Bulletin of Forestry Science / Volume 9 / Issue 2 / Pages 99-112
previous article | next article

Pitfall trapping arachnological survey in the Szalafő Forest Reserve

László Bali, Dániel Andrési, Róbert Ferka, Katalin Tuba & Csaba Szinetár

Correspondence

Correspondence: Bali László

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: bali.laszlo[at]uni-sopron.hu

Abstract

During our research, we surveyed the ground-dwelling spider fauna of the Szalafő Forest Reserve (ER-53, Hungary) by pitfall trapping. The research was conducted in 2014 from April to October. We collected data from three different habitats: mixed deciduous stand, mixed deciduous stand with Scots pine (both in the core area), and mixed Norway spruce stand in the protective zone. Our goals were to assess the ground-dwelling spider assemblages of the habitats, compare their spider fauna regarding species composition, diversity indices and guild structures. We determined that the two deciduous forest patch had the most similar ground-dwelling spider assemblages, while the communities of the spruce stands were somewhat different.

Keywords: Araneae, ground-dwelling spider community

 • Bali L., Szinetár Cs., Andrési D., Kámpel J. & Tuba K. 2016: Mesterségesen kialakított lékek talajközelben élő pókfaunájának (Araneae) vizsgálata. Növényvédelem 52(6): 287–296.
 • Barber H.S. 1931: Traps for cave-inhabiting insects. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 46: 259–266.
 • Bartha D. & Puskás L. (eds) 2014: A Szalafői Őserdő. Silva Naturalis 3, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 157–185.
 • Bray J.R. & Curtis J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs 27: 325–349. DOI: 10.2307/1942268
 • Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J.A. 2011: Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PLoS One 6(6, e21710): 1–10. DOI: 10.1371/journal.pone.0021710
 • Ferka R. 2015: A talajon élő bogárfauna összehasonlító vizsgálata a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum és egy őrségi üzemi erdő területén. Szakdolgozat. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
 • Ferris R., Peace A.J. & Humphrey J.W. 2000: Relationships between vegetation, site type and stand structure in coniferous plantations in Britain. Forest Ecology and Management 136: 35–51. DOI: 10.1016/s0378-1127(99)00268-6
 • Greenstone M.H. 1979: A line transect density index for wolfspiders (Pardosa spp.), and a note on the applicability of catch per unit effort method to entomological studies. Ecological Entomology 4: 23–29. DOI: 10.1111/j.1365-2311.1979.tb00558.x
 • Halász G. (eds) 2006: Magyarország erdészeti tájai. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.
 • Hancock H. & Legg C.J. (2012): Pitfall trapping bias and arthropod body mass. Insect Conservation and Diversity 5: 312–318. DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00162.x
 • Hänggi A., Stöckli E., Nentwig W. 1995: Habitats of Central European Spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Musée d'Histoire Naturelle de Neuchatel.
 • Horváth R., Magura T., Szinetár Cs. & Tóthmérész B. 2009: Spiders are not less diverse in small and isolated grasslands, but less diverse in overgrazed grasslands; a field study (East Hungary, Nyírség). Agriculture Ecosystems & Environment 130: 16–22. DOI: 10.1016/j.agee.2008.11.011
 • Horváth R. 2012: Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra. Természetvédelmi Közlemények 18: 224–233.
 • Kádár F. & Samu F. 2006: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem 42(6): 305–312.
 • Kiss B. & Samu F. 2000: Evaluation of population densities of common wolf spider Pardosa agrestis (Araneae: Lycosidae) in Hungarian alfalfa fields using mark recapture. European Journal of Entomology 97: 191–195. DOI: 10.14411/eje.2000.036
 • Király G., Balázs P., Horváth J. & Konkoly-Gyúró É. 2014: A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján. In: Bartha D. & Puskás L. (eds): A Szalafői Őserdő. Silva Naturalis 3, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 29–45.
