Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 185-196
previous article | next article

Study on the diversity of nocturnal Macrolepidoptera communities in different age sessile oak – hornbeam forests

Bálint Horváth & Ferenc Lakatos

Correspondence

Correspondence: Horváth Bálint

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: hbalint[at]emk.nyme.hu

Abstract

Macrolepidoptera communities and their diversity were compared in different age sessile oak-hornbeam forests, in the Sopron Mountains. The study was carried out in 2012-2013 from the end of March until early November each year, using portable light-traps. Our goal was to find any correlation between Lepidoptera diversity and the age of the forests. We used community and ecological characteristics to determine and compare Lepidoptera assemblages (Shannon and Simpson diversity indices, Pielou’s evenness indices, Community dominance indices, Bray-Curtis similarity indices, Rényi’s diversity ordering). Our result did not show a direct correlation between the Macrolepidoptera diversity and forests’ age. However, our conclusions support the high influence the abundance of different vegetation layers on macromoth communities.

Keywords: Lepidoptera, light-trap, diversity-comparing, Sopron Mountains

 • Ambrus A. 1979: Újabb adatok a Soproni hegyvidék lepke-faunájához (Összehasonlító elemzés soproni és zalai erdőtársulások lepke-faunája között, különös tekintettel a bükkös ökoszisztémákra). TDK dolgozat, Erdészeti és Faipari Egyetem.
 • Axmacher, J.C.; Brehm, G.; Hemp, A.; Tünte, H.; Lyaruu, H.V.M.; Müller-Hohenstein, K. and Fiedler, K. 2009: Determinants of diversity in afrotropical herbivorous insects (Lepidoptera: Geometridae): plant diversity, vegetation structure or abiotic factors. Journal of Biogeography, 36: 337–349. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2008.01997.x
 • Axmacher, J.C.; Tünte, H.; Schrumpf, M.; Müller-Hohenstein, K.; Lyaruu, H.V.M. and Fiedler, K. 2004: Diverging diversity patterns of vascular plants and geometrid moths during forest regeneration on Mt Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Biogeography, 31: 895–904. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2004.00995.x
 • Beck, J. and Khen, C.V. 2007: Beta-diversity of geometrid moths from northern Borneo: effects of habitat, time and space. Journal of Animal Ecology, 76: 230–237. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2006.01189.x
 • Bray, J.R. and Curtis, J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27: 325–349. DOI: 10.2307/1942268
 • Choi, S.-W. 2008: Diversity and composition of larger moths in three different forest types of Southern Korea. Ecological Research, 23: 503–509. DOI: 10.1007/s11284-007-0406-8
 • Colwell, R.K.; Mao, C.X. and Chang, J. 2004: Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology, 85: 2717–2727. DOI: 10.1890/03-0557
 • Csóka Gy. 1998: A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese. Erdészeti Kutatások, 88: 311−318.
 • Csóka, Gy. and Szabóky, Cs. 2005: Cheklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I. (Lepidoptera). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 59–72. full text
 • Danszky I. 1973: Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák II. Erdőnevelés-erdővédelem. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
 • Decocq, G.; Aubert, M.; Dupont, F.; Bardat, J.; Wattez-Franger, A.; Saguez, R.; de Foucault, B.; Alard, D. and Delelis-Dusollier, A. 2005: Silviculture-driven vegetation change in a European temperate deciduous forest. Annals of Forest Science, 62: 313–323. DOI: 10.1051/forest:2005026
 • Dolek, M.; Freese-Hager, A.; Bussler, H.; Floren, A.; Liegl, A. and Schmidl, J. 2009: Ants on oaks: effects of forest structure on species composition. Journal of Insect Conservation, 13: 367-375. DOI: 10.1007/s10841-008-9181-2
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere – Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.
 • Hammer, ø.; Harper, D.A.T. and Ryan, P.D. 2001: PAST – Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1): 1-9.
 • Hawes, J.; da Silva Motta, C.; Overal, W.L.; Barlow, J.; Gardner, T.A. and Peres, C.A. 2009: Diversity and composition of Amazonian moths in primary, secondary and plantation forests. Journal of Tropical Ecology, 25 (3): 281-300. DOI: 10.1017/s0266467409006038
