Bulletin of Forestry Science / Volume 9 / Issue 1 / Pages 51-68
previous article | next article

Study on the Macroheterocera assemblages of the Nyírség (Northeast Hungary) using volatile traps

Szabolcs Szanyi, Attila Molnár, Lajos Kozák, Tímea Szalárdi, Zoltán Varga, Miklós Tóth & Antal Nagy

Correspondence

Correspondence: Szanyi Szabolcs

Postal address: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

e-mail: szanyiszabolcs[at]gmail.com

Abstract

The unique biota of the Nyírség region is known mainly on basis of its flora, however, its fauna is poorly studied especially in case of insects, for the Lepidoptera fauna we have only more than 20-years old data collected by light traps. In 2014 and 2015 we carried out samplings with volatile traps near Debrecen-Nagycsere, in the southern part of the Nyírség. We attempted to compare comparing the efficiency and selectivity of phenylacetaldehyde based (FLORAL) and isoamyl-alcohol based (FERM) lures, and to collect faunistical data from teh region. During the two-years long study we caught 226 Macroheterocera species belonging to 7 familes. Considering the number of caught species the FERM bait was more effective and the different selectivity of the lures was also proven. We characterised the studied fauna on the basis of their composition and ratios of faunal types and faunal components.

Keywords: volatile traps, Noctuidae, fauna, faunal elements, faunal components

 • Abafi-Aigner L. 1907: Magyarország lepkéi tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.
 • Ács E., Bálint Zs., Ronkay G., Ronkay L., Szabóky Cs., Varga Z. et al. 1991: The Lepidoptera of the Bátorliget nature Conservation Area. In: Mahunka S. (ed): The Bátorliget Nature Reserve-after forty years. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 505–540.
 • Baranyi T. 2003: A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) és a Metelka-medvelepke (Rhyparioides flavidus metelkanus) előfordulásai a Dél-Nyírségben (Lepidoptera). Folia Entomologica Hungarica 48: 357–361.
 • Baranyi T. & Bertalan L. 2002: A Hanelek, a Mogyorósi-erdő (Teleki-legelő), a Káposztás-lapos és a Jónás-rész Nagylepkefaunájának (Macrolepidoptera) vizsgálata. A Puszta 19(1): 23–66.
 • Baranyi T., Józsa Á.Cs. & Korompai T. 2005: 2006. évi adatok a Tiszántúl és a Tisza-mente Lepidoptera-faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). A Puszta 22(1): 29–112.
 • Baranyi T., Korompai T., Józsa Á. Cs. & Bertalan L. 2004: Adatok a Tiszántúl és a Tisza-mente Lepidoptera-faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). A Puszta 21(1): 21–134.
 • Boros Á. 1932: A Nyírség flórája és növényföldrajza. Tisza István Tudományos Társaság Honismerteti Bizottságának Kiadványai VIII., Debrecen, 208.
 • Cantelo W.W. & Jacobson M. 1979: Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and blacklight traps. Environmental Entomology 8: 444–447. DOI: 10.1093/ee/8.3.444
 • Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. & Kolozs L. 2013: Erdőkárok – képes útmutató. NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és az Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest.
 • Kelecsényi K. 1885: Éjjeli lepkevadászat Nyitramegyében. Rovartani Lapok 2: 71–74.
 • Kovács L. 1953: Bátorliget nagylepke-faunája. Macrolepidoptera. In: Székessy V. (ed): Bátorliget élővilága. Akadémiai kiadó, Budapest, 326–380.
 • Landolt P.J. 2000: New chemical attractants for trapping Lacanobia subjuncta, Mamestra configurata, and Xestia c-nigrum (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economical Entomology 93: 101–106. DOI: 10.1603/0022-0493-93.1.101
 • Landolt P.J. & Alfaro J.F. 2001: Trapping Lacanobia subjuncta, Xestia c-nigrum and Mamestra configurata (Lepidoptera: Noctuidae) with acetic acid and 3-methyl-1-butanol in controlled relesase dispensers. Environmental Entomology 30: 656–662. DOI: 10.1603/0046-225x-30.4.656
 • Matus G. & Papp M. 2003: Adatok Hajdúsámson és Vámospércs környékének (Dél-Nyírség) flórájához. Kitaibelia 8(1): 99–112.
 • Mészáros Z. & Szabóky Cs. 2012: A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület, Budapest.
 • Mészáros Z. & Vojnits A. 1972: Lepkék, pillék, pillangók. Natura. Budapest.
 • Nagy A., Szarukán I., Gém F., Nyitrai R. & Tóth M. 2014: Vizsgálatok bagolylepkék (Lepidoptera: Noctuidae) fogására kifejlesztett szintetikus illatanyag csalétkek hatékonyságának növelésére. Acta Agraria Debreceniensis 62: 86–91. DOI: 10.34101/actaagrar/62/2174
