Erdészettudományi Közlemények / 2. évfolyam / 1. szám / 47-60. oldal
előző | következő

A termőhelyi tényezők és a faállományviszonyok kapcsolatának jelenlegi és jövőbeni alakulása a noszlopi erdőtömbben I. Termőhelyi tényezők változása a noszlopi erdőtömbben

Kovács Gábor, Illés Gábor, Mészáros Diána, Szabó Orsolya, Vigh Andrea és Heil Bálint

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Kovács Gábor

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: gkovacs[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A noszlopi erdő mintegy 400 ha-os tömbje hamarosan új erdőtervezési ciklusba kerül. A jövő tervezésekor figyelembe kell venni a termőhelyi adottságok folyamatos változását. E változások üteme kikényszeríti a hagyományos termőhely-feltárási módszerek fejlesztését. Ezek fő irányaként vizsgálatainkban a terepi mérések eredményeit térinformatikai módszerekkel dolgoztuk fel. Az utóbbi 50 év klímaadatainak elemzéséből kiderült, hogy a vizsgált térségben a csapadék mennyisége mintegy 20 %-kal csökkent, az éves átlaghőmérséklet pedig mintegy 1,2 °C-kal nőtt. Talajszelvények feltárásával és talajfúrásokkal az erdőtervnél részletesebb termőhelytérkép-fedvényeket készítettünk. Az egyes erdőrészletekhez köthető termőhelyi tényezők és a talajfelvételi adatok digitális terepmodellen való ábrázolásával a korábbinál részletesebb felbontást értünk el és megadtuk a várható változások jövőbeni trendjét. A módszerrel nemcsak a múltbéli változások követhetők nyomon, hanem lehetőség adódik a jövőbeni állapotok előrevetítésére is. Kutatásaink eredményeként pontosíthatóak az erdőtervi adatok, az erdészeti klímahatárok és a vízgazdálkodás szempontjából fontosabb termőhelyi tényezők térbeli eloszlása.

Kulcsszavak: digitális termőhely-térképezés, termőhelyi tényezők változása, erdőtervezés, fafajválasztás

 • Bartha D.; Kovács, G. és Heil B. 2008: A termőhelyi tényezők változásának kölcsönhatásai és kapcsolata a vegetációval. In: Bartha, D. és Vidéki R. (szerk.): A Bockerek erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 252-262.
 • Bartha, D.; Heil, B.; Király, G. és Kovács G. 2010: A termőhelyi és gazdálkodási tényezők változásának kölcsönhatásai és kapcsolata a vegetációval. In: Bartha, D. (szerk.): A Baktai-erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 347-356.
 • Bartholy J. és Pongrácz R. 2008. Regionális éghajlatváltozás elemzése a Kárpát-medence térségére. In: Harnos, Zs. és Csete, L. (szerk.). Klímaváltozás: környezet – kockázat – társadalom. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest. 2008. pp: 15-55.
 • Bellér P. 1997: Talajvizsgálati módszerek. Soproni Egyetem, Egyetemi jegyzet, Sopron.
 • Édes M. és Sölét-Ormos E. 2006: A Bakonyerdő Zrt. Devecseri Erdészetéhez tartozó Kolontári erdőtömb megváltozott termőhelyi viszonyainak vizsgálata az elmúlt évek nagyobb arányú tölgypusztulásának függvényében. Diplomaterv, Sopron.
 • Führer, E. 2010: A fák növekedése és a klíma. “KLÍMA-21” Füzetek, 61: 98-107.
 • Führer, E.; Marosi, Gy.; Jagodics, A. és Juhász, I. 2011a: A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények, 1: 17-28. Teljes szöveg
 • Führer, E.; Horváth, L.; Jagodics, A.; Machon, A. and Szabados, I. 2011b: Application of a new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás, 115 (3): 205–216.
 • Für T. 2008: A termőhelyi tényezők és a faállományok kapcsolatának vizsgálata a Bőnyi-erdőtömbben, OFKD, Sopron.
 • Gál B. 2006: A Gönyüi-homokvidék digitális termőhely-térképezése és faállományainak vizsgálata. Diplomaterv, Sopron.
 • Halász G. 2006 (szerk.): Magyarország erdészeti tájai. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 89-90.
 • Hengl, T. és Reuter H. I. (eds.) 2007: Geomorphometry Concepts, Software, Application. Developments in Soil Science. 33. Elsevier. 765 pp.
 • Illés, G.; Kovács, G. és Heil B. 2007: A digitális termőhely- és talajtérképezés erdészeti lehetőségei dombvidékeken. Talajvédelem. A talajvédelmi Alapítvány lektorált különszáma, 111-120 p.
 • Illés, G.; Kovács, G. és Heil B. 2011: Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve. Canadian Journal of Soil Science, 91(4): 615-626. DOI: 10.4141/cjss2010-007
 • Mátyás, Cs.; Führer, E.; Berki, I.; Csóka, Gy.; Drüszler, Á.; Lakatos, F.; Móricz, N.; Rasztovits, E.; Somogyi, Z.; Veperdi, G.; Vig, P. és Gálos B. 2010: Erdők a szárazsági határon. „KLÍMA-21” Füzetek, 61: 84-97.
 • MGSZH Központi Erdészeti Igazgatóság 2010: Erdőrendezési útmutató, Termőhely felvétel kódjegyzéke és mellékletei, kivonat, 5. változat, Budapest.
 • Scull, P.; Franklin, J.; Chadwick, O.A. and McArthur, D. 2003: Predictive Soil Mapping: a review. Progress in Physical Geography, 27(2): 171-197. DOI: 10.1191/0309133303pp366ra
 • Tasnády P. 2005: Klímaváltozás és erdőgazdálkodás. „Agro-21” Füzetek 46. sz. Klímaváltozás-Hatások- Válaszok. Agro-21 Kutatási Programiroda, Budapest. 56-66.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Kovács G., Illés G., Mészáros D., Szabó O., Vigh A. és Heil B. (2012): A termőhelyi tényezők és a faállományviszonyok kapcsolatának jelenlegi és jövőbeni alakulása a noszlopi erdőtömbben I. Termőhelyi tényezők változása a noszlopi erdőtömbben. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 47-60.

  2. évfolyam 1. szám,
  47-60. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2012. szeptember 3.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  6

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  7

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.