Erdészettudományi Közlemények / 2. évfolyam / 1. szám / 163-172. oldal
előző | következő

A csemetekori vadrágás következményeinek vizsgálata rudas állományokban

Náhlik András, Dremmel László, Sándor Gyula és Tari Tamás

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Náhlik András

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: nahlik[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A csemetekori, nagyvad által okozott rágáskár hipotézisünk szerint hosszabb távon negatívan hat ki az erdőállományok, a fák és a faanyag mennyiségére és minőségére.
Az adatokat a Bükk-hegységben felvételeztük kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784) rudas állományaiban, amelyekben nagyvad által okozott, több éven át ismétlődő erős rágáskárt írtak le. A rágott erdőrészlethez hasonló termőhelyen azonos fafajú vadkármentes kontroll területet is kiválasztottunk, melyeken belül 10-10 db, 10x10 m-es mintakvadrátot jelöltünk ki, melyekben felmértük a fatörzsek mellmagassági törzsátmérőjét, a fák magasságát, a fák számát és a fatörzs 2 m alatti alaki hibáit, mint pl. görbeség és villás elágazás. Az adatokat t-próbával és Mann-Whitney U teszttel értékeltük.
1. A vadrágás a fák magasságának kismértékű, de szignifikáns, 50 cm-es csökkenését eredményezte, és jelentős számú villásodást okozott.
2. Az erős, több éven át tartó rágás ellenére a véghasználati korban a rágás következtében nem fog romlani a kitermelt faanyag minősége.
3. Ugyanakkor kisebb mértékű mennyiségi kiesés lesz.
4. A vadrágás az erdőfelújítás költségét a többletápolások miatt megnöveli.

Kulcsszavak: gímszarvas, muflon, őz, rudas állomány, vadrágás, kocsánytalan tölgy

