Bulletin of Forestry Science / Volume 6 / Issue 1 / Pages 17-24
previous article | next article

Results of Agroclimate 2 project: Compilation of digital soil-type map of Hungary

Gábor Illés, Tamás Fonyó, László Pásztor, Zsófia Bakacsi, Annamária Laborczi, Gábor Szatmári & József Szabó

Correspondence

Correspondence: Illés Gábor

Postal address: H-9600 Sárvár, Várkerület 30/a.

e-mail: illesg[at]erti.hu

Abstract

According to the tasks of Agroclimate 2 project it was necessary to compile from forestry and agriculture viewpoint an equally applicable soil and landsite database with countrywide coverage. To achieve this by the unification of present forestry and agricultural landsite databeses and by using a set of meaningful environmental predictor variables under the umbrella of digital soil mapping approach we started to compile digital soil maps. Our efforts resulted in the first version of Hungary’s new digital soil map, which provides information on soils with a spatial resolution of 1 ha. On the basis of the validation of the map we concluded that its confidence is approximately 70%. By the exploitation of refining possibilities provided by the digital soil mapping methods further efforts will be made to achieve prediction accuracy above 80%.

Keywords: soil mapping, classification, segmentation, digital soil map

 • Babos I. (Szerk.) 1954: Magyarország táji erdőművelésének alapjai. Budapest, Mezőgazda Kiadó
 • Babos I.; Horváthné dr. Proszt S.; Járó Z.; Király L.; Szodfridt I.; és Tóth B. 1966: Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. Budapest, Akadémiai Kiadó
 • Bakacsi Z.; Laborczi A.; Szabó J.; Takács K.; and Pásztor L. 2014: Az 1:100 000-es földtani térkép jelkulcsának és a FAO rendszer talajképző kőzet kódrendszerének javasolt megfeleltetése. Agrokémia és Talajtan, 63: 189-202.
 • Baxter, S. 2007: Guidelines for Soil Description. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2006), pp. 108, US$40.00. ISBN 92-5-1055-21-1. Experimental Agriculture, 43 (02), 263. DOI: 10.1017/S0014479706384906
 • Büttner, G.; Maucha, G.; Bíró, M.; Kosztra, B.; Pataki, R.; and Petrik, O. 2004: National land cover database at scale 1:50000 in Hungary. EARSeL eProceedings, 3, 323-330.
 • Dokuchaev, V. V. 1899: A contribution to the theory of natural zones: Horizontal and vertical soil zones [In Russian]. St. Petersburg: Mayor’s Office Press.
 • Gyalog, L. and Síkhegyi, F. 2005: Geological Map of Hungary, 1:100.000. Budapest: Geological Institute of Hungary. URL
 • Illés G.; Kovács G.; Laborczi A.; and Pásztor L. 2014: Zala megye egységes talajtípus adatbázisának összeállítása klasszifikációs eljárásokkal. Erdészettudományi Közlemények, 4 (2): 55-64. full text
 • Járó Z. 1963: Talajtípusok. Budapest, OEF
 • Jeney I. és Jassó F. 1983: Magyarország genetikus talajtérképe (méretarány: 1:200.000). Budapest: Kartográfiai Vállalat
 • Jenks, G. F. 1967: The data model concept in statistical mapping. International Yearbook of Cartography, 7 (1): 186-190.
 • Makó A.; Tóth B.; Hernádi H.; Farkas C.; és Marth P. 2010: A Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis (MARTHA) bemutatása és annak alkalmazása más adatbázisokon kifejlesztett pedotranszfer függvények tesztelésére. Agrokémia és Talajtan, 59 (1): 29-38. DOI: 10.1556/Agrokem.59.2010.1.4
 • Mátyás Cs. 2015: Az alkalmazkodó erdőművelés támogatása: az “AGRÁRKLÍMA” projekt döntéstámogató rendszere. Erdészeti Lapok, 150 (4): 102-104. full text
 • Michéli E.; Fuchs M.; Láng V.; Szegi T.; Dobos E. és Szabóné Kele G. 2015: Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és Talajtan, 64: 285-297. DOI: 10.1556/0088.2015.64.1.21
 • Pásztor, L.; Szabó, J.; Bakacsi, Z.; Matus, J.; and Laborczi, A. 2012: Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the digital Kreybig soil information system. Journal of Maps, 8 (3): 215-219. DOI: 10.1080/17445647.2012.705517
 • Pentelényi A. és Scharek P. 2006: A talajvízszint mélysége a felszín alatt, 1:500.000. Budapest: MFGI.
 • Stefanovits P. 1972: Talajtan. Budapest, Mezőgazda Kiadó
 • Szabolcs I. 1966: A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Budapest, OMMI.
 • Szentimrey, T. and Bihari, Z. 2004: Mathematical background of the spatial interpolation methods and the software MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis). In Proceedings from the Conference on Spatial Interpolation in Climatology and Meteorology, Budapest, 17-27.
 • Szodfridt I. 1993: Erdészeti termőhelyismeret-tan. Budapest, Mezőgazda Kiadó
 • Trimble 2013: eCognition Developer User Guide. München: Trimble GmBH.
 • Várallyay, G. 2002: Soil survey and soil monitoring in Hungary. European Soil Bureau - Research Report 9: 139-149.
 • Várallyay G.; Szűcs L.; Murányi A.; Rajkai K.; and Zilahy P. 1979: Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia És Talajtan, 28: 363–384.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Illés, G., Fonyó, T., Pásztor, L., Bakacsi, Zs., Laborczi, A., Szatmári, G. & Szabó, J. (2016): Results of Agroclimate 2 project: Compilation of digital soil-type map of Hungary. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 17-24. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2016.002

  Volume 6, Issue 1
  Pages: 17-24

  DOI: 10.17164/EK.2016.002

  First published:
  27 September 2016

  Related content

  3

  More articles
  by this authors

  5

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.