 • Nagy A., Szarukán I., Gém F., Nyitrai R., Füsti-Molnár B., Németh A., et al. 2015a: Preliminary data on the effect of semi-synthetic baits for Noctuidae (Lepidoptera) on the non-taget Lepidoptera species. Acta Agraria Debreceniensis 66: 71–80. DOI: 10.34101/actaagrar/66/1895
 • Nagy A., Szarukán I., Szanyi Sz., Kozák L., Füsti-Molnár B., Varga Z. et al. 2015b: Bagolylepkék Illatanyagokkal történő csapdázásának eredményei Hajdú-Bihar megyei területeken. In: Bakonyi I. (ed): X. Növényorvos nap. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2015.11.11. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 78–79.
 • Papp L. & Dudás M. 1989a: Adatok a Közép-, a Dél-Nyírség és környékének botanikai értékeiről I. Calandrella 2(2): 5–25.
 • Papp L. & Dudás M. 1989b: Adatok a Közép-, a Dél-Nyírség és környékének botanikai értékeiről II. Calandrella 3(2): 13–33.
 • Petrich K. 2001: A velencei táj lepkevilága. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Ronkay G. & Ronkay L. 2006: A magyarországi csuklyás-, szegfű- és földibaglyok atlasza. Natura Somogyiensis 8: 1–416.
 • Soó R. 1934: Nyírség-kutatásunk florisztikai eredményei. Botanikai Közlemények 31(5-6): 218–250.
 • Soó R. 1937: Pótlékok nyírségi flórakutatásunk eredményeihez. Botanikai Közlemények 34(1-2): 33–44.
 • Soó R. 1938: Vízi, mocsári és réti növényszövetkezetek a Nyírségben. Botanikai Közlemények 35(5-6): 250–272.
 • Soó R. 1939a: Pótlékok nyírségi flórakutatásunk eredményeihez II. Botanikai Közlemények 36(5-6): 307–312.
 • Soó R. 1939b: A Nyírség vegetációja III. A Nyírség pusztai növényszövetkezetei. MTA Matematikai és Természettudományi Értesítő 58: 833–844.
 • Soó R. 1943: A nyírségi erdők a növényszövetkezetek rendszerében. Acta Geobotanica Hungarica 5: 315–352.
 • Szabóky Cs. & Leskó K. 1999: Lepidoptera – Lepkék. In: Tóth J. (ed): Erdészeti rovartan. Agroinform kiadó, Budapest, 307–409.
 • Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Tóth M. & Varga Z. 2015: Pest species of Macrolepidoptera in the Game Reserve of Velyka Dobron’ (Transcarpathia, Ukraine). Acta Agraria Debreceniensis 65: 58–64. DOI: 10.34101/actaagrar/66/1893
 • Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Katona K., Tóth M. & Varga Z. 2017: Night-active Macroheterocera species in traps with synthetic attractants in the Velyka Dobron’ Game Reserve (Ukraine, Transcarpathia). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63(1): 97–114. DOI: 10.17109/azh.63.1.97.2017
 • Tóth M., Szarukán I., Dorogi B., Gulyás A., Nagy P. & Rozgonyi Z. 2010: Male and female Noctuid moths attracted to synthetic lures in Europe. Journal of Chemical Ecology 36: 592–598. DOI: 10.1007/s10886-010-9789-z
 • Tóth M., Szarukán I., Nagy A., Gém F., Nyitrai R., Kecskés Zs., et al. 2015: Félszintetikus „biszex” csalétkek kártevő rovarok nőstényeinek és hímjeinek fogására. Növényvédelem 51: 197–205.
 • Varga Z. 1957: Debrecen és környéke nagylepkefaunája. Folia Entomologica Hungarica 10: 235–258.
 • Varga Z. 1960a: Debrecen környéke nagylepke-faunájának állatföldrajzi elemzése. Folia Entomologica Hungarica 13: 69–123.
 • Varga, Z. 1960b: Újabb adatok Debrecen környéke nagylepke-faunájához. Folia Entomologica Hungarica 13: 537–542.
 • Varga Z. 1962: A Nyírség déli része Macrolepidoptera faunája. Calandrella, Debrecen.
 • Varga Z. (ed.) 2011: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest.
 • Varga Z., Ronkay L., Bálint Zs., László M.Gy. & Peregovits L. 2004: Checklist of the fauna of Hungary. Volume 3. Macrolepidoptera. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 106.
 • Zúbrik M., Kunca A. & Csóka Gy. 2013: Insect and diseases damaging trees and shrubs of Europe – A Colour Atlas. NAP Editions.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Szanyi, Sz., Molnár, A., Kozák, L., Szalárdi, T., Varga, Z., Tóth, M. & Nagy, A. (2019): Study on the Macroheterocera assemblages of the Nyírség (Northeast Hungary) using volatile traps. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 51-68. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2019.004

  Volume 9, Issue 1
  Pages: 51-68

  DOI: 10.17164/EK.2019.004

  First published:
  3 September 2019

  Related content

  7

  More articles
  by this authors

  1

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.