Bulletin of Forestry Science / Volume 8 / Issue 2 / Pages 71-82
previous article | next article

Faunistical studies on coleoptera of tinder conk [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] in Hungary

Réka Andrési, Gergely Janik, Ágnes Fürjes-Mikó, Béla Csaba Eötvös & Katalin Tuba

Correspondence

Correspondence: Andrési Réka

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: andresi.reka[at]gmail.com

Abstract

Our present knowledge on beetle communities of tinder fungi is far from complete in Hungary. During our research (2010-2013) 193 fruiting bodies of Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx. were collected from vicinity of 27 Hungarian settlements. Our purpose was to gain new knowledge from the beetle communities related to Fomes fomentarius fruiting bodies in Hungary. A total of 4,726 beetles were reared out from the samples. 4,703 specimen of this, belonging to 27 species were identified for species level. Some beetle species typically associated with Fomes fomentarius (e.g. Bolitophagus reticulatus), but Bitoma crenata is a predator, so other species could attract it to the fruiting bodies. The largest individual was the Rhopalodontus perforatus, from the Ciidae family, followed by B. reticulaus and Cis castaneus. Nowadays, treating dead wood has an ever-increasing significance in forests, so the examination of decomposer fungi and their communities is necessary to get better knowledge from diversity and functions of the forest ecosystems.

Keywords: Fomes fomentarius, tinder fungi, dead wood, beetles assemblages, mycophagus beetles, Bolitophagus reticulates, Bitoma crenata

 • Andrési R. 2015: Taplógombák rovarközösségének vizsgálata. Diplomamunka. NYME EMK. Sopron, 75.
 • Andrési R. 2016: Bükktapló (Fomes fomentarius L.) rovarközösségének éven belüli változása. Szakdolgozat. NYME EMK. Sopron, 61.
 • Andrési R. & Tuba K. 2016: Diversity of beetle communities in tinder fungus (Fomes fomentarius). In: Ács K., Bencze N., Bódog F., Haffner T., Hegyi D., Horváth O. M. & et al. (eds): V. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia Konferenciakötet. Pécs, 4–12.
 • Csóka Gy. 2000: Az elpusztult, korhadó fa szerepe az erdei biodiverzitás fenntartásában. In: Frank T. (ed): Természet-erdő-gazdálkodás. MME és Pro Silva Hungária Egyesület, Eger, 85–96.
 • Csóka Gy. 2011: A holtfa erdő- és természetvédelmi szerepe magyarországi keménylombos erdőkben. Az OTKA K68618 sz. pályázat zárójelentése. Erdészeti Tudományos Intézet, Mátrafüred, 13.
 • Csóka Gy. 2014: Holtfa, mint életfeltétel. In: Csóka Gy. & Lakatos F. (eds): Silva naturalis – A holtfa. Vol. 5. Sopron, 45-48.
 • Csóka Gy. & Lakatos F. 2014: Az erdei holtfa megjelenési formái. In: Csóka Gy. & Lakatos F. (eds): Silva naturalis – A holtfa. Vol. 5. Sopron, 29–36.
 • Dely-Draskovits Á. 1974: Systematische und ökologische Untersuchung an der in Ungarnals Schädlinge der Hutpilze auftretenden Fliegen VI. Mycetophilidae (Diptera). Folia Entomologica Hungarica 27: 29–41.
 • Domboróczki G. 2006: Taplógombákon élő rovarfauna vizsgálata. Diplomaterv, Nyugat-Magyarországi Egyetem. Sopron, 51.
 • Franc V. 1997: Mycetophilous beetles (Coleoptera mycetophila) – indicators of well preserved ecosystems. – Biologia, (Bratislava) 52(2): 181–186.
 • Gerhardt E. 2008: Gombászok kézikönyve. M-érték Kiadó Kft., Pozkal-Inowroclaw.
 • Gutowski J. M., Bobiec A., Pawlaczyk P. & Zub K. 2004: The afterlife of a tree. WWF Polska. Warszawa-Hajnówka.
 • Hackman W. & Meinander M. 1979: Diptera feeding as larvae on macrofungi in Finland. Annales Zoologici Fennici 16: 50–83.
 • Hanski I. 1989: Fungivory: fungi, insects and ecology. In: Wilding N., Collins N.M., Hammond P.M. & Webber J.F. (eds): Insect-fungus interactions. Academic Press, London, 25–68. DOI: 10.1016/b978-0-12-751800-8.50008-2
 • Haracsi L. 1969: Erdészeti Növénykórtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 316.
 • Harde K. W., Severa F. & Möhn E. 2000: Der Kosmos Käferführer. Franckh- Kosmos Verlags- GmbH & Co., Stuttgart. 352 pp.
 • Hůrka K. 2005: Beetles of the Czech and Slovak Republics. Nalkadatelství KABOUREK, Czech Republic, 390.
 • Igmándy Z. 1991: A magyar erdők taplógombái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 112.
 • Komonen A. 2001: Structure of insect communities inhabiting old-growth forest specialist bracket fungi – Ecological Entomology 26: 63-75. DOI: 10.1046/j.1365-2311.2001.00295.x
 • Lacy R. C. 1984: Predictability, toxicity, and trophic niche breadth in fungus-feeding Drosophilidae (Diptera). Ecological Entomology, 9: 43–54. DOI: 10.1111/j.1365-2311.1984.tb00697.x
 • Lakatos F., Tuba K., Szabó I., Varga Sz., Sipos Gy., Molnár M. & et al 2014: A holtfa szerepe a diverzitás fenntartásában. In: Bartha D. & Puskás L. (eds): Silva naturalis Vol. 6. – A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 148–164.
 • Merkl O. & Vig K. 2011: Bogarak a Pannon Régióban. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, B. K. L. Kiadó és a Magyar Természettudományi Múzeum, Szombathely, 494.
 • Merkl O. 2016: A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda M. (ed): Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére. [XXXXX]. Tanulmánygyűjtemény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 129–154. URL
 • Ódor P., Heilmann-Clausen J., Christensen M., Aude, E., van Dort K.W., Piltaver A. & et al. 2003: Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. Nat-Man Working Report 32. DOI: 10.1016/j.biocon.2006.02.004
 • Ódor P. & van Hees A.F.M. 2004: Preferences of dead wood inhabiting bryophytes for decay stage, log size and habitat types in Hungarian beech forests. Journal of Bryology 26: 79-95. DOI: 10.1179/037366804225021038
 • Phillips R. 1981: Mushrooms and other fungi of Great Britain & Europe. New Interlitho S.p.A., Milan, 228.
 • Szabó I. 2003: Erdei fák betegségei, Erdészeti növénykórtan. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 179.
 • Szontagh P. 1999: Osztag: Heteromera – Felemás lábfejízes bogarak, Család: Tenebrionidae – Gyászbogarak. In: Tóth J. (ed): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest, 226-228.
 • Tóth J. 1999: Osztag: Diversicornia – Különböző csápú bogarak, Család: Mycetophagidae – Gombabogarak. In: Tóth J. (ed): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest, 219.
 • Jelinek J. & Audisio A. 2013: Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) (2018. február) URL
 • Lompe A. 2010: Die Käfer Europas (2018. február) URL
 • Lundberg S. 1997: Pentaphyllus testaceus (2018. február) URL
 • Pendleton T. & Pendleton D. 2014: The website dedicated to Nottinghamshire’s invertebrate fauna (2018. február) URL
 • Reibnitz J. 2006: Die Käfer- Fauna Südwestdeutschlands- ARGE SWD Koleopterologen (2018. február) URL
 • 2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (2018. február) URL
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Andrési, R., Janik, G., Fürjes-Mikó, Á., Eötvös, Cs. B. & Tuba, K. (2018): Faunistical studies on coleoptera of tinder conk [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] in Hungary. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 71-82. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2018.023

