Erdészettudományi Közlemények / 1. évfolyam / 1. szám / 29-43. oldal
előző | következő

Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt erdőrezervátumban

Illés Gábor, Kovács Gábor és Heil Bálint

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Illés Gábor

Cím: H-1277 Budapest, Pf. 17.

e-mail cím: illesg[at]erti.hu

Kivonat

A digitális talajtérképezés módszereinek alkalmazásával a Vaskereszt erdőrezervátum talajtérképét készítettük el. A terület talajait rétegzett véletlen mintavétellel vettük fel. A 138 véletlen mintavételi helyen talajtípus-meghatározást végeztünk. A talajtérkép előállításához a digitális domborzatmodellt, a talajadatokból álló adatbázist és földtani adatokat használtuk. A mintavételi pontok közötti területek talajtípusbecslésére diszkriminancia analízist, klasszifikációs fa és mesterséges neuronhálózat módszert alkalmaztunk, melyekben domborzati és földtani prediktor változók szerepeltek. A talajtérképet a három becslő módszerrel külön-külön, majd együttes alkalmazásukkal is elkészítettük. Vizsgáltuk a talajtípusbecslések pontosságát. Megállapítottuk, hogy a becslő módszerek önmagukban is alkalmasak talajtérképek előállítására, de a becslési pontosságuk egyenetlen, 66–92% közötti. A talajtípusbecslő módszerek együttes alkalmazásával nyert eredménytérkép 10%-kal volt nagyobb pontosságú, mint az egy-egy becslő módszer alkalmazásával kapott.

Kulcsszavak: digitális talajtérképezés, térbeli kiterjesztés, erdőrezervátum

 • Bakacsi, Zs.; Kuti, L.; Pásztor, L.; Vatai, J.; Szabó, J. and Müller, T. 2010: Method for the compilation of a stratified and harmonized soil physical database using legacy and up-to-date data sources. Agrokémia és Talajtan 59: 39–46. DOI: 10.1556/Agrokem.59.2010.1.5
 • Behrens, T.; Förster, H.; Scholten, T.; Steinrücken, U.; Spies, E-D. and Goldschmitt, M. 2005: Digital soil mapping using artificial neural networks. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 21–33. DOI: 10.1002/jpln.200421414
 • Behrens, T. and Scholten, T. 2007: A comparison of data-mining techniques in predictive soil mapping. In: Lagacherie et al (eds): Digital Soil Mapping an Introductory Perspective. Developments in Soil Science 31: 353–365. DOI: 10.1016/s0166-2481(06)31025-2
 • Behrens, T.; Schmidt, K. and Scholten, T. 2008: An approach to removing uncertainties in nominal environmental covariates and soil class maps. In: Hartemink, A.E.; McBratney, A.B. and Mendonça Santos, M.L. (eds): Digital Soil Mapping withlimited data. Springer. 213–224. DOI: 10.1007/978-1-4020-8592-5_18
 • Bishop, T.F.A.; Minasny, B. and McBratney, A.B. 2006: Uncertainty analysis for soil-terrain models. International Journal of Geographical Information Science 20 (2): 117–134. DOI: 10.1080/13658810500287073
 • Broyden, C.G. 1970: The convergence of a class of double-rank minimization algorithms. Journal of the Institute of Mathematics and Its Applications. 6: 76–90. DOI: 10.1093/imamat/6.1.76
 • Carré, F. and Boettinger, J.L. 2008: Synthesis and priorities for future work in digital soil mapping. In: Hartemink, A.E.; McBratney, A.B. and Mendonça Santos, M.L. (eds): Digital Soil Mapping with limited data. Springer. 399–403. DOI: 10.1007/978-1-4020-8592-5_35
 • Dobos, E. and Hengl, T. 2009: Soil Mapping Applications. In: Hengl, T., and Reuter, H.I. (eds): Geomorphometry Concepts, Software, Applications. Elsevier. 461–479. DOI: 10.1016/s0166-2481(08)00020-2
 • Giasson, E.; Clarke, R.T.; Inda, A.V.; Merten, G.H. and Tornquist, C.G. 2006: Digital soil mapping using multiple logistic regressions on terrain parameters in Southern Brazil. Scientia Agricola 63 (3): 262–268. DOI: 10.1590/s0103-90162006000300008
 • Hengl, T. and Reuter, H.I. (eds) 2007: Geomorphometry Concepts, Software, Application. Developments in Soil Science 33: 765 pp.
 • Jenness, J. 2006: Topographic Position Index (tpi_jen.avx) extension for ArcView 3.x, v. 1.3a. Jenness Enterprises. [Online] Egyéb URL
 • Lagacherie, P.; McBratney, A.B. and Voltz, M. (eds) 2007: Digital Soil Mapping an Introductory Perspective. Developments in Soil Science 31: 595 p. DOI: 10.1016/s0166-2481(06)x3100-8
 • Lagacherie, P. 2008: Digital Soil Mapping: State of the Art. In: Hartemink, A.E.; McBratney, A.B. and Mendonça Santos, M.L. (eds): Digital Soil Mapping with limited data. Springer. 3–15. DOI: 10.1007/978-1-4020-8592-5_1
 • Mayr, T.R. and Palmer, B. 2007: Digital Soil Mapping: An England and Wales perspective. In: Lagacherie et al (eds): Digital Soil Mapping an Introductory Perspective. Developments in Soil Science 31: 365–377. DOI: 10.1016/s0166-2481(06)31026-4
 • McBratney, A.B.; Mendonça Santos, M.L. and Minasny, B. 2003: On digital soil mapping. Geoderma 117: 3–52. DOI: 10.1016/S0016-7061(03)00223-4
 • Minasny, B. and McBratney, A.B. 2007a: Spatial prediction of soil properties using EBLUP with the Matern covariance function. Geoderma 140 (4): 324–336. DOI: 10.1016/j.geoderma.2007.04.028
 • Minasny, B. and McBratney, A.B. 2007b: Incorporating taxonomic distance into spatial prediction and digital mapping of soil classes. Geoderma 142: 285–293. DOI: 10.1016/j.geoderma.2007.08.022
 • Pásztor, L.; Szabó, J. and Bakacsi, Zs. 2010: Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25.000 scale Kreybig soil survey. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45: 127–136. DOI: 10.1556/ageod.45.2010.1.18
 • Scull, P.; Franklin, J.; Chadwick, O.A. and McArthur, D. 2003: Predictive Soil Mapping: a review. Progress in Physical Geography 27 (2): 171–197. DOI: 10.1191/0309133303pp366ra
 • Smith, M.P.; Zhu, A.X.; Burt, J.E. and Stiles, C. 2006: The effects of DEM resolution and neighborhood size on digital soil. Geoderma 137 (1–2): 58–69. DOI: 10.1016/j.geoderma.2006.07.002
 • Zhu, J.; Morgan, C.L.S.; Norman, J.M.; Yue Wei and Lowery, B. 2004: Combined mapping of soil properties using a multiscale tree-structured spatial model. Geoderma 118: 321–334. DOI: 10.1016/s0016-7061(03)00217-9
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Illés G., Kovács G. és Heil B. (2011): Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt erdőrezervátumban. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 29-43.

