Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 2 / Pages 9-20
previous article | next article

From regional to global climate change: Three chapters of science history from Hungary

Ferenc Jankó

Correspondence

Correspondence: Jankó Ferenc

Postal address: H-9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

e-mail: frk[at]ktk.nyme.hu

Abstract

I show three relative brief episodes in relation to the history of Hungarian climate research. I investigate the peak of the climate controversy of the Great Hungarian Plain, i.e. the Kaán-Réthly debate, where not only two different personalities, but also two different imaginations of environmental or climate change faced with each other. Second, I show the effect of extreme weather on the media and public discourse through newspaper coverage, pointing out the similar attitude of the press compared to the present. Third, I recall the circumstances of the introduction of the global climate change theory in Hungary. I highlight that a representative of the old idea, i.e. stable climate with climatic fluctuations, raised the new theory first, but the new generation extended it with international impulses, partly with Soviet transmission in the background.

Keywords: climate change, climatic fluctuations, scientific controversy, science history

 • Ambrózy P. 1971: Az ember hatása az éghajlatra. Időjárás, 75 (5–6): 382–383.
 • Ambrózy P. 1974: A CAS hatodik ülésszaka. Időjárás, 78 (2): 124–127.
 • Ambrózy P. 1975: Szimpózium a hosszútávú éghajlatingadozásokról. Időjárás, 79 (6): 383.
 • Ambrózy P. 1978: Tanácskozás az éghajlatingadozásokról. Időjárás, 82 (2): 119.
 • Arrhenius, S. 1907: Földünk és az égitestek mint az élőlények lakóhelyei. Természettudományi Közlöny, 39 (460): 665–679.
 • Arrhenius, S. 1922: A világok keletkezése. Fordította Mende Jenő. Dick Manó kiadása, Budapest
 • Aujeszky L. 1971: Budyko, M. I.: Éghajlatváltozások. Időjárás, 75(3–4): 241–242.
 • Aujeszky L. 1976: Budyko, M. I.: Az éghajlatváltozások. Időjárás, 80(4): 242.
 • Bacsó N. 1939: Az Alföld erdősíthetőségének kérdése a napilapokban. Az Időjárás, 43(7–8): 147–149.
 • Bacsó N. 1946: Az éghajlattan elemei növénytermesztők számára. Budapest
 • Bacsó N.; Kakas J. és Takács L. 1953: Magyarország éghajlata. OMSZ, Budapest
 • Berkes Z. 1940: Éghajlatváltozás vagy éghajlatingadozás? Az Időjárás 44 (7–8): 149–154.
 • Berkes Z. 1943: Megváltozott-e az éghajlat? Az Időjárás, 47(11–12): 193–195.
 • Berkes Z. 1953: Éghajlatváltozás – éghajlatingadozás? Országos Meteorológiai Intézet Kis Népszerű Kiadványa 3, Budapest.
 • Berkes Z. 1955: Az éghajlat fogalmának meghatározásáról. Időjárás, 59(1): 44–45.
 • Berkes Z. 1957: Újabb eredmények a naptevékenység változása és az általános légkörzés kapcsolatának vizsgálata terén. Időjárás, 61(3): 208–209.
 • Berkes Z. 1970: Az időjárási elemek 73 napos éghajlati periódusáról. Időjárás, 74(5–6): 393–399.
 • Berkes Z. 1975: Éghajlatunk szerkezetének néhány vonása a debreceni 120 éves csapadéksorozat tükrében. In: Felméry L. és Zách A. (eds): Réthly Antal emlékkönyv. MTESZ Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest, 89–112.
 • Békeffyné Csonka I. 1962: Tudományos előadás-sorozat Rómában az éghajlat változásairól. Időjárás, 66(2): 126–128.
 • Bognár K. 1935a: Az 1934. évi tavasz szárazságának rendkívüliségéről. Az Időjárás, 39(9–10): 171–178.
 • Bognár K. 1935b: Rendkívüli szárazság Magyarországon. Az Időjárás, 39(11–12): 222–233.
 • Budyko, M. I. 1972: Stability of the Climate of our Age. Időjárás, 76(1–2): 9–18.
 • Budyko, M. I. 1990: Interview of Mikhail Budyko by Spencer Weart on March 25, 1990, Niels Bohr Library & Archives, American Institute of Physics, College Park, MD USA URL
 • Cholnoky J. 1940: Meteorológia. A csillagoktól a tengerfenékig. II. kötet. Franklin Társulat Kiadása, Budapest.
 • Dobosi Z. 1964: Éghajlattan. 2. kiadás. Kézirat. ELTE TTK, Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Dobosi Z. 1968: Az éghajlat ingadozásai. In: Berényi D.; Dobosi Z. és Wagner R.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Dobosi Z. 1968: A légkör sugárzáshatása. In: Berényi D.; Dobosi Z. és Wagner R.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Dobosi Z. és Felméry Z. 1977: Klimatológia. 3. változatlan utánnyomás ELTE TTK, Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Graics Á. 1962: Az éghajlat változásáról. Időjárás, 66(4): 234–238.
 • Hamblyn, R. 2009: The whistleblower and the canary: rhetorical constructions of climate change. Journal of Historical Geograpy, 35: 223–236. DOI: 10.1016/j.jhg.2008.09.006