  Volume 8, Issue 2
  Pages: 71-82

  DOI: 10.17164/EK.2018.023

  First published:
  31 August 2018

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  12

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Janik, G., Hirka, A., Koltay, A., Juhász, J. & Csóka, Gy. (2016): 50 years biotic damage in the Hungarian beech forests. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 45-60.
 • Fürjes-Mikó, Á., Csősz, S. & Csóka, Gy. (2019): Role of red wood ants (Formica rufa group) in forest protection in europe – a literature review. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 35-50.
 • Koltay, A., Fürjes-Mikó, Á., Tenorio-Baigorria, I., Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2020): Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 97-108.
 • Eötvös, Cs. B., Tóth, M., Hirka, A., Fürjes-Mikó, Á., Gáspár, Cs., Paulin, M., Lakatos, F. & Csóka, Gy. (2023): Factors influencing the short-distance spread of oak lace bug [Corythucha arcuata Say, 1832)] in hungarian oak forests. Bulletin of Forestry Science, 13(2): 131-144.
 • Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2018): Changes of groundwater levels in szenta-forest as result of KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 17-23.
 • Eötvös, Cs. B., Hirka, A., Gimesi, L., Lövei, G., Gáspár, Cs. & Csóka, Gy. (2023): Estimation of spring caterpillar biomass in hungarian deciduous forests from long-term light trap data – what will the insectivorous bird nestlings eat?. Bulletin of Forestry Science, 13(1): 5-20.
 • Bali, L., Szinetár, Cs., Andrési, D., Tuba, K. & Kálmán, K. (2017): Pitfall trapping arachnological survey in the Educational Forest of Ásotthalom. Bulletin of Forestry Science, 7(1): 69-84.
 • Csóka, Gy., Hirka, A., Csepelényi, M., Szőcs, L., Molnár, M., Tuba, K., Hillebrand, R. & Lakatos, F. (2018): Response of forest insects to the climate change (case studies). Bulletin of Forestry Science, 8(1): 149-162.
 • Bali, L., Andrési, D., Ferka, R., Tuba, K. & Szinetár, Cs. (2019): Pitfall trapping arachnological survey in the Szalafő Forest Reserve. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 99-112.
 • Bali, L., Tuba, K. & Szinetár, Cs. (2020): Arachnological survey of the Roth selection forest. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 109-124.
 • Bali, L., Andrési, D., Tuba, K. & Szinetár, Cs. (2021): Ground-dwelling spider fauna of the Nyíri-forest near Kecskemét, Hungary. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 115-129.
 • Balázs, B. G., Tuba, K. & Lakatos, F. (2021): The role of microorganisms in the ecology of bark beetles (Curculionidae, Scolytinae). Bulletin of Forestry Science, 11(2): 131-142.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.