Erdészettudományi Közlemények / 6. évfolyam / 2. szám / 151-159. oldal
előző | következő

A Soproni-hegyvidék gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdeiben előforduló éjszakai nagylepkék állatföldrajzi jellemzői

Horváth Bálint

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Horváth Bálint

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.

e-mail cím: macrolepidoptera[at]gmail.com

Kivonat

A Soproni-hegység nagylepke faunája jól kutatott, napjainkig több mint 800 faj publikált adatát ismerjük. Kiemelten fontosak a tölgyerdők, melyek különösen gazdag lepkefaunával rendelkeznek. A vizsgálati terület gyertyános-kocsánytalan tölgyeseiből ismert fajok 5 nagy állatföldrajzi típusba tartoznak. Különösen fontosak a transzpalearktikus, a nyugat-palearktikus és szibériai fajok, melyek közül az euroszibériai, holomediterrán és boreo-kontinentális fajok alkotják a Soproni-hegység éjszakai nagylepke alapfaunáját. Emellett számos színező elem jelenik meg a területen, például a déli-kontinentális és extrapalearktikus fajok, illetve további faunaelemek mind a mediterrán, mind a boreális faunaterületekről.

Kulcsszavak: macroheterocera, faunaelem, alapfauna, színező-elemek, fénycsapda

 • Ambrus A. 1977: Adatok a Sopron környéki erdőtípusok lepke-faunájához. TDK dolgozat, Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővédelmi Tanszék.
 • Csóka Gy. 1998: A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese. Erdészeti Kutatások, 88: 311-318.
 • Csóka Gy., Hirka A. és Szőcs L. 2012: Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények, 2 (1): 187-198. Teljes szöveg
 • Csóka and Szabóky 2005: Checklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 59-72. Teljes szöveg
 • Connor, E.F., Faeth, S.H., Simberloff, D. and Opler, P.A. 1980: Taxonomic isolation and the accumulation of herbivorous insects: a comparsion of introduced and native trees. Ecological Entomology, 5 (3): 205-211. DOI: 10.1111/j.1365-2311.1980.tb01143.x
 • de Lattin, G. 1967: Grundriß der Zoogeographie. Jena, Fischer
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere – Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.
 • Horváth B. 2014: Különböző korú gyertyános kocsánytalan-tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata. Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar. Teljes szöveg
 • Király G. 2004: A Soproni-hegység edényes flórája (Vascular Flora of the Sopron Hills). Flora Pannonica 2 (1): 5-505.
 • Lakatos F. 1997: Szúkárosítások alakulása a Soproni-hegyvidéken. Erdészeti Lapok 132 (10): 325-326. Teljes szöveg
 • Lawton, J.H. and Schroeder, D. 1977: Effects of plant size of geographical range and taxonomic isolation on number of insect species associated with British plants. Nature, 265: 137-140. DOI: 10.1038/265137a0
 • Leskó K. és Ambrus A. 1998: Sopron környékének nagylepkefaunája fénycsapdás gyűjtések alapján. Erdészeti Kutatások, 88: 273-304.
 • Pastorális G. 2012: A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012. A checklist of the Microlepidoptera occurring in Hungary, 2012 (Lepidoptera). Microlepidoptera.hu 5: 51-146.
 • Ronkay L., Benedek B., Csővári T., Kun A., László M. Gy., Pénzes Zs., Peregovits L., Sipos B., Szabó K., Szabóky Cs., Szeőke K. és Varga Z. 2007: A magyar lepkefauna rövid jellemzése. 133-152. In: Forró L (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
 • Sáfián Sz., Ambrus A. és Horváth B. 2009: Új fajok Sopron környékének éjjeli nagylepkefaunájában (Lepidoptera: Macroheterocera). Praenorica Folia Historico-Naturalia, 11: 189-201.
 • Sáfián Sz. and Hadarics T. 2005: Hyles vespertilio (Esper, 1779), new to the Lepidoptera fauna of Hungary (Lepidoptera: Sphingidae). Folia Entomologica Hungarica 66: 245-251.
 • Sáfián Sz., Hadarics T., Szegedi B. és Horváth Á. 2006: Ritka lepkefajok (Lepidoptera) előfordulási adatai egy Fertőrákos melletti mészkőbányából. Szélkiáltó, 12: 28-32.
 • Sáfián Sz. és Szegedi B. 2008: A behurcolt tölgy-selyemlepke (Antheraea yamamai Guérin-Méneville, 1861) (Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken. Szélkiáltó, 13: 29.
 • Schmitt, T. 2007: Molecular biogeography of Europe: Pleistocene cycles and postglacial trends. Frontiers in Zoology 4:11. DOI: 10.1186/1742-9994-4-11
 • Southwood, T.R.E. 1961: The number of species of insects associated with various trees. Journal of Animal Ecology, 30: 1-8. DOI: 10.2307/2109
 • Szabó S., Árnyas E., Tóthmérész B. és Varga Z. 2007: Az Aggteleki Nemzeti Park nagylepke (Lepidoptera: Macroheterocera) faunájának elemzése hosszú távú fénycsapdás adatsor alapján. Természetvédelmi Közlemények, 13: 59-68.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. 2015: A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5 (1): 119-128. DOI: 10.17164/ek.2015.008
 • Szmorad F. 2011: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia XVI.,
 • Tamás J. 1955: A soproni hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig. Kézirat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Sopron.
 • Uherkovich Á. 1984: Jelenkori terjedési jelenségek dél-dunántúli nagylepkéknél (Lepidoptera). Állattani Közlemények, 71: 165-176.
 • Valencia-Cuevas, L. and Tovar-Sánchez, E. 2015: Oak canopy arthropod communities: which factors shape its structure? Revista Chilena de Historia Natural, 88:15. DOI: 10.1186/s40693-015-0045-3
 • Varga Z. 1964: Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján. Folia Entomologica Hungarica, 17: 119-167.
 • Varga Z. 2006: A Kárpát-medence faunatörténete és állatföldrajza. 44-75. In: Fekete Z. és Varga Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest
 • Varga Z. (szerk.) 2010: Magyarország nagylepkéi. Heterocera Press, Budapest.
 • Varga Z., Ronkay L., Bálint Zs., Lászlú M. Gy. és Peregovits L. 2004: A magyar állatvilág fajjegyzéke. 3. kötet. Nagylepkék. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Horváth B. (2016): A Soproni-hegyvidék gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdeiben előforduló éjszakai nagylepkék állatföldrajzi jellemzői. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 151-159. DOI: 10.17164/EK.2016.012

  6. évfolyam 2. szám,
  151-159. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2016.012

  Közlésre elfogadva:
  2016. szeptember 27.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

 • Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20.
 • Szanyi Sz., Molnár A., Kozák L., Szalárdi T., Varga Z., Tóth M. és Nagy A. (2019): Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatanyagcsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 51-68.
 • Horváth B. és Ambrus A. (2017): A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 59-67.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128.
 • Horváth B. és Lakatos F. (2014): Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 185-196.
 • Pintérné N. E. (2013): Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 239-249.
 • Horváth B. (2013): Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 229-237.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.