága. Szeged.
 • Marián M. (szerk.) 1980: A Dél-Alföld madárvilága. Szeged, 15–22.
 • Mihály L. 1982: Ásotthalom és környéke madárfaunisztikai ponttérképe. Kézirat, MME Monitoring Központ, Nyíregyháza, 4 pp.
 • MME Nomenclator Bizottság 2008: Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator Avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 278 pp.
 • Molnár Gy. 1998: Dél-alföldi tölgyizolátumok madártani vizsgálata. Aquila, 103–104: 87–93. Teljes szöveg
 • Moskát Cs. 1988: Diverzitás és rarefaction. Aquila, 95: 97–103. Teljes szöveg
 • Pielou, E. C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theoretical Biology 13: 131–144. DOI: 10.1016/0022-5193(66)90013-0
 • Sasvári L. 1986: Madárökológia I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 166 pp.
 • Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949: The mathematical theory of communication. Urbana, Illinois, Univ. Illinois Press.
 • Turček, F.J. 1954: Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocönológia és erdőgazdaság szempontjából. Aquila, 55–58: 51–53. Teljes szöveg
 • Waliczky Z. 1987: A Pusztavacs környéki akácosok madárökológiai vizsgálata. Diplomaterv, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 5–16.
 • Winkler D. 2005: Ecological Succession of Breeding Bird Communities in Deciduous and Coniferous Forests in the Sopron Mountains, Hungary. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, 1: 49–58. Teljes szöveg
 • Winkler D. 2008: Fészkelő madárközösségek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegységben. Magyar Apróvad Közlemények, 10: 147–220.
 • Winkler, D. and Erdő, Á. 2012: A comparative study of breeding bird communities in representative habitats of the Sárosfő Nature Reserve area. Natura Somogyiensis, 22: 213–222.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Andrési D. (2013): Madárökológiai vizsgálatok az ásotthalmi Tanulmányi erdőben. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 195-204.

  3. évfolyam 1. szám,
  195-204. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.