Erdészettudományi Közlemények / 5. évfolyam / 1. szám / 43-53. oldal
előző | következő

Erdészeti részvénytársaságok átláthatósága 2014-ben

Facskó Ferenc

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Facskó Ferenc

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: ffacsko[at]emk.nyme.hu

Kivonat

Az alábbi publikáció egy olyan vizsgálat eredményeit foglalja össze, amely az átláthatóság megvalósulását vizsgálja az erdőgazdasági részvénytársaságok között. Összességében az a megállapítás tehető, hogy az erdészeti részvénytársaságok eredményei az országos átlag körüliek. A honlapok információtartalom szerint polarizáltak: a weboldalak legtöbbjére igaz, hogy vagy nagyon információ-gazdag vagy nagyon információ-szegény. Az is kijelenthető, hogy azok a weboldalak, amelyek nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, nagy valószínűséggel az egyéb információk megjelenítésében is gyengén teljesítenek.

Kulcsszavak: vállalati honlap, törvénytisztelet, átláthatóság, információs indexek

 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Facskó F. 2014: Az Alföldi Erdőkért Egyesület erdészeti részvénytársasági tagjainak átláthatósága. In: Lipák L. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap XXII. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kecskemét, 45-50.
 • Makó Á. és Tóth I. J. 2014: A magyar állami vállalatok átláthatósága, közzétételi követelményeknek történő megfelelése és integritása. Transparency International Magyarország Alapítvány. Kutatási jelentés. Budapest.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Facskó F. (2015): Erdészeti részvénytársaságok átláthatósága 2014-ben. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 43-53. DOI: 10.17164/EK.2015.003

  5. évfolyam 1. szám,
  43-53. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2015.003

  Közlésre elfogadva:
  2015. október 10.