Bulletin of Forestry Science / Volume 4 / Issue 1 / Pages 73-82
previous article | next article

Volume-tariff table for Silver lime – European beech stands

Norbert Frank, Tamás Fülöp & Ádám Folcz

Correspondence

Correspondence: Frank Norbert

Postal address: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail: frank[at]emk.nyme.hu

Abstract

Among the tree forest blocks managed with transformation silviculture system by Zselic Forestry, we have made full forest inventory in the Töröcskei-Block on 21.5 respectively 43.75 ha. We have analyzed the stand structure of European Beech, Hornbeam, Silver Lime, Sessile Oak and Turkey Oak. In the course of comparison, we experienced that the variety of height and the volume of hornbeam is different but in the case of the others we admixed the tree species and only the volume was different. In the face of the results we have made a D-test (Welch’s-test) of height and volume of hornbeam, respectively the result of the T-test of all the other tree species. Based on the results (p=0.05) the height and volume of the two sampling plots equaled.

Keywords: silver lime, tariff table, transforming silviculture system

 • Drovak, L. 2000: Kontrollstrichproben im Plenterwald. Abhandlung zur Erlangung des Titels Doktor der technischen Wissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich.
 • Favre, L. und Oberson, J. 2002: Die 111-jährige Anwendung der Kontrollmethode im Gemeindewald von Couvet. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 153(8): 298-313. DOI: 10.3188/szf.2002.0298 URL
 • Fülöp T. 2013: Ezüsthársas-bükkösök fatömeg-tarifa tábláinak megszerkesztése és erdőnevelési szempontú vizsgálata. Diplomaterv, NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron.
 • Hajdu G. 1995: Ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch.) fatermési táblázatok. Erdészeti Kutatások, 85: 113-124.
 • Laar, A. van and Akça, A. 2007: Forest Mensuration. Managing Forest Ecosystem Vol. 13. Springer Netherlands DOI: 10.1007/978-1-4020-5991-9 URL
 • Magyar J. 1978: Hársaink dendrometriai alapmércéi. Erdőgazdaság és Faipar, 7: 7-10.
 • Torondy K.: Erdőrendezési tapasztalatok a szentgyörgyvölgyi kísérleti szálalóerdőben. Az Erdő, 27(12): 547-550. full text
 • Palotay I. 1965: Fatömeg-tarifák. Az Erdő, 14(9): 385-388. full text
 • Palotay I. 1958: Szálalóerdők erdőrendezési kérdései. Zalaegerszeg, 1958. X. 19.
 • Schütz, J.-Ph. 2001: Der Plenterwald und weitere formen strukturierter und gemischter Wälder. Parey Buchverlag Berlin.
 • Sopp L. 1981: Hárs fatömeg- és fatermési vizsgálatok. Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, 2: 65-70.
 • Veperdi G. 2010: Mintakörös élőfakészlet-meghatározás. in: Múlt és jövő II. Tarvágásból szálalásba. Lővér Print Nyomdaipari Kft., Sopron, 50-70.
 • Závoti J. 2010: Matematikai statisztikai elemzések 5. TAMOP 4.2.5 Pályázat könyvei, Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Frank, N., Fülöp, T. & Folcz, Á. (2014): Volume-tariff table for Silver lime – European beech stands. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 73-82. (in Hungarian)

  Volume 4, Issue 1
  Pages: 73-82

  First published:
  15 July 2014

  Related content

  1

  More articles
  by this authors

  7

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.