Bulletin of Forestry Science / Volume 10 / Issue 2 / Pages 97-108
previous article | next article

Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project

András Koltay, Ágnes Fürjes-Mikó, Imola Tenorio-Baigorria, Béla Csaba Eötvös & László Horváth

Correspondence

Correspondence: Koltay András

Postal address: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.

e-mail: koltay.andras[at]erti.naik.hu

Abstract

The "KASZÓ-LIFE" programme, which was developed between 2014 and 2018, aimed the restoration and improvement of the growing conditions of the Common alder (Alnus glutinosa) and the Pedunculate oak (Quercus robur) tree estimate. With the help of water retention facilities in the area, the reduction of the subsidence of groundwater was attempted, as well as the improvement of the water balance of the forest’s soil, and thus the health of the forests. Sampling areas have been designated in order to monitor the health conditions of the forests where the tree examination is carried out twice a year. Comparing the health data along with the results of groundwater, precipitation and meteorological measurements, we may come to a conclusion in the future concerning the forthcoming changes exhibited in the forests. Examinations so far have shown that both in the case of oaks and alders, from 2017 there was a slight improvement comparing to the control areas. However, due to the relative shortness of the period, this does not yet clearly indicate the success of the programme, which must be supported by many years of test results.

Keywords: KASZÓ-LIFE, forest health condition, groundwater level, Alnus glutinosa, Quercus robur

 • Barcza Z., Bartholy J., Mészáros R., Pongrácz R., & Radics K. 2011: Globális és európai tendenciák. In: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra J. (eds): KLÍMAVÁLTOZÁS – 2011 Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. MTA és az ELTE Meteorológiai Tanszéke, Budapest, 99–144.
 • Bartholy J., Pongrácz R. & Gelybó Gy. 2007: Regional climate change expected in Hungary for 2071-2100. Applied Ecology and Environmental Research 5(1): 1–17. DOI: 10.15666/aeer/0501_001017
 • Borovics A. 2018: A jövő már elkezdődött. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó erdőgazdálkodás kihívásai – VIII. Erdészeti Lapok 153(1): 2–5.
 • Csóka Gy., Koltay A., Hirka A. & Janik G. 2009: Az aszályosság hatása kocsánytalan tölgyeseink és bükköseink egészségi állapotára. Klíma-21 füzetek 57: 64–73
 • Eichhorn J., Roskams P., Potočić N., Timmermann V., Ferretti M., Mues V., Szepesi A., Durrant D., Seletković I., Schröck H‐W., Nevalainen S., Bussotti F., Garcia P. & Wulff S. 2016: Part IV: Visual Assessment of Crown Condition and Damaging Agents. In: UNECE ICP Forests Programme Coordinating Centre (ed): Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests. Thünen Institute of Forest Ecosystems, Eberswalde, Germany, 49. + Annex. URL
 • Eötvös Cs. B. & Horváth L. 2018: A Szentai-erdő talajvízszint változásai a Kaszó-Life projekt hatására. Erdészettudományi Közlemények 8(2): 17–23. DOI: 10.17164/EK.2018.018
 • Führer E. 2018: A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai. Erdészettudományi Közlemények 8(1): 27–42. DOI: 10.17164/EK.2018.002
 • Garamszegi B., Nagy-Khell M., Farkas M. & Nagy L. 2018: Az időjárási viszonyok hatása mézgás éger és kocsányos tölgy állományok növekedésére talajvízháztartás javítását célzó beavatkozások mellett. Erdészettudományi Közlemények 8(2): 9–16. DOI: 10.17164/EK.2018.017
 • Gálos B. & Führer E. 2018: A klíma erdészeti célú előrevetítése. Erdészettudományi Közlemények 8(1): 43–55. DOI: 10.17164/EK.2018.003
 • Lakatos M. & Bihari Z. 2011: A közelmúlt megfigyelt hőmérsékleti és csapadéktendenciái. In: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra L. (eds): Klímaváltozás – 2011, Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. MTA-ELTE, Meteorológia Tanszék, Budapest, 146–169.
 • Michel A., Prescher A-K. & Schwärzel K. 2019: Forest Condition in Europe: 2019 Technical Report of ICP Forests. Report under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention). BFW-Dokumentation 27/2019. Vienna: BFW Austrian Research Centre for Forests. 104.
 • Majer J., Bordács M. & Borhidi A. 2002: A Baláta-tó vízminőségének alapállapot felvételezése. Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97–106.
 • Nagy J. & Nagy E. D. 2012: Kaszó 600 éve, tényekben, anekdotákban és képekben. Kaszó Zrt. Kaszó, ZPress Bt. – Berzence.
 • Paulin M., Hirka A., Mikó Á., Tenorio-B. I., Eötvös Cs., Gáspár Cs. & Csóka Gy. 2020: A tölgy-csipkéspoloska Magyarországon – Helyzetkép 2019 őszén. Növényvédelem 81(6): 245–250.
 • Somogyi Z. 2018: A klímaváltozás miatti fapusztulás tovább gyorsíthatja a klímaváltozást. Erdészettudományi Közlemények 8(1): 213–228. DOI: 10.17164/EK.2018.013
 • Tóth J. 2003: Erdővédelmi mérőháló a HM Kaszó Erdőgazdaság területén. ERTI Jelentés, Erdővédelmi Osztály.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Koltay, A., Fürjes-Mikó, Á., Tenorio-Baigorria, I., Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2020): Health condition investigation of forests in KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 10(2): 97-108. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2020.008