 • Béky A. 1981: Mag eredetű kocsánytalan tölgyesek fatermése. Erdészeti Kutatások, 74: 309-320.
 • Béky A. (szerk.) 1989: A tölgy termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • Bergstrom, R.; Skarpe, C. and Danell, K. 2000: Plant responses and herbivory following simulated browsing and stem cutting of Combretum apiculatum. Journal of Vegetation Science, 11: 409-414. DOI: 10.2307/3236633
 • Canham, C.D.; McAninch, J.B. and Wood, D.W. 1994. Effects of the frequency, timing, and intensity of simulated browsing on growth and mortality of the tree seedlings. Canadian Journal of Forest Research, 24(4): 817-825. DOI: 10.1139/x94-107
 • Čermák, P.; Horsák, P.; Špirík, M. and Mrkva, R. 2009: Relationship between browsing damage and woody species dominance. Journal of Forest Science, 55(1): 23-31.
 • Coté, S.D.; Rooney, T.P.; Tremblay, J-P.; Dussault, C. and Waller, D.M. 2004: Ecological impacts of deer overabundance. Annual Review of Ecology. Evolution and Systematics, 35: 113-147. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.35.021103.105725
 • Danell, K.; Niemel,Ä . P.; Varvikko, T. and Vuorisalo, T. 1991: Moose browsing on scots pine along a gradient of plant productivity. Ecology, 72(5): 1624-1633. DOI: 10.2307/1940962
 • Didion, M.; Kupferschmid, A.D. and Bugmann, H. 2009: Long-term effects of ungulate browsing on forest composition and structure. Forest Ecology and Management, 258: s44-s55. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.06.006
 • Eiberle, K. 1975: Ergebnisse einer Simulation des Wildverbisses durch den Triebschnitt. Schweiz. Z. Forstwesen, 126(11):821-839.
 • Fekete Z. 1951: Erdőbecsléstan a faállományszerkezet-tan és a faterméstan vázlatával, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Gill, R.M.A. 1992: A review of damage by mammals in North Temperate forests: 3. Impact on trees and forests. Forestry, 74(3): 209-218. DOI: 10.1093/forestry/65.4.363-a
 • Gill, R.M.A. and Beardall, V. 2001: The impact of deer on woodlands: the effects of browsing and seed dispersal on vegetation structure and composition. Forestry, 74: 209-218. DOI: 10.1093/forestry/74.3.209
 • Hammer, R. 2001: The effect of plant competition and simulated summer browsing by deer on tree regeneration. Journal of Applied Ecology, 38: 1094-1103. DOI: 10.1046/j.1365-2664.2001.00664.x
 • Hjältén, J. 1999: Willow response onto pruning: the effect of plant growth, survival and susceptibility to leaf gallers. Ecoscience, 6: 62-67. DOI: 10.1080/11956860.1999.11952198
 • Hjältén, J. and Price, P.V. 1996: The effect of pruning on willow growth and sawfly population densities. Oikos, 77: 549-555. DOI: 10.2307/3545944
 • Hobbs, N.T. 1996: Modifications of ecosystems by ungulates. Journal of Wildlife Management, 60(4): 695-713. DOI: 10.2307/3802368
 • Hoogester, J. and Karlsson, P.S. 1992: Effects of defoliation on radial stem growth and photosynthesis in the mountain birch (Betula pubescens ssp. tortuosa). Functional Ecology, 6: 317-323. DOI: 10.2307/2389523
 • Horsley, S.B.; Stout, S.L. and deCalesta, D.S. 2003: White-tailed deer impact on the vegetation dynamics of a northern hardwood forest. Journal of Applied Ecology, 13: 98-118. DOI: 10.1890/1051-0761(2003)013[0098:wtdiot]2.0.co;2
 • Jones, B.E.; Lile, D.F. and Tate, K.W. 2009: Effect of simulated browsing on aspen regeneration: implications for restoration. Rangeland Ecology and Management, 62: 557-563 DOI: 10.2111/.1/rem-d-09-00082.1
 • Kinnaird, J.W. 1974: Effect of site conditions on the regeneration of birch (Betula pendula Roth and B. pubescens Ehrh.). Journal of Ecology, 62: 467-472. DOI: 10.2307/2258992
 • Kullberg, Y. and Welander, N.T. 2003. Effects of simulated winter browsing and drought on growth of Quercus robur L. seedlings during establishment. Forest Ecology and Management, 173: 125-133. DOI: 10.1016/s0378-1127(02)00017-8
 • Kumar, S.; Takeda, A. and Shibata, E. 2006: Effects of 13-year fencing on browsing by sika deer on seedlings on Mt. Ohdaigahara, central Japan. Journal of Forest Research, 11: 337-342. DOI: 10.1007/s10310-006-0216-9
 • Murányi J. 1988: Az erdőművelés és az eredményszámítás néhány kapcsolata. Erdészeti Lapok, 123(1): 3-8. Teljes szöveg
 • Náhlik A. 2012: Nagyvadgazdálkodásunk helyzete és gondjai napjainkban. In: Faragó S. és Fáczányi Ö. (szerk): Régi dicsőségünk – a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának és az Országos Magyar Vadászkamara Kulturális Bizottságának tudományos konferenciája a Vadászati Világkiállítás 40. évfordulóján. Országos Magyar Vadászkamara, Budapest. 59-74.
 • Náhlik A.; Tari T. és Sándor Gy. 2007: Az erdei vadkár keletkezésének okai és következményei. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 7.: Vadkár. 12-40.
 • Náhlik, A. und Walter-Illés, W. 1998: Die Einwirkung des Wildverbisses auf die Mortalität und das Höhenwachstum der Pflanzen verschiedener Baumarten – ein simuliertes Experiment. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Halle/Saale, Deutschland, 23: 95-105
 • Olofsson, J. and Strengbom, J. 2000: Responses of galling invertebrates on Salix lanata to reindeer herbivory. Oikos, 91: 493-498. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2000.910310.x
 • Peinetti, H. R. and Menezes, R. S. C.. 2001. Changes induced by elk browsing in the aboveground biomass production and distribution of willow (Salix monticola Bebb.): Their relationships with plant water, carbon, and nitrogen dynamics. Oecologia, 127: 334-342. DOI: 10.1007/s004420000593
 • Pepin, D.; Renaud, P-C.; Boscardin, Y.; Goulard, M.; Mallet, C.; Anglard, F. and Ballon, P. 2006. Relative impact of browsing by red deer on mixed coniferous and broad-leaved seedlings – An enclosure-based experiment. Forest Ecology and Management, 222: 302-313. DOI: 10.1016/j.foreco.2005.10.034
 • Pollanschütz, J. 1988: Ergebnisse aus Untersuchungen über die Auswirkungen simulierten Verbisses an Fichte. Zeitschrift des Tiroler Jagdverband, 40: 13-17.
 • Putman, R.J. 1996: Ungulates in temperate forest ecosystems: perspectives and recomendations for future research. Forest Ecology and Management, 88(1-2): 205-214. DOI: 10.1016/s0378-1127(96)03878-9
 • Reimoser, F.; Odermatt, O.; Roth, R. und Suchant, R. 1997: Die Beurteilung von Wildverbiß durch SOLLIST- Vergleich. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 168(11-12): 214-227.
 • Reimoser, F; Armstrong, A. and Suchant, R. 1999. Measuring forest damage of ungulates: what should be considered. Forest Ecology and Management, 120: 47-58. DOI: 10.1016/s0378-1127(98)00542-8
 • Sali E. (szerk.) 1975: Az egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok és azok várható növekedése. Kézirat. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdőrendezési Főosztály, Budapest
 • Sopp L. 1974: Fatömegszámítási táblázatok – fatermési táblázatokkal. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • Van Hees, F.M.; Kuiters, L.A.T. and Slim, P.A. 1996: Growth and development of silver birch, pedunculate oak and beech as affected by deer browsing. Forest Ecology and Management, 88: 55-63. DOI: 10.1016/s0378-1127(96)03809-1
 • Veperdi G. 2002: Faterméstan. Oktatási segédanyag, Sopron
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Náhlik A., Dremmel L., Sándor Gy. és Tari T. (2012): A csemetekori vadrágás következményeinek vizsgálata rudas állományokban. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 163-172.

  2. évfolyam 1. szám,
  163-172. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2012. szeptember 3.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.