Bulletin of Forestry Science / Volume 5 / Issue 1 / Pages 119-128
previous article | next article

The zoogeographical and ecological characteristics of Macroheterocera fauna of the Bockerek forest reserve

Szabolcs Szanyi, Levente Szőcs & Zoltán Varga

Correspondence

Correspondence: Szanyi Szabolcs

Postal address: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja út 18.

e-mail: szanyiszabolcs[at]gmail.com

Abstract

The Bereg Lowland is the most humid and coolest part of the Great Hungarian Plain, and is also the richest in natural or close-to-natural forests. Among them, the Bockerek forest (between Tákos and Vámosatya) is one of the most important. It is a nature conservation area and a large portion is a forest reserve. Its condition needs to be continually monitored; thus, the Forestry Research Institute has been monitoring the forest with light traps for a considerable time. From this material we analyzed the faunal list of the nocturnal macro-moths. Since we only used a taxonomic list of species from a 9-year period without frequency data, we only surveyed the composition according to faunal types and ecological faunal components with special regard to significant pest species in forestry.

Keywords: hardwood gallery forest, oak-hornbeam forest, basic fauna, faunal elements, montane species

 • Ács, E.; Bálint, Zs.; Ronkay, G.; Ronkay, L.; Szabóky, Cs.; Varga, Z. and Vojnits, A. 1991: The Lepidoptera of the Bátorliget nature conservation areas. In: Mahunka, S. (ed.): The Bátorliget Nature Reserves – after forty years. Vol. 2. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 505-541.
 • Bartha D. és Vidéki R. (szerk.) 2008: A Bockerek-erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Nyíregyháza – Sopron.
 • Deli, T.; Sümegi, P. and Kiss, J. 1997: Biogeographical characterisation of the Mollusc fauna on Szatmár-Bereg Plain. In: Tóth, E. and Horváth, R. (eds): Proceedings of the „Research Conservation, Management” Conference (Aggtelek) 1-5 May 1966. - ANP Füzetek Aggtelek Vol I, 123-129.
 • Fekete G. és Varga Z. (szerk.) 2006: Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.
 • Hargitai Z. 1943: Adatok a beregi sík erdeinek ismeretéhez. Debreceni Szemle, 17: 64-67.
 • Jávorka S. és Csapody V. 1955: Erdő-mező virágai – A magyar flóra színes kis atlasza. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.
 • Kitching, R. L.; Orr, A. G.; Thalib, L.; Mitchell, H.; Hopkins, M. S. and Graham, A. W. 2000: Moth assemblages as indicators of environmental quality in remnants of upland Australian rain forest. Journal of Applied Ecology 37: 284–297. DOI: 10.1046/j.1365-2664.2000.00490.x
 • Kovács L. 1953: Bátorliget nagylepke faunája. Macrolepidoptera. (Macrolepidoptera fauna of Bátorliget). In: Székessy V. (szerk.): Bátorliget élővilága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 326-380.
 • Ködöböcz, V. and Magura, T. 1999: Biogeographical connections of the carabid fauna (Coleoptera) of the Beregi-síkság to the Carpathians. Folia Entomologica Hungarica, 60: 195-203.
 • Lovassy S. 1931: Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.
 • Magura, T.; Ködöböcz, V.; Tóthmérész, B.; Molnár, T.; Elek, Z.; Szilágyi, G. and Hegyessy, G. 1997: Carabid fauna of the Beregi-síkság and its biogeographical relations (Coleoptera, Carabidae). Folia Entomologica Hungarica, 58: 73-82.
 • Mészáros Z. 2012: A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület. Inkart Kft.
 • Simon T. 1952: Montán elemek az Észak-Alföld flórájában és növénytakarójában. Annales Biologicae Universitatis Debreceniensis, 1: 146-174.
 • Simon T. 1957: Az Észak-Alföld erdői. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Simon, T. 1960: Die Vegetation der Moore in den Naturschutzgebieten des Nördlichen Alföld. Acta Botanica Hungarica 6: 107-137.
 • Szabóky Cs. és Leskó K. 1999: Lepidoptera – lepkék. 354-409. In: Tóth J. (szerk.): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest.
 • Szanyi Sz. 2015: Egy kárpátaljai erdőrezervátum jellemzése az éjjeli nagylepkefauna alapján. e-Acta Naturalia Pannonica, 8: 91-110.
 • Truxa, Ch. 2013: Community ecology of moths in floodplain forests of Eastern Austria. Ph.D. Dissertation, Universität Wien.
 • Uherkovich Á. 1981: A Barcsi borókás nagylepkefaunája II. (Lepidoptera). Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 89-125.
 • Uherkovich Á. 1983: A Barcsi borókás nagylepkefaunája III. (Lepidoptera). Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 3: 5-72.
 • Uherkovich Á. és Ábrahám L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera, Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 8: 139-159.
 • Varga Z. 2003: A Kárpát-medence állatföldrajza. 89-119. In: Láng I.; Bedő Z.; és Csete L. (szerk.): Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár III.
 • Varga, Z.; Ronkay, L.; Bálint, Zs.; Gyula, L. M. and Peregovits, L. 2004: Checklist of the fauna of Hungary. Volume 3. Macrolepidoptera. – Hungarian Natural History Museum, Budapest.
 • Varga Z. (szerk.) 2011: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest.
 • Zilli, A.; Varga, Z.; Ronkay, G. and Ronkay, L. 2009: The Witt Catalogue – A taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea, Volume 3: Apameini. Heterocera Press, Budapest.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Szanyi, Sz., Szőcs, L. & Varga, Z. (2015): The zoogeographical and ecological characteristics of Macroheterocera fauna of the Bockerek forest reserve. Bulletin of Forestry Science, 5(1): 119-128. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2015.008

  Volume 5, Issue 1
  Pages: 119-128

  DOI: 10.17164/EK.2015.008

  First published:
  10 October 2015

  Related content

  7

  More articles
  by this authors

  5

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Eötvös, Cs. B., Hirka, A., Gimesi, L., Lövei, G., Gáspár, Cs. & Csóka, Gy. (2023): Estimation of spring caterpillar biomass in hungarian deciduous forests from long-term light trap data – what will the insectivorous bird nestlings eat?. Bulletin of Forestry Science, 13(1): 5-20.
 • Szanyi, Sz., Molnár, A., Kozák, L., Szalárdi, T., Varga, Z., Tóth, M. & Nagy, A. (2019): Study on the Macroheterocera assemblages of the Nyírség (Northeast Hungary) using volatile traps. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 51-68.
 • Horváth, B. & Ambrus, A. (2017): Mark-recapture study on the featheres thorn (Colotis pennaria), mottled umber (Erannis defoliaria) and scarce umber (Eranis aurantiaria). Bulletin of Forestry Science, 7(1): 59-67.
 • Horváth, B. (2016): Zoogeographical characteristics of the nocturnal macrolepidoptera fauna of sessile oak-hornbeam forests in the Sopron Mountains. Bulletin of Forestry Science, 6(2): 151-159.
 • Horváth, B. & Lakatos, F. (2014): Study on the diversity of nocturnal Macrolepidoptera communities in different age sessile oak – hornbeam forests. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 185-196.
 • Pintérné, N. E. (2013): Research of various sources of light’s effect on insects in different illuminatedareas with Jermy-type light-trap. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 239-249.
 • Horváth, B. (2013): Comparing diversity of nocturnal macrolepidoptera communities (Lepidoptera: Macroheterocera) in different forest stands using light traps. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 229-237.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.