  1. évfolyam 1. szám,
  29-43. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2011. szeptember 1.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  3

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  8

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Kovács G., Illés G., Mészáros D., Szabó O., Vigh A. és Heil B. (2012): A termőhelyi tényezők és a faállományviszonyok kapcsolatának jelenlegi és jövőbeni alakulása a noszlopi erdőtömbben I. Termőhelyi tényezők változása a noszlopi erdőtömbben. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 47-60.
 • Illés G., Kollár T., Veperdi G. és Führer E. (2014): A zalai faállományok magassági növekedésének és fatermésének kapcsolata a termőhelyi tényezőkkel. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 77-89.
 • Illés G. és Fonyó T. (2016): A klímaváltozás fatermésre gyakorolt várható hatásának becslése az AGRATéR projektben. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 25-34.
 • Illés G. (2018): A klímaváltozás nyomán bekövetkező fatermésváltozás becslése a kocsánytalan tölgy példáján. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 105-118.
 • Borovics A., Illés G., Juhász J., Móricz N., Rasztovits E., Nimmerfroh-Pletscher B., Unghváry F., Pintér T., Pödör Z. és Jereb L. (2018): Erdészeti klímaközpont kialakításának szükségessége és lépései. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 5-8.
 • Illés G. és Móricz N. (2022): Hazai fafajok klímaanalóg területeinek vizsgálata a klímaváltozás tükrében. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 91-112.
 • Bartha D., Korda M., Kovács G. és Tímár G. (2014): A potenciális természetes erdőtársulások és az aktuális faállománytípusok összevetése országos szinten. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 7-21.
 • Heilig D., Heil B. és Kovács G. (2018): A növőtér-szabályozás hatása fás szárú nemesnyár ültetvény dendromassza-hozamára. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 51-59.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.