 • Hulme, M. 2009: Why we disagree about climate change. Understanding controversy, inaction and opportunity. Cambridge University Press, New York. DOI: 10.1017/cbo9780511841200
 • Jankó F. 2013: Elfeledett viták az alföldi erdősítés és vízrendezés éghajlati hatásairól. Földrajzi Közlemények, 37(1): 51–63.
 • Jankó F. 2014: Az „országfásítás” éghajlati vonatkozásai tudománytörténeti visszatekintésben. Erdészeti Lapok, 149(3): 84–85. full text
 • Kaán K. 1933: Az Alföld csapadékviszonyai és az alföldi erdőtelepítések és fásítások. Vízügyi Közlemények, 15(2): 46–58.
 • Kaán K. 1939: Alföldi kérdések. Stádium, Budapest.
 • Kenessey B. 1931: Az Alföld állítólagos kiszárítása, elszikesítése és öntözésének kérdése. Vízügyi Közlemények, 13(2): 3–27.
 • Láng S. 1954: Berkes Zoltán: Éghajlatváltozás – éghajlatingadozás? Országos Meteorológiai Intézet Kis Népszerű Kiadványa, 3. szám. Budapest 1953 55 oldal. Időjárás, 58(3): 183–184.
 • Láng S. 1971: Éghajlatingadozás a léghőmérséklet napi abszolút maximumainak és minimumainak időbeli eloszlása alapján. Időjárás, 75(1–2): 53–57.
 • Mészáros E. 1977: A levegőkémia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Népszava 1934a: Veszedelmes időjárás. 1934. május 8. 62(102): 12.
 • Népszava 1934b: A szárazság. 1934. május 10. 62(104): 11.
 • Népszava 1934c: Iszaptenger. 1934. május 13. 62(106): 1.
 • Népszava 1934d: Vetésjelentés. 1934. május 13. 62(106): 4.
 • Népszava 1934e: Zavarok a főváros vízellátásában. 1934. május 16. 62(108): 7.
 • Népszava 1934f: Világszerte pusztít a szárazság. 1934. május 31. 62(120): 4.
 • Népszava 1934g: Segítséget a szárazságtól sújtott vidékeknek. 1934. június 6. 62(124): 2.
 • Népszava 1934h: A szárazság sürgős kormányintézkedéseket követel. 1934. június 6. 62(124): 5.
 • Népszava 1934i: És mi lesz a fenyegető éhínség áldozataival!? 1934. június 15. 62(132): 3.
 • Népszava 1934j: Kár Pál: Nálunk minden szépen ígérkezik. Szabályoztuk az időjárást – Soltvadladányi tudósítás 1934. június 17. 62(134): 15.
 • Népszava 1934k: Esőcsinálók. 1934. július 26. 62(106): 8.
 • Népszava 1934l: H.E.: Szeszélyes időjárás 1934. július 28. 62(168): 10.
 • Népszava 1934m: Erdősítés. 1934. augusztus 14. 62(182): 12.
 • Népszava 1935: TJ: Az aszály és az alföldi gazdálkodás. 1935. augusztus 11. 63(182): 5.
 • Pesti Hírlap 1934a: A májusi eső. 1934. május 3. 56(99): 1.
 • Pesti Hírlap 1934b: Beszámolók az amerikai aszályról. 1934. május 9. 56(99): 5.
 • Pesti Hírlap 1934c. A szárazság negyedik hete tart országszerte. 1934. május 10. 56(100): 3.
 • Pesti Hírlap 1934d: Balla Antal: A nagy szárazságok Magyarországon. 1934. május 27. 56(119): 4.
 • Pesti Hírlap 1934e: A nagy szárazságok Magyarországon. Rohringer Sándor műegyetemi ny. r. tanár nyilatkozata. 1934. június 2. 56(124): 6.
 • Pesti Hírlap 1935a: H.A.: Az esőhiány. 1935. augusztus 3. 57(175): 7.
 • Pesti Hírlap 1935b: Mesterséges időjárás. 1935. augusztus 20. 57(188): 14.
 • Péczely Gy. 1973: Éghajlatunk múltja és jövője. Légkör, 18(3, 4): 65–70, 83–87.
 • Probáld F. 1974: Budapest városklímája. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Réthly A. 1933: Az Alföld csapadékviszonyai. In: Sajó E. és Trummer Á. (eds): Újabb tanulmányok az öntözésről. M.K. Földmívelésügyi Minisztérium, Budapest 148–177.
 • Réthly A. 1934: Az Alföld csapadékviszonyai és a fásítás mikroklimatológiai indoklása. Vízügyi Közlemények, 16(1): 65–81.
 • Réthly A. 1962: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Réthly A. és Bacsó N. 1938: Időjárás-éghajlat és Magyarország éghajlata. Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest.
 • Szántó I. 1940: Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpátok medencéjében az Alföldre való tekintettel. Sopron.
 • Száva-Kováts J. 1952: Éghajlatváltozások. In: Bulla B. (ed): Általános természeti földrajz. Tankönyvkiadó, Bp., 349–350.
 • Szepesi D. 1979: Az éghajlati világkonferenciáról. Időjárás, 83(2): 112–116.
 • Wágner M. 1973: Éghajlatváltozás vizsgálata hosszú hőmérsékleti sorok alapján. Időjárás, 77(6): 364–368.
 • Weart, S. R. 2010: The idea of anthropogenic global climate change in the 20th century. WIREs Climate Change 1: 67–81. DOI: 10.1002/wcc.6
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Jankó, F. (2014): From regional to global climate change: Three chapters of science history from Hungary. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 9-20. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 2
  Pages: 9-20

  First published:
  6 October 2014

  More articles
  by this authors

  1