 • Kraus O. & Baur H. 1974: Die Atypidae der West-Paläarktis – Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Hamburg N.F. 17: 85–116.
 • Loksa I. 1969: Pókok I. – Araneae I. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 13/2. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Loksa I. 1972: Pókok II. – Araneae II. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 13/3. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Maelfait J.-P. & Hendrickx F. 1998: Spiders as bioindicators of anthropogenic stress in natural and semi-natural habitats in Flanders (Belgium): some recent developments. In: Selden P.A. (ed): Proceedings 17th European Colloquium Arachnology, 293–300.
 • McCrav K.W. 2018: A Review of Sampling and Monitoring Methods for Beneficial Arthropods in Agroecosystems. Insects 9(4, 170): 1–28. DOI: 10.3390/insects9040170
 • Németh B. 2014: A Szalafői „Őserdő” Erdőrezervátum kialakulásának, történetének feldolgozása. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
 • Palmgren P. & Lönnqvist B. 1974: The spiders of some habitats at the Nåtö Biological Station (Åland, Finland). Sociezas Scientiarum Fennica, Commentationes Biologicae 73: 1–10.
 • Podani J. 1997: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Rényi A. 1961: On measures of information and entropy. Proceedings of the fourth Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability 1960: 547–561.
 • Samu F. & Ódor P. 2015: Pókok. In: Ódor P. (ed): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. MTA Ökológia Kutatóközpont, Tihany, 40–42.
 • Schwendinger P.J. 1990: A synopsis of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19(3): 353–366. DOI: 10.1111/j.1463-6409.1990.tb00263.x
 • Shannon C.E. & Weaver W. 1949: The Mathematical Theory of Communication. University of Illionis Press, Urbana, 1–117.
 • Simpson E.H. 1949: Measurement of diversity. Nature 163: 688. DOI: 10.1038/163688a0
 • Solymos R. 1960: Az őrségi erdőgazdálkodás. Az Erdő 9(1): 9–17. full text
 • Szinetár Cs. 2006: Pókok. Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókok és rokonaik a Kárpát-medencében. Élővilág Könyvtár, Kossuth Kiadó, Budapest.
 • Szinetár Cs., Kovács P., Samu F. & Horváth R. 2006: Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok 10: 69–79.
 • Tóthmérész B. 1995: Comparsion of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetation Science 6: 283–290. DOI: 10.2307/3236223
 • Tóthmérész B. 2013: Diversity. University of Debrecen.
 • Vig K. 2000: A Nyugat-magyarországi peremvidék állattani kutatásának története. Savaria Múzeum, Szombathely.
 • Wise D.H. 1993: Spiders in Ecological Webs. Cambridge University Press.
 • Woodcock B.A. 2005: Pitfall trapping in ecological studies. In: Leather S. (ed): Insect Sampling in Forest Ecosystems. Blackwell, Oxford, 37–57. DOI: 10.1002/9780470750513.ch3
 • Wunderlich J. 1991: Über die Lebensweise und zur Unterscheidung der heimischen Arten der Tapezierspinnen (Mygalomorphae: Atypidae). Arachnologischer Anzeiger 13: 6–10.
 • Zou Y., Feng J., Xue D., Sang W. & Axmacher J.C. 2012: A Comparison of Terrestrial Arthropod Sampling Methods. Journal of Resources and Ecology 3: 174–182. DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.02.010
 • Web 1.: 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Letöltés ideje: 2019.08.05. URL
 • Web 2.: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. Letöltés ideje: 2016.08.04. URL
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Bali, L., Andrési, D., Ferka, R., Tuba, K. & Szinetár, Cs. (2019): Pitfall trapping arachnological survey in the Szalafő Forest Reserve. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 99-112. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2019.007

  Volume 9, Issue 2
  Pages: 99-112

  DOI: 10.17164/EK.2019.007

  First published:
  15 November 2019

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  6

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.