 • Horák, J. 2011: Response of saproxylic beetles to tree species composition in a secondary urban forest area. Urban Forestry & Urban Greening, 10: 213-222. DOI: 10.1016/j.ufug.2011.04.002
 • Horváth B. 2013: Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 3: 229-237. full text
 • Horváth, B.; Tóth, V. és Kovács, Gy. 2013: The Effect of Herb Layer on Nocturnal Macrolepidoptera (Lepidoptera: Macroheterocera) Communities. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 9: 43-56. DOI: 10.2478/aslh-2013-0004
 • Ings, T.C. and Hartley, S.E. 1999: The effect of habitat structure on carabid communities during the regeneration of a native Scottish forest. Forest Ecology and Management, 119: 123-136. DOI: 10.1016/s0378-1127(98)00517-9
 • Kelemen, K.; Kriván, A. and Standovár, T. 2014: Effects of land-use history and current management on ancient woodland herbs in Western Hungary. Journal of Vegetation Science, 25: 172-183. DOI: 10.1111/jvs.12046
 • Kenderes, K. and Standovár, T. 2003: The impact of forest management on forest floor vegetation evaluated by species traits. Community Ecology, 4 (1): 51-62. DOI: 10.1556/comec.4.2003.1.8
 • Krebs, C.J. 1978: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 6th ed. Benjamin Cummings, San Francisco, USA.
 • Krebs, C.J. 1989: Ecological Methodology. Harper and Row Publisher, New York.
 • Lakatos F. 1997: Szúkárosítások alakulása a Soproni-hegyvidéken. Erdészeti Lapok, 132 (10): 325-326. full text
 • Leskó K. és Ambrus A. 1998: Sopron környékének nagylepkefaunája fénycsapdás gyűjtések alapján. Erdészeti Kutatások, 88: 273-304.
 • Magura, T.; Tóthmérész, B. and Bordán, Zs. 2000: Effects of nature management practice on carabid assemblages (Coleoptera: Carabidae) in non-native plantation. Biological Conservation, 93: 95-102. DOI: 10.1016/s0006-3207(99)00073-7
 • Mészáros Z. és Szabóky Cs. 1981: A Fertő-tó nádrontó lepkéi. Növényvédelem, 17 (9): 372-375.
 • Nation, J.L. 2008: Eyes and Vision. 1381-1892. In: Capinera, J.L. (ed.): Encyclopedia of Entomology. Second Edition. Volume 4, S–Z. Springer Science+Business Media B.V.
 • New, T.R. 2009: Insect Species Conservation. Cambridge University Press, New York.
 • Nowinszky L. 2007: A Jermy-típusú fénycsapda gyűjtési távolsága fényszennyezett környezetben. Növényvédelem, 43 (1): 31-36.
 • Nowinszky L. és Ekk I. 1996: Normál és UV fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának összehasonlítása. Növényvédelem, 32 (11): 557-567.
 • Nowinszky L., Ekk I. és Puskás J. 2003: Az alkalmazott fény spektrális összetétele. In: Nowinszky L. (szerk.): A Fénycsapdázás Kézikönyve, Savaria University Press, Szombathely, p. 66-69.
 • Nöske, N.M.; Hilt, N.; Werner, F.A.; Brehm, G.; Fiedler, K.; Sipman, H.J.M. and Gradstein, S.R. 2008: Disturbance effects on diversitry of epiphytes and moths in a montane forest in Ecuador. Basic and Applied Ecology, 9: 4-12. DOI: 10.1016/j.baae.2007.06.014
 • Park, M.; An, J.-S.; Lee, J.; Lim, J.-T. and Choi, S.-W. 2009: Diversity of Moths (Insecta: Lepidoptera) on Bogildo Island, Wando-gun, Jeonnam, Korea. Journal of Ecology and Field Biology, 32 (2): 129-135. DOI: 10.5141/jefb.2009.32.2.129
 • Pielou, E.C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theorethical Biology, 13: 131-144. DOI: 10.1016/0022-5193(66)90013-0
 • Pintérné Nagy E. 2013: Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával. Erdészettudományi Közlemények, 3: 239-249. full text
 • Powers, R.F. 2001: Assessing Potential Sustainable Wood Yield. 105-128. In: Evans, J. (ed.): The Forests Handbook. Volume 2. Applying Forest Science For Sustainable Management. Blackwell Science Ltd., London, UK. DOI: 10.1002/9780470757079.ch5
 • Puskás, J. and Nowinszky, L. 2011: Light-trap catch of Macrolepidoptera species compared the 100 W normal and 125 W BL lamps. e-Acta Naturalia Pannonica, 2 (2): 179-192. full text
 • Raaijmakers, J.G.W. 1987: Statistical analysis of the Michaelis-Menten equation. Biometrics, 43: 793-803. DOI: 10.2307/2531533
 • Reemer, M. 2005: Saproxylic hoverflies benefit by modern forest management (Diptera: Syrphidae). Journal of Insect Conservation, 9: 49-59. DOI: 10.1007/s10841-004-6059-9
 • Regnery, B.; Paillet, Y.; Couvet, D. and Kerbiriou, C. 2013: Wich factors influence the occurrence and density of thee microhabitats in Mediterranean oak forests? Forest Ecology and Management, 295: 118-125. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.01.009