  Volume 10, Issue 2
  Pages: 97-108

  DOI: 10.17164/EK.2020.008

  First published:
  15 October 2020

  Related content

  12

  More articles
  by this authors

  7

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

 • Benke, A., Köbölkuti, Z. A., Cseke, K., Borovics, A. & Tóth, E. Gy. (2022): Identification of SNP markers responsible for drought tolerance in sessile oak populations: results of basic research for sustainable oak management. Bulletin of Forestry Science, 12(2): 77-90.
 • Molnár, T. & Király, G. (2021): A forest monitoring plan of Farkas-erdő of Sárvár based on Sentinel-2 satellite images. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 83-94.
 • Kollár, T. & Borovics, A. (2021): The updated methodological directives of data processing and maintainance of the hungarian long term forestry experimental network, and its most important results. Bulletin of Forestry Science, 11(2): 95-114.
 • Szabó, A., Gribovszki, Z., Bolla, B., Balog, K., Csáfordi, P. & Tóth, T. (2019): Effect of Robinia pseudoacacia, Populus x. euramericana, and Quercus robur plantations on groundwater and iontransport at the northern hungarian plain. Bulletin of Forestry Science, 9(2): 87-97.
 • Eötvös, Cs. B. & Horváth, L. (2018): Changes of groundwater levels in szenta-forest as result of KASZÓ-LIFE project. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 17-23.
 • Garamszegi, B., Nagy-Khell, M., Farkas, M. & Nagy, L. (2018): Impact of weather conditions on the interannual growth characteristics of alder and oak stands with improved groundwater-management. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 9-16.
 • Csepelényi, M., Hirka, A., Szénási, Á., Mikó, Á., Szőcs, L. & Csóka, Gy. (2017): Rapid area expansion and mass occurrences of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata (Say 1932)] in Hungary. Bulletin of Forestry Science, 7(2): 127-134.
 • Szalacsi, Á., Veres, Sz. & Király, G. (2015): Gap cutting and its effects on the understory vegetation in the pedunculate oak-hornbeam forests of Szatmár-Bereg Plain (NE Hungary). Bulletin of Forestry Science, 5(1): 85-99.
 • Berki, I., Rasztovits, E. & Móricz, N. (2014): Health condition assessment of forest stands – a new approach. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 149-155.
 • Cseke, K., Jobb, Sz., Koltay, A. & Borovics, A. (2014): The genetic pattern of oak decline. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 135-147.
 • Csiha, I. & Keserű, Zs. (2014): Investigation of rooting zone of forest association growing under drying sandy site conditions. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 33-42.
 • Bolla, B., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2014): Water balance of forests in Kiskunság sandridge. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 21-31.
 • More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Koltay, A., Lakatos, T., Tóth, T. & André, Z. (2012): Biological control technology against Heterobasidion annosum root rot in Scots pine stands. Bulletin of Forestry Science, 2(1): 173-185.
 • Janik, G., Hirka, A., Koltay, A., Juhász, J. & Csóka, Gy. (2016): 50 years biotic damage in the Hungarian beech forests. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 45-60.
 • Andrési, R., Janik, G., Fürjes-Mikó, Á., Eötvös, Cs. B. & Tuba, K. (2018): Faunistical studies on coleoptera of tinder conk [Fomes fomentarius (L. ex. Fr.) Kickx.] in Hungary. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 71-82.
 • Fürjes-Mikó, Á., Csősz, S. & Csóka, Gy. (2019): Role of red wood ants (Formica rufa group) in forest protection in europe – a literature review. Bulletin of Forestry Science, 9(1): 35-50.
 • Eötvös, Cs. B., Tóth, M., Hirka, A., Fürjes-Mikó, Á., Gáspár, Cs., Paulin, M., Lakatos, F. & Csóka, Gy. (2023): Factors influencing the short-distance spread of oak lace bug [Corythucha arcuata Say, 1832)] in hungarian oak forests. Bulletin of Forestry Science, 13(2): 131-144.
 • Eötvös, Cs. B., Hirka, A., Gimesi, L., Lövei, G., Gáspár, Cs. & Csóka, Gy. (2023): Estimation of spring caterpillar biomass in hungarian deciduous forests from long-term light trap data – what will the insectivorous bird nestlings eat?. Bulletin of Forestry Science, 13(1): 5-20.
 • Führer, E., Edelényi, M., Jagodics, A., Jereb, L., Horváth, L., Kern, Z., Móring, A., Szabados, I. & Pödör, Z. (2016): Effect of weather conditions on the annual basal area increment of a beech stand of old age. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 61-78.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.