Erdészettudományi Közlemények / 12. évfolyam / 1. szám / 43-55. oldal
előző | következő

Szabad víz megjelenése a talajban különböző faállományok alatt a Szent Anna-tó kráterének belső lejtőin

Szmolka Péter és Frank Norbert

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szmolka Péter

Cím: 520052 Sepsiszentgyörgy, Akác u. 64.

e-mail cím: szmolka.peter[at]phd.uni-sopron.hu

Kivonat

Az utóbbi évtizedek során jelentős romlás következett be a Szent Anna-tó, Románia egyetlen krátertava, batimetriai jellemzőiben és vízminőségében. A tó vízmérlegének tekintetében nem tisztázott a kráternek, mint a tó vízgyűjtő területének a szerepe. A talajfelszín alatti hozzáfolyás, mint a tavat tápláló vízmérleg komponens létezése nyitott kérdés. A felszín alatti hozzáfolyás feltétele a talajban megjelenő szabad víz. A kutatás a kráter talajában a szabad víz megjelenésének és előfordulási gyakoriságának a kérdéskörét vizsgálja a krátert borító különböző fafaj-összetételű és korszerkezetű állományok alatt.
A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a szabad víz megjelenik a talajban és a kráter belső lejtőit borító középkorú és idős egykorú bükkösök, középkorú lucosok és vegyeskorú bükk-fenyő elegyek hatással vannak a megjelenési gyakoriságára. Az idős, egykorú bükkösök borította talaj esetében a szabadvíz jelentősen kevesebbszer jelenik meg, mint középkorú bükkös és a vegyeskorú állományok alatt.

Kulcsszavak: Szent Anna-tó, talajnedvesség, szabad víz, korszerkezet, fajösszetétel

 • Badea L., Gâștescu P., Velcea V., Bogdan O., Donisă I., Dragormirescu Ș. et al. 1983: Geografia României I., Geografica fizică. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București.
 • Begy R.Cs., Timár-Gábor A., Somlai J. & Cosma C., 2011: A sedimentation study of St. Ana Lake (Romania) applying the 210Pb and 137Cs Dating methods. Geochronometria 38(2): 93–100 DOI: 10.2478/s13386-011-0017-6
 • Gelei J. 1909: A Szent Anna tó. Földrajzi közlemények Budapest, XXXVII.: 177–200
 • Giurgiu V. & Drăghiciu D. 2004: Modele matematico-auxologice și tabele de producție pentru arborete. Editura Cereș, București
 • Harangi Sz., Molnár M., Vinkler A.P., Kiss B., Jull A.J.T. & Leonard A.G. 2010: Radiocarbon dating of the last volcanic eruptions of Ciomatul Volcano, SouthEast Carpathians, Eastern-Central Europe. Radiocarbon 52(2–3): 1498–1507 DOI: 10.1017/S0033822200046580
 • Máthé I., Vörös L. & Felföldi T. 2018: Chemical and microbiological studies on the special aquatic habitats of the Ciomad Volcanic Complex. 14th International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathian Basin. Institute of Geosciences FBERG TU, Košice: 43–45
 • Mihály I. 2018: Szent Anna-tó fenékrajzainak nyomában. Székelyföldi geológus találkozó kivonatkötet. Sepsiszentgyörgy, 27-29
 • Oancea D., Velcea V., Caloianu N., Dragomirescu Ș., Dragu Gh., Mihai E. et al 1987: Geografia României III., Carpații românești și Depresiunea colinară a Transilvaniei. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București
 • Pál Z. 2001: A Szent Anna-tó batimetriája. Collegium Geographicum, Cluj-Napoca 2: 73–78
 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleki Gy. 2010: Talajtan. Mezőgazda kiadó, Budapest, 160–162
 • Rascón-Ramos A.E., Salvador M.M., Pérez G.S., Guerrero F.V., Pinedo-Alvarez A., Santellano-Estrada E. et al. 2021: Soil Moisture Dynamics in Response to Precipitation and Thinning in a Semi-Dry Forest in Northern Mexico. Water 13: 105. DOI: 10.3390/w13010105
 • Stoenescu Șt. M.1966: Atlasul climatologic al Republicii Socialiste România. Comitetul de Stat al Apelor, Institutul Meteorologic, Bucureşti.
 • Yuteng M., Remke L. V.D., Dushmantha H. J. 2014: Soil moisture variability in a temperate deciduous forest: insights from electrical resistivity and throughfall data. Environmental earth sciences 72: 1367–1381. DOI: 10.1007/s12665-014-3362-y
 • Weng Y.T., Yi L.T., Yao L.L. & Fei S.T. 2019: Newly Calibrated Analytical Models for Soil Moisture Content and pH Value by Low-Cost YL-69 Hygrometer Sensor. Measurement 134: 166–178. DOI: 10.1016/J.MEASUREMENT.2018.10.071
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Szmolka P. és Frank N. (2022): Szabad víz megjelenése a talajban különböző faállományok alatt a Szent Anna-tó kráterének belső lejtőin. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 43-55. DOI: 10.17164/EK.2022.03

  12. évfolyam 1. szám,
  43-55. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2022.03

  Közlésre elfogadva:
  2022. december 4.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  8

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Frank N. és Takács V. (2012): Hó- és szélfogó erdősávok minősítése szélsebesség-csökkentő hatásuk alapján. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 151-162.
 • Folcz Á., Börcsök Z., Dima B. és Frank N. (2013): A Soproni-hegység bazídiumos nagygombáinak erdészeti szempontú vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 179-194.
 • Molnár D., Folcz Á., Frank N. és Király G. (2014): Összefüggések egy szálalóvágással kezelt szubmontán bükkös állományszerkezete, gyepszintje és nagygomba-fajkészlete között. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 37-46.
 • Frank N., Fülöp T. és Folcz Á. (2014): Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 73-82.
 • Bach I., Frank N., Pintér B. és Bordács S. (2015): Változások az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodásban 1982-2014 között (Quo vadis erdészeti szaporítóanyag-termesztés?). Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 55-69.
 • Bárdos B., Nahóczki L., Molnár D., Frank N., Köveskuti Z. és Folcz Á. (2015): A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) vízhajtás-képzésének vizsgálata ernyős felújító vágásokban. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 71-83.
 • Molnár D., Barton I., Czimber K., Bazsó T. és Frank N. (2016): Faállomány-szerkezeti kutatások a Roth Emlékerdőben. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 127-136.
 • Frank N. és Lett B. (2020): Quo vadis erdészeti szaporítóanyag-termesztés? II.
  (Erdészeti szaporítóanyag-termesztés a II. világháború után). Erdészettudományi Közlemények, 10(1): 55-66.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.