 • Sáfián Sz. és Szegedi B. 2008: A behurcolt tölgy-selyemlepke (Antheraea yamamai Guérin-Méneville, 1861) (Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken. Szélkiáltó, 13: 29.
 • Sáfián Sz.; Ambrus A. és Horváth B. 2009: Új fajok Sopron környékének éjjeli nagylepkefaunájában (Lepidoptera: Macroheterocera). Praenorica Folia Historico-Naturalia, 11: 189-201.
 • Sáfián Sz.; Hadarics, T.; Szegedi B. és Horváth Á. 2006: Ritka lepkefajok (Lepidoptera) előfordulási adatai egy Fertőrákos melletti mészkőbányából. Szélkiáltó, 12: 28-32.
 • Schmitt, T. 2003: Influence of forest and grassland management on the diversity and conservation of butterflies and burnet moths (Lepidoptera, Papilionoidea, Hesperiidae, Zygaenidae). Animal Biodiversity and Conservation, 26 (2): 51-67.
 • Schowalter, T.D. 2011: Insect Ecology. An Ecosystem Approach. Third Edition. Academic Press, London, 656 pp.
 • Scoble, M.J. 1992: The Lepidoptera: Form, Function, and Diversity. Oxford University Press, New York.
 • Shannon, C.E. and Weaver, W. 1949: The mathematical theory of communication. Urbana, Illionis, Univ. Illionis Press.
 • Simpson, E.H. 1949: Measurement of diversity. Nature, 163: 688. DOI: 10.1038/163688a0
 • Spiecker, H. 2003: Silvicultural management in maintaining biodiversity and resistance of forests in Europe-temperate zone. Journal of Environmental Management, 67: 55-65. DOI: 10.1016/s0301-4797(02)00188-3
 • Summerville, K.S. and Crist, T.O. 2002: Effects of timber harvest on forest Lepidoptera: Community, guild, and species responses. Ecological Applications, 12 (3): 820-835. DOI: 10.1890/1051-0761(2002)012[0820:eothof]2.0.co;2
 • Summerville, K.S. and Crist, T. O. 2003: Determinants of lepidopteran community composition and species diversity in eastern deciduous forests: roles of season, eco-region and patch size. Oikos, 100: 134-148. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2003.11992.x
 • Summerville, K.S.; Saunders, M.R. and Lane, J.L. 2013: The Lepidoptera as predictable communities of herbivores: a test of niche assembly using the moth communities of Morgan-Monroe State Forest. 237-252. In: Swihart, R.K.; Saunders, M.R.; Kalb, R.A.; Haulton, G.S. and Michler, C.H. (eds.): The Hardwood Ecosystem Experiment: a framework for studying responses to forest management. General Technical Report NRS-P-108. Newton Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station.
 • Szmorad F. 2011: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia, 16: 1-205.
 • Thomas, P.A. and Packham, J.R. 2007: Ecology of Woodlands and Forests. Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdoom.
 • Tinya, F.; Mihók, B.; Márialigeti, S.; Mag, Zs. and Ódor, P. 2009: A comparison of three indirect methods for estimating understory light at different spatial scales in temperate mixed forests. Community Ecology, 10: 81-90. DOI: 10.1556/comec.10.2009.1.10
 • Tóthmérész, B. 1995: Comparison of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetable Science, 6: 283-290. DOI: 10.2307/3236223
 • Tóthmérész B. 1997: Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Truxa, C. and Fiedler, K. 2012: Attraction to light – from how far do moths (Lepidoptera) return to weak artificial sources of light? European Journal of Entomology, 109: 77–84. DOI: 10.14411/eje.2012.010
 • Usher, M.B. and Keiller, S.W.J. 1998: The macrolepidoptera of farm woodlands: determinants of diversity and community structure. Biodiversity and Conservation, 7: 725-748. DOI: 10.1023/A:1008836302193
 • Varga Z. (szerk.) 2010: Magyarország nagylepkéi. Heterocera Press, Budapest.
 • Wood, D.L. and Storer, A.J. 2003: Forest Habitats. 442-454. In: Resh, V. H. and Cardé, R. T. (eds.): Encyclopedia of Insects, Academic Press, London.
 • Yoshimura, M. 2009: Impact of secondary forest management on ant assemblage composition in the temperate region in Japan. Journal of Insect Conservation, 13: 563-568. DOI: 10.1007/s10841-008-9197-7
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Horváth, B. & Lakatos, F. (2014): Study on the diversity of nocturnal Macrolepidoptera communities in different age sessile oak – hornbeam forests. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 185-196. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 185-196

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  7

  More articles
  by this authors

  4

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Eötvös, Cs. B., Hirka, A., Gimesi, L., Lövei, G., Gáspár, Cs. & Csóka, Gy. (2023): Estimation of spring caterpillar biomass in hungarian deciduous forests from long-term light trap data – what will the insectivorous bird nestlings eat?. Bulletin of Forestry Science, 13(1): 5-20.
 • Szanyi, Sz., Molnár, A., Kozák, L., Szalárdi, T., Varga, Z., Tóth, M. & Nagy, A. (2019): Study on the Macroheterocera assemblages of the Nyírség (Northeast Hungary) using volatile traps. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 51-68.
 • Horváth, B. & Ambrus, A. (2017): Mark-recapture study on the featheres thorn (Colotis pennaria), mottled umber (Erannis defoliaria) and scarce umber (Eranis aurantiaria). Bulletin of Forestry Science, 7(1): 59-67.
 • Horváth, B. (2016): Zoogeographical characteristics of the nocturnal macrolepidoptera fauna of sessile oak-hornbeam forests in the Sopron Mountains. Bulletin of Forestry Science, 6(2): 151-159.
 • Szanyi, Sz., Szőcs, L. & Varga, Z. (2015): The zoogeographical and ecological characteristics of Macroheterocera fauna of the Bockerek forest reserve. Bulletin of Forestry Science, 5(1): 119-128.
 • Pintérné, N. E. (2013): Research of various sources of light’s effect on insects in different illuminatedareas with Jermy-type light-trap. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 239-249.
 • Horváth, B. (2013): Comparing diversity of nocturnal macrolepidoptera communities (Lepidoptera: Macroheterocera) in different forest stands using light traps. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 229-237.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.