Erdészettudományi Közlemények / 8. évfolyam / 2. szám

A 8. évfolyam 2. számának tartalma

8. évfolyam, 2. számának borítója

8. évfolyam, 2. szám

Nyomtatásban megjelent: 2018. december 1.

Előző kötet | Következő kötet | Összes kötet

Teljes kiadvány letöltése

Erdészeti klímaközpont kialakításának szükségessége és lépései
Borovics A., Illés G., Juhász J., Móricz N., Rasztovits E., Nimmerfroh-Pletscher B., Unghváry F., Pintér T., Pödör Z. és Jereb L.
5-8. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 10.
Az időjárási viszonyok hatása mézgás éger és kocsányos tölgy állományok növekedésére talajvízháztartás javítását célzó beavatkozások mellett
Garamszegi B., Nagy-Khell M., Farkas M. és Nagy L.
9-16. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 10.
A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására
Eötvös Cs. B. és Horváth L.
17-23. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. szeptember 21.
Az antioxidáns rendszer, mint a bükk (Fagus sylvatica L.) klimatikus alkalmazkodóképességének lehetséges indikátora
Visiné R. E., Hofmann T., Albert L. és Mátyás Cs.
25-35. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. szeptember 17.
A vízháztartás vizsgálata néhány kiskunsági faállományban
Bolla B., Németh T. M. és Gácsi Zs.
37-50. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. október 15.
A növőtér-szabályozás hatása fás szárú nemesnyár ültetvény dendromassza-hozamára
Heilig D., Heil B. és Kovács G.
51-59. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 16.
A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) előfordulásának vizsgálata a nagylózsi fafaj-összehasonlító kísérlet területén
Nemes V., Csiszár Á. és Bartha D.
61-70. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 25.
A bükkfatapló [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] bogárfaunisztikai vizsgálata Magyarországon
Andrési R., Janik G., Fürjes-Mikó Á., Eötvös Cs. B. és Tuba K.
71-82. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. augusztus 31.
Újraerdősítés hatása a talaj tulajdonságaira és a mezofaunára (Collembola) egykori szántóföldi műtrágyázási tartamkísérleti területen
Harta I., Winkler D. és Füleky Gy.
83-97. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 20.
A fekvő holtfa mennyiségi és minőségi becslése a Soproni hegyvidék két patakvölgyében
Komlós M. és Kiss Cs.
99-111. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. július 9.
Magyarországi magán-erdőtulajdonosok
Mertl T. és Schiberna E.
113-126. oldal | Közlésre elfogadva: 2018. május 24.