Bulletin of Forestry Science / Volume 5 / Issue 1 / Pages 71-83
previous article | next article

Investigation of epicormic shoot growth of sessile oak in shelterwood cutting stands

Bence Bárdos, László Nahóczki, Dénes Molnár, Norbert Frank, Zoltán Köveskuti & Ádám Folcz

Correspondence

Correspondence: Folcz Ádám

Postal address: H-9400 Sopron, Honvéd u. 1.

e-mail: folczadam[at]gmail.com

Abstract

This paper addresses the epicormic shoot growth of sessile oak (Quercus petraea) in natural regeneration stands which can have a strong effect on potential trunk quality at harvesting; the deterioration of trunk quality can cause significant economic losses for forest managers. During the course of our research, we investigated the epicormic shoot growth of sessile oaks in shelterwood cuttings in different ecological environments. We examined 487 specimens on 10 plots in 3 different Hungarian regions. The collected data were analyzed in relation to site conditions and silvicultural interventions. Our results show that epicormic shoot growth intensity is influenced by crown size and changes in environmental parameters. Accordingly, it is recommendable to make more intensive cuttings in young stands in order to stimulate trees to grow larger crowns. Faster and more careful final cuts are also suggested. By using these principles, trunk quality deterioration caused by epicormic shoot growth can be mitigated.

Keywords: sessile oak, natural regeneration, epicormic shoots, timber quality

 • Béky A. 1983: A nevelővágás hatása a faegyedek vastagsági növekedésére kocsánytalan tölgyesekben. Erdészeti Kutatások 75: 173-177.
 • Béky A. (szerk.) 1989: A tölgy termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bondor A. (szerk.) 1987: A kocsánytalan tölgy. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Bréda, N.; Granier, A. and Aussenac, G. 1995: Effects of thinning on soil and tree water relations, transpiration and growth in an oak forest (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Tree Physiology 15: 295-306. DOI: 10.1093/treephys/15.5.295
 • Colin, F.; Mechergui, R.; Druelle, J-L. and Fontaine F. 2010: Epicormic ontogeny on Quercus petraea trunks and thinning effects quantified with the epicormic composition. Annals of Forest Science 67 (5): 813-821. DOI: 10.1051/forest/2010049
 • Colin, F.; Robert, N.; Druelle, J-L. and Fontaine, F. 2008: Initial spacing has little influence on transient epicormic shoots in a 20-year-old sessile oak plantation. Annals of Forest Science 65 (5): 508-517. DOI: 10.1051/forest:2008032
 • Csépányi P. 2001: Középhegységi és dombvidéki gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. In: Bartha D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest. 84-97.
 • Csépányi P. 2008: A tölgy és a folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok, 143: 294-297. full text
 • Csesznák E. 1984: A szlavón tölgy magtermelés fokozásának lehetőségei. Az Erdő 33 (7): 299-303. full text
 • Danszky I. (szerk.) 1973: Erdőművelés I-II. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
 • Dobrovolny, L. and Macháček, J. 2012: Production potential and quality of sessile oak (Quercus petraea LIEBL.) in different types of mixtures. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60: 57-66. DOI: 10.11118/actaun201260060057
 • Dudás B. 2003: A kocsánytalan tölgyesek természetes felújítása. Erdészeti Lapok, 138: 78. full text
 • Folcz Á. 2015: Az erdőnevelés aktuális kérdései. Erdészeti Lapok, 150: 146. full text
 • Fontaine, F.; Druelle, J-L.; Clément, Ch.; Burrus, M. and Audran J-C. 1998: Ontogeny of proventitious epicormic buds in Quercus petraea. I. In the 5 years following initiation. Trees 13 (1): 54-62. DOI: 10.1007/PL00009737
 • Fontaine, Fl.; Mothe, F.; Colin F. and Duplat P. 2004: Structural relationships between the epicormic formations on the trunk surface and defects induced in the wood of Quercus petraea. Trees 18 (3): 295-306. DOI: 10.1007/s00468-003-0306-7
 • Gencsi L. és Vancsura R. 1992: Dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Gracia, M. and Retana, J. 2004: Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices. Forest Ecology and Management 188 (5): 39-49. DOI: 10.1016/j.foreco.2003.07.023
 • Keresztesi B. 1967: A tölgyek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Koloszár J. 2010: Erdőneveléstan. Egyetemi jegyzet, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron.
 • Koloszár J. és Csepregi I. 2008: Lék vagy ernyő a tölgyesekben? Erdészeti Lapok 138: 364-366. full text
 • Majer A. 1967: Erdőműveléstan/Részletes erdőműveléstan. Egyetemi jegyzet. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron.
 • Mátyás V. 1971: A magyarországi kocsánytalan tölgy fafajok alakkörének kritikai elemzése. Erdészeti Kutatások 67: 43-96.
 • Meier, A. R.; Saunders, M. R. and Michler C.H. 2012: Epicormic buds in trees: a review of bud establishment, development and dormancy release. Tree Physiology 32: 565-584. DOI: 10.1093/treephys/tps040
 • Morisset, J. B; Mothe, F.; Chopard, B.; François, D.; Fontaine F. and Colin F 2012b: Does past emergence of epicormic shoots control current composition of epicormic types? Annals of Forest Science 69: 139-152. DOI: 10.1007/s13595-011-0148-1
 • Morisset, J. B.; Mothe, F.; Bock, J.; Bréda N. and Colin F. 2012a: Epicormic ontogeny in Quercus petraea constrains the highly plausible control of epicormic sprouting by water and carbohydrates. Annals of Botany 109: 365-377. DOI: 10.1093/aob/mcr292
 • Papp T. 1983: A természetes felújítás az erdészetvezetés gyakorlatában. Az Erdő 32: 101-105. full text
 • Roloff, A. (ed.) 2008: Baumpflege, Baumbiologische Grundlagen und Anwendung. Eugen Ulmer, Hohenheim.
 • Roth Gy. 1929: Miért ellenkezik Eberswalde-n a "Dauerwald"-ot? Erdészeti Lapok, 68 (5): 88-92. full text
 • Roth Gy. 1935: József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karának könyvkiadó alapja. Röttig-Romwalter Nyomda, Sopron.
 • Solymos R. 2000: Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Szappanos A. 1986: A tölgyesek természetes felújítása a nyolcvanas években. Az Erdő, 35: 106-110. full text
 • Tobisch T. 2002: A kocsánytalan tölgy természetes felújítása. Erdészeti Lapok, 137: 310-312. full text
 • Tobisch T. 2008: Természetes erdőfelújítási eljárások összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. Erdészeti Kutatások, 92: 77-94.
 • Tobisch T. 2009: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló erdőfelújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. PhD értekezés, NYME-EMK, Sopron. full text
 • Tobisch T. 2010: Ernyős felújítóvágás és lékvágás összehasonlító elemzése gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. In: Horváth S.; Horváth T.; Lett B.; Nagy I.; Puskás L. és Stark M. (szerk.): Múlt és jövő II. Tarvágásból szálalásba. Szabó Vendel e.v.
 • Závoti J. 2010: Matematikai statisztikai elemzések 5. TAMOP 4.2.5 Pályázat könyvei, Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Bárdos, B., Nahóczki, L., Molnár, D., Frank, N., Köveskuti, Z. & Folcz, Á. (2015): Investigation of epicormic shoot growth of sessile oak in shelterwood cutting stands. Bulletin of Forestry Science, 5(1): 71-83. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2015.005

  Volume 5, Issue 1
  Pages: 71-83

  DOI: 10.17164/EK.2015.005

  First published:
  10 October 2015

  More articles
  by this authors